Jaroslav Vaněk - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 19.01.2023
Labuť malá (Cygnus columbianus) 19.01.2023
Husa polní (Anser fabalis) 19.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 19.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 19.01.2023
Husa velká (Anser anser) 19.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 19.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 19.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 19.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 19.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 19.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 19.01.2023
Polák velký (Aythya ferina) 19.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 19.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 19.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 19.01.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 19.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 19.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.01.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 19.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 19.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.01.2023
Potáplice severní (Gavia arctica) 19.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 19.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 19.01.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 19.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 19.01.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 19.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 19.01.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 19.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 19.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 19.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 19.01.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 19.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) 19.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 19.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 19.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 19.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 19.01.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 19.01.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 19.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 19.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 19.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 19.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 19.01.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 19.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 19.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 19.01.2023
Kos černý (Turdus merula) 19.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 19.01.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 19.01.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 19.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 19.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 19.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 19.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 19.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 19.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 19.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 19.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 19.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 19.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 19.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 19.01.2023
Kavka obecná (Corvus monedula) 19.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 19.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 19.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 19.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 19.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 19.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 19.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 19.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 19.01.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 19.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 19.01.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 19.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 19.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 19.01.2023
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 19.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 19.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 19.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 19.01.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) 19.01.2023