Ilona Jurečková - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 16.01.2017
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 2015,2016 Chropyně 16.01.2017
Husa polní (Anser fabalis) 16.01.2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.01.2017
Husa velká (Anser anser) 16.01.2017
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Tovačov 2016 16.01.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.01.2017
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Uherské Hradiště 2015 16.01.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 16.01.2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 16.01.2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) řeka Bystřice, Olomouc 16.01.2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 16.01.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 16.01.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 16.01.2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 16.01.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 16.01.2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 16.01.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.01.2017
Polák velký (Aythya ferina) 16.01.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 16.01.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.01.2017
Polák kaholka (Aythya marila) 16.01.2017
Kajka mořská (Somateria mollissima) Tovačov 2014, Chomoutov 2014 16.01.2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 16.01.2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 16.01.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 16.01.2017
Morčák prostřední (Mergus serrator) 16.01.2017
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 16.01.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 16.01.2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 16.01.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 16.01.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 16.01.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.01.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 16.01.2017
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Tovačov 2014 16.01.2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16.01.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 16.01.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 16.01.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 16.01.2017
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Záhlinice 2012 16.01.2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 16.01.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 16.01.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 16.01.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 16.01.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 16.01.2017
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Tovačov 2013 16.01.2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) jen Madarsko 2012 16.01.2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 16.01.2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 16.01.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 16.01.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 16.01.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16.01.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 16.01.2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.01.2017
Orel křiklavý (Aquila pomarina) 16.01.2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 16.01.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 16.01.2017
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Příkazy 2015 16.01.2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.01.2017
Chřástal polní (Crex crex) 16.01.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.01.2017
Lyska černá (Fulica atra) 16.01.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 16.01.2017
Drop velký (Otis tarda) Madarsko 2012 16.01.2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Záhlinice 2015 16.01.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 16.01.2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Nesyt 2016 16.01.2017
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 16.01.2017
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 16.01.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 16.01.2017
Jespák rezavý (Calidris canutus) Nesyt 2016 16.01.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 16.01.2017
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 16.01.2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 16.01.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.01.2017
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 16.01.2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 16.01.2017
Koliha malá (Numenius phaeopus) 16.01.2017
Koliha velká (Numenius arquata) 16.01.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 16.01.2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 16.01.2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 16.01.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 16.01.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.01.2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 16.01.2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) jen Madarsko 2012 16.01.2017
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Vrbátky 2014 16.01.2017
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 16.01.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.01.2017
Racek bouřní (Larus canus) 16.01.2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 16.01.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 16.01.2017
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Tovačov 2012 16.01.2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 16.01.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 16.01.2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 16.01.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 16.01.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 16.01.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.01.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 16.01.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 16.01.2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.01.2017
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 16.01.2017
Puštík obecný (Strix aluco) 16.01.2017
Puštík bělavý (Strix uralensis) 2016 okres Kroměříž 16.01.2017
Rorýs obecný (Apus apus) 16.01.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 16.01.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 16.01.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 16.01.2017
Žluna šedá (Picus canus) 16.01.2017
Žluna zelená (Picus viridis) 16.01.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.01.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 16.01.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 16.01.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 16.01.2017
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 16.01.2017
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 16.01.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 16.01.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.01.2017
Břehule říční (Riparia riparia) 16.01.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 16.01.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 16.01.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 16.01.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 16.01.2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 16.01.2017
Konipas luční (Motacilla flava) 16.01.2017
Konipas citronový (Motacilla citreola) Záhlinice 2015 16.01.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.01.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.01.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.01.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 16.01.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 16.01.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.01.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 16.01.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16.01.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 16.01.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 16.01.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 16.01.2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 16.01.2017
Kos horský (Turdus torquatus) 16.01.2017
Kos černý (Turdus merula) 16.01.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 16.01.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.01.2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 16.01.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 16.01.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 16.01.2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 16.01.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 16.01.2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.01.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 16.01.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 16.01.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 16.01.2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 16.01.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 16.01.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 16.01.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.01.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.01.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 16.01.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.01.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 16.01.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 16.01.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 16.01.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 16.01.2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 16.01.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 16.01.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 16.01.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 16.01.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.01.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 16.01.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 16.01.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 16.01.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 16.01.2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 16.01.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 16.01.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 16.01.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 16.01.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 16.01.2017
Straka obecná (Pica pica) 16.01.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 16.01.2017
Kavka obecná (Corvus monedula) 16.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 16.01.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 16.01.2017
Vrána černá (Corvus corone) 16.01.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 16.01.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16.01.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 16.01.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 16.01.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 16.01.2017
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 16.01.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.01.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 16.01.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 16.01.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 16.01.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 16.01.2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 16.01.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 16.01.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 16.01.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 16.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 16.01.2017
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 15.1.2017 15.01.2017