Vladimír Toman - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Polák velký (Aythya ferina) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 5.1.2019., Kyjická nádrž 07.01.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Volavka bílá (Ardea alba) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 29.1.2019, VN Nechranice 11.02.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1.2019, lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 6.2.2019, Čížkovice 11.02.2019
Lyska černá (Fulica atra) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Racek bouřní (Larus canus) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2019, Most 07.01.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 10.2.2019, Praha, Kačerov 11.02.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 9.2.2019, Hostín u Vojkovic 11.02.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.2.2019, Břežanské údolí, Dolní Břežany 11.02.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 10.2.2019, Břežanské údolí, Dolní Břežany 11.02.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 27.1.2019, Jezero Most 11.02.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 10.2.2019, Břežanské údolí, Dolní Břežany 11.02.2019
Kos černý (Turdus merula) 4.1.2019, EMĚ, H.Počaply 07.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 8.2.2019, Horní Počaply 11.02.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 10.2.2019, Břežanské údolí, Dolní Břežany 11.02.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2019, Most 07.01.2019
Kavka obecná (Corvus monedula) 3.1.2019, Lovosice 07.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.1.2019, Lovosice 07.01.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 9.2.2019, Klíčany u Prahy 11.02.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1.2019, Okořín (CV) 07.01.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.2.2019, Most 11.02.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 9.2.2019, Hostín u Vojkovic 11.02.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 5.1.2019, Kyjická nádrž 07.01.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 9.2.2019, Dřínov (ME) 11.02.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 6.2.2019, Most 11.02.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 6.2.2019, Most 11.02.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5.1.2019., lom ČSA, Komořany 07.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 31.1.2019, Vysočany u Chomutova, odkaliště 11.02.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 27.2.2019, Jezero Most 11.02.2019