Vladimír Toman - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 26.2.2016 Droužkovice (CV) 26.02.2019
Husa velká (Anser anser) 15.2.2019, Jezero Most (MO) 26.02.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Polerady, pískovna 11.09.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 25.4.2019, Lenešický rybník (LN) 29.04.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) Lenešice 29.04.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Lenešice 29.04.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Polák velký (Aythya ferina) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 15.2.2019, Jezero Most 26.02.2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) 24.2.2019, Jezero Milada 26.02.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 28.4.2019, Úžice (ME) 29.04.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 11.09.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Volavka bílá (Ardea alba) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 25.4.2019, Kněžice (LN) 29.04.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Lenešice 29.04.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 11.09.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 3.3.2019, Velebudická výsypka 11.03.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 29.1.2019, VN Nechranice 11.02.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 31.3.2019, Staré Židovice, výsypka, Most 04.04.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 27.4.2019, Skorkov 29.04.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 21.2.2019, Vysočany u Chomutova 26.02.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 5.1.2019, Okořín, Strupčice (CV) 26.02.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 26.2.2019, rekultivace Merkur, Tušimice 26.02.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 27.8.2019, Střezov (Březno u Chomutova) 11.09.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 6.2.2019, Čížkovice 11.02.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 21.2.2019, Tušimice (CV) 11.03.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 27.3.2019, Havraň (MO) 04.04.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.3.2019, Obříství (ME) 11.03.2019
Lyska černá (Fulica atra) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.2.2019, Hrobický dvůr, Hrobice (HK) 11.03.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) Dřínov 29.04.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 4.3.2019, Roudnicko 11.03.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.2.2019, odkaliště Tušimice 26.02.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Lenešice 29.04.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 3.4.2019, výsypka, Kadaň 04.04.2019
Koliha velká (Numenius arquata) Lenešice 11.09.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 25.4.2019, Kněžice 29.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Dřínov 29.04.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Lenešice 29.04.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Dřínov 29.04.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Lenešice 11.09.2019
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Havraň 11.09.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Racek bouřní (Larus canus) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 13.2.2019, Chbany, VN Nechranice 26.02.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2019, Most 07.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 21.2.2019, Škrle (CV) 26.02.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 10.2.2019, Praha, Kačerov 11.02.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 9.2.2019, Hostín u Vojkovic 11.02.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Vysoké Březno 29.04.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Údlice 29.04.2019
Sýček obecný (Athene noctua) 24.2.2019, stálé hnízdiště 26.02.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 11.09.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Ohře z Chebu do k.Varů 11.09.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) Zálezlice 11.09.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) Tušimice 11.09.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 11.09.2019
Žluna šedá (Picus canus) Údlice 29.04.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.2.2019, Břežanské údolí, Dolní Břežany 11.02.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 10.2.2019, Břežanské údolí, Dolní Břežany 11.02.2019
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 2.3.2019, Komořany (MO) 11.03.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 7.3.2019, Rovné, Vražkov 04.04.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21.2.2019, Sušany 26.02.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 31.3.2019, Staré Židovice, výsypka, Most 04.04.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Hostín u Vojkovic 29.04.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) Tušimice 29.04.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 2.3.2019, Komořany, výsypka ČSA 04.04.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 27.1.2019, jezero Most 26.02.2019
Konipas luční (Motacilla flava) Údlice 29.04.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 22.3.2019, Milevsko (PI) 04.04.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Ohře 11.09.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 23.2.2019, Strupčice 26.02.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.2.2019, Břežanské údolí, Dolní Břežany 11.02.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Tušimice 29.04.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 27.3.2019, Havraň (MO) 04.04.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 23.2.2019, Strupčice 26.02.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 11.09.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Tušimice 29.04.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 3.4.2019, Kadaň, výsypka 04.04.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 11.09.2019
Kos černý (Turdus merula) 4.1.2019, EMĚ, H.Počaply 07.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 21.2.2019, Tušimice 26.02.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 22.3.2019, Milevsko 04.04.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 11.09.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Kadaň, výsypka 29.04.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Údlice 29.04.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 11.09.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Údlice 29.04.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 11.09.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 11.09.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 11.09.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 11.09.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 20.4.2019, Havraň 29.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Lenešice 29.04.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 20.4.2019, Havraňské louky, Havraň 29.04.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3.4.2019, Prunéřov 04.04.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Lenešice 29.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.3.2019, Tušimice 04.04.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Moldava 29.04.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11.09.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 11.09.2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 24.2.2019, jezero Milada 04.04.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 26.3.2019, Tušimice 04.04.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 11.09.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 8.2.2019, Horní Počaply 11.02.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 10.2.2019, Břežanské údolí, Dolní Břežany 11.02.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 23.3.2019, Staré Sedlo, Opařany 04.04.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2019, Most 07.01.2019
Kavka obecná (Corvus monedula) 3.1.2019, Lovosice 07.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.1.2019, Lovosice 07.01.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15.2.2019, jezero Most 11.03.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 9.2.2019, Klíčany u Prahy 11.02.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1.2019, Okořín (CV) 07.01.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.2.2019, Most 11.02.2019
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 21.4.2049, Moldava 29.04.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 25.3.2019, Tušimice 04.04.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 9.2.2019, Hostín u Vojkovic 11.02.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 9.2.2019, Dřínov (ME) 11.02.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 6.2.2019, Most 11.02.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 6.2.2019, Most 11.02.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 31.1.2019, Vysočany u Chomutova, odkaliště 11.02.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 27.2.2019, Jezero Most 11.02.2019