Birdwatching.cz - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 02.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 02.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 02.01.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 06.01.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 02.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01.2020
Polák velký (Aythya ferina) 02.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 02.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 02.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 02.01.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 02.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 02.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 02.01.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 03.01.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 10.02.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 03.01.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.01.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 03.01.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 10.02.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 02.01.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 03.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.01.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 03.01.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 02.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 02.01.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 03.01.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.01.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 10.02.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 03.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 10.02.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.02.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 02.01.2020
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 10.02.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.02.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 10.02.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 02.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 02.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10.02.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 03.01.2020
Kos černý (Turdus merula) 03.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 02.01.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 10.02.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 03.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 02.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 02.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 02.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 02.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 02.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 02.01.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 02.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 02.01.2020
Kavka obecná (Corvus monedula) 02.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 02.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 02.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 03.01.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 02.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 02.01.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 02.01.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 02.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 03.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 02.01.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 02.01.2020