Poslední přírůstky v Birdlistech

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.3.2017 Michal Hlaváč Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
20.3.2017 Michal Hlaváč Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
20.3.2017 Michal Hlaváč Polák velký (Aythya ferina)
20.3.2017 Michal Hlaváč Červenka obecná (Erithacus rubecula)
20.3.2017 Michal Hlaváč Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
20.3.2017 Michal Hlaváč Brhlík lesní (Sitta europaea)
19.3.2017 Michal Hlaváč Krkavec velký (Corvus corax)
18.3.2017 Michal Hlaváč Vrabec domácí (Passer domesticus)
18.3.2017 Jaromír Žebrák Husa velká (Anser anser)
20.3.2017 Michal Hlaváč Labuť velká (Cygnus olor)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
23.3.2017 Vratislav Ježek Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
23.3.2017 Vratislav Ježek Strnad luční (Emberiza calandra)
23.3.2017 Vratislav Ježek Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
23.3.2017 Vratislav Ježek Strnad obecný (Emberiza citrinella)
23.3.2017 Vratislav Ježek Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
23.3.2017 Vratislav Ježek Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
23.3.2017 Vratislav Ježek Konopka obecná (Linaria cannabina)
23.3.2017 Vratislav Ježek Čečetka zimní (Acanthis flammea)
23.3.2017 Vratislav Ježek Křivka obecná (Loxia curvirostra)
23.3.2017 Vratislav Ježek Zvonek zelený (Chloris chloris)
ČR Year List - 2017
Datum Pozorovatel Druh
23.3.2017 Vláďa Teplý Strakapoud malý (Dendrocopos minor)
23.3.2017 Vláďa Teplý Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
22.3.2017 Vláďa Teplý Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
22.3.2017 Vláďa Teplý Racek žlutonohý (Larus fuscus)
22.3.2017 Vláďa Teplý Slavík modráček (Luscinia svecica)
22.3.2017 Renata Hasilová Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
21.3.2017 Jaroslav Vaněk Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
21.3.2017 Jaroslav Vaněk Lžičák pestrý (Anas clypeata)
21.3.2017 Jaroslav Vaněk Moták pochop (Circus aeruginosus)
21.3.2017 Jaroslav Vaněk Jeřáb popelavý (Grus grus)

Log In

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?