Zdeněk Souček - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Labuť malá (Cygnus columbianus) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 4.3. Budčeves (JC) 04.03.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 4.1. Újezdský r. (PA) 06.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 9.1. Chotěšice (NB) 09.01.2023
Husa velká (Anser anser) 1.1. Březina (MB) 01.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 23.3. Vrbenské rybníky (CB) 23.03.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 4.1. Újezdský r. (PA) 06.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 7.1. Tišice (ME) 07.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 7.1. Tišice (ME) 07.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Březina (MB) 01.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 12.2. Kopidlno (JC) 12.02.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 24.3. Budčeves (JC) 24.03.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 24.3. r. Zrcadlo, Kopidlno (JC) 24.03.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 7.1. Tišice (ME) 07.01.2023
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Polák malý (Aythya nyroca) 1.5. Nečas (NB) 01.05.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 16.2. Dolní Věstonice (BV) 19.02.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 7.1. Tišice (ME) 07.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 6.2. Oplatil (PA) 07.02.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Březina (MB) 01.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Sonberk (BV) 06.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 7.1. Tišice (ME) 07.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 28.5. Újezd u Sezemic (PA) 28.05.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 23.3. Vrbenské rybníky (CB) 23.03.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 21.5. Choťánky (NB) 21.05.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 23.3. Vrbenské rybníky (CB) 23.03.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 27.2. Chotěšice (NB) 27.02.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 10.4. Poděbrady (NB) 13.04.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 13.1. Chotěšice (NB) 13.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 7.2. Kopidlno (JC) 07.02.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 27.3. Choťovice (KO) 27.03.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Činěves (NB) 01.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 16.2. Dolní Věstonice (BV) 19.02.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Bezděčín (MB) 01.01.2023
Raroh velký (Falco cherrug) 2.1. Šakvice (BV) 06.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 30.3. r. Zrcadlo, Kopidlno (JC) 30.03.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.2. Dolní Věstonice (BV) 19.02.2023
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 1.1. Slavhostice (JC) 01.01.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 27.3. Žehuňský r. (KO) 27.03.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 23.5. Kopidlno (JC) 24.05.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 21.2. Chotěšice (NB) 21.02.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 7.2. Chotěšice (NB) 07.02.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 12.3. Chotěšice (NB) 13.03.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) 8.5. Chotěšice (NB) 09.05.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 27.3. Žehuňský r. (KO) 27.03.2023
Jespák malý (Calidris minuta) 23.5. Chotěšice (NB) 24.05.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 27.3. Žehuňský r. (KO) 27.03.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 27.3. Žehuňský r. (KO) 27.03.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.5. Chotěšice (NB) 09.05.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 24.3. Budčeves (JC) 24.03.2023
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. Strachotín (BV) 06.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) 6.2. Oplatil (PA) 07.02.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Březina (MB) 01.01.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 1.5. Kopidlno (JC) 01.05.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Poděbrady (NB) 01.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 24.2. Chotěšice (NB) 24.02.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 5.3. Obříství (ME) 05.03.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Poděbrady (NB) 01.01.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 21.5. Žiželice (KO) 21.05.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29.4. Žehuň (KO) 29.04.2023
Výreček malý (Otus scops) 10.5. Lázně Toušeň (PY) 15.05.2023
Výr velký (Bubo bubo) 6.2. Dlouhopolsko (NB) 07.02.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 22.3. Stožec (PT) 23.03.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 15.2. Podmolí Šobes (ZN) 19.02.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 6.2. Poděbrady (NB) 07.02.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 1.5. Slavhostice r. Smíchov (JC) 01.05.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.5. Žiželice (KO) 21.05.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) 25.5. Horky nad Jizerou (MB) 25.05.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 4.2. Stéblová (PA) 06.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 17.2. Šatov /ZN) 19.02.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 11.1. Poděbrady (NB) 13.01.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 24.2. Chotěšice (NB) 24.02.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 1.5. Nečas (NB) 01.05.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 30.3. Žehuňský r. (KO) 30.03.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 29.4. Žehuň (KO) 29.04.2023
Konipas luční (Motacilla flava) 7.5. VN Rozkoš (NA) 25.05.2023
Konipas citronový (Motacilla citreola) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.3. Žiželice (KO) 10.03.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 7.1. Tišice (ME) 07.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 23.3. Vrbenské rybníky (CB) 23.03.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.4. Žehuň (KO) 29.04.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 24.3. r. Zrcadlo, Kopidlno(JC) 24.03.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 25.3.Bořetice (BV) 27.03.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 1.5. Nečas (NB) 01.05.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Úmyslovice (NB) 01.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 23.2. Poděbrady (NB) 24.02.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1. Rožďalovice (NB) 06.01.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 28.5. Žiželice (KO) 28.05.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 1.5. Kopidlno r. Zrcadlo (JC) 01.05.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 30.4. Žehuňský r. (KO) 01.05.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 20.5. Slavhostice (JC) 20.05.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 1.5. Kopidlno r. Zrcadlo (JC) 01.05.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 30.4. Poděbrady (NB) 01.05.2023
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 25.5. Horky nad Jizerou (MB) 25.05.2023
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 27.4. Poděbrady (NB) 29.04.2023
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 25.5. Horky nad Jizerou (MB) 25.05.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 7.4. Poděbrady (NB) 08.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 23.3. Stožec (PT) 23.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 6.1. Rožďalovice (NB) 06.01.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 13.5. Nymburk (NB) 15.05.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 8.4. Poděbrady (NB) 13.04.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 30.4. Žehuňský r. (KO) 01.05.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1. Strachotín (BV) 06.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Slavhostice (JC) 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Poděbrady (NB) 01.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 6.1. Rožďalovice (NB) 06.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 6.1. Rožďalovice (NB) 06.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 4.1. Stéblová (PA) 06.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 16.2. Pasohlávky (BV) 19.02.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 6.1. Rožďalovice (NB) 06.01.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 7.5. VN Rozkoš (NA) 07.05.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20.5. Záhornice (NB) 20.05.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Žehrov (MB) 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Libichov (MB) 01.01.2023
Kavka obecná (Corvus monedula) 14.1. Poděbrady (NB) 14.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Všeň (SM) 01.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 4.1. Stéblová (PA) 06.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 7.2. Kopidlno (JC) 07.02.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Doubrava (MB) 01.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1. Strachotín (BV) 06.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 5.1. Žiželice (KO) 06.01.2023
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 22.3. Stožec (PT) 23.03.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 6.4. Poděbrady (NB) 08.04.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Poděbrady (NB) 01.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. Klentnice (BV) 06.01.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Březina (MB) 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.1. Jičíněves (JC) 13.01.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 22.3. Stožec (PT) 23.03.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 4.1. Stéblová (PA) 06.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 7.1. Neratovice (ME) 07.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Slavhostice (JC) 01.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 9.1. Chotěšice (NB) 09.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 2.1. Dolní Věstonice (BV) 06.01.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 9.1. Chotěšice (NB) 09.01.2023