Josef Trojan - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 27.02.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 18.02.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 18.02.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 18.02.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 31.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 27.02.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 16.03.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 27.02.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 27.02.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 27.02.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 27.02.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 27.02.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 18.02.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 13.03.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 18.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 18.02.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 18.02.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 13.03.2023
Lyska černá (Fulica atra) 27.02.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.03.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 27.02.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) Holub domácí 31.01.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 31.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 09.03.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.03.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 08.03.2023
Kos černý (Turdus merula) 31.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 18.02.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 31.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 31.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 18.02.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 18.02.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 18.02.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 18.02.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 18.02.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 27.02.2023
Straka obecná (Pica pica) 18.02.2023
Kavka obecná (Corvus monedula) 18.02.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 13.03.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 31.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 16.03.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 16.03.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 16.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 18.02.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 18.02.2023