Vratislav Ježek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Tchořovice 02.01.2020
Husa velká (Anser anser) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 2.3. Praha Střelecký ostrov 05.03.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.4.ČB - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 9.5. Janovice nad Úhlavou 11.05.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 14.4. Čb - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 16.3. Průhonice DZ 17.03.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Tchořovice 02.01.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 5.4. Dubeč-Slatina 05.04.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 14.4. ČB - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 14.4. ČB - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Polák velký (Aythya ferina) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Turpan černý (Melanitta nigra) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 11.1. Jezero Most 11.01.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.1. Průhonice 06.01.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 25.1. VN Nechranice 25.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 14.4. ČB - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 14.4. - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 14.4. Čejkovice-sádky 15.04.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. Průhonice DZ 02.01.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 12.4. Průhonice 13.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 14.4. ČB - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 14.4. ČB - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 25.4. Tchořovice 27.04.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 21.4. Průhonice DZ 22.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.4. Řesanice 22.04.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 5.4. Dubeč-Slatina 05.04.2020
Moták stepní (Circus macrourus) 1.5. Dobřichov 02.05.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 1.5. Dobřichov 02.05.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 18.1. Průhonice park 18.01.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. Průhonice DZ 02.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 5.4. Dubeč-Slatina 05.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 15.2. Praha Smíchov-Vltava 15.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 14.4. ČB - Vrbenské ryb. 15.04.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) ČB - Novohaklovský ryb. 15.04.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) ČB - Novohaklovský ryb. 15.04.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 14.4. Čejkovice ryb.Blatec 15.04.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 20.3. Průhonice 22.03.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 14.4. ČB - Novohaklovský ryb. 15.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 7.5. Průhonice DZ 11.05.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 14.4. ČB - Novohaklovský ryb. 15.04.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 14.4. ČB - Novohaklovský ryb. 15.04.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.2. Praha Smíchov-Vltava 15.02.2020
Racek bouřní (Larus canus) 25.1. VN Modlany 25.01.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 25.1. VN Modlany 25.01.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 25.1. VN Modlany 25.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 25.1. VN Modlany 25.01.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 11.1. Trmice 11.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 25.6. Starý Smolivec 26.06.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 5.3. Průhonice 05.03.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 3.1. Průhonice 03.01.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 1.5. Týnecké mokřady 02.05.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 1.5. Dobřichov 02.05.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 6.5. Průhonice 07.05.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Tchořovice 02.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 24.5. Horky n/J 25.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 21.4. Průhonice DZ 22.04.2020
Žluna šedá (Picus canus) 18.4. Řesanice 22.04.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 6.1. Průhonice DZ 09.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3.1. Průhonice DZ 03.01.2020
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 25.6. Řesanice 26.06.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) 8.5. Nová ves 11.05.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 22.2. Řesanice 24.02.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 9.5. Blatná 11.05.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 10.4. Průhonice 12.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 5.4. Dubeč-Slatina 05.04.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 24.5. Benátky n/J - Traviny 25.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 25.1. VN Nechranice 25.01.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 18.1. Průhonice park 18.01.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.1.VN Nechranice 25.01.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 18.1. Průhonice park 18.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 29.1. Průhonice DZ 29.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 24.3. Průhonice DZ 25.03.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 5.1. Průhonice 06.01.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 2.5. Dobřejovice 03.05.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 5.4. Dubeč-Slatina 05.04.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.3. Průhonice 22.03.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 11.4. Průhonice 12.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 25.4. Tchořovice 27.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 5.4. Dubeč-Slatina 05.04.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 8.5. Nová ves 11.05.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Tchořovice 02.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 27.2. Průhonice DZ 28.02.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 8.5. Řesanice 11.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 8.5. Řesanice 11.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 1.5. Týnecké mokřady 02.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5. Řesanice 11.05.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 25.4. Tchořovice 27.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 9.5. Janovice nad Úhlavou 11.05.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 1.5. Týnecké mokřady 02.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 19.4. Řesanice 22.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 25.4. Tchořovice 27.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 26.4. Řesanice 27.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 5.4. Dubeč-Slatina 05.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 17.3. Průhonice DZ 17.03.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 12.4. Průhonice 13.04.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.1. Průhonice DZ 17.01.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 19.4. Řesanice 22.04.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 10.6. Průhonice DZ 20.06.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 3.1. Průhonice DZ 03.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Tchořovice 02.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.1. Průhonice DZ 09.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 23.1. Průhonice 24.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 4.1. Průhonice 04.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 24.5. Milovice 25.05.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 12.5. Průhonice 14.05.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.1. Jezero Milada 11.01.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Kavka obecná (Corvus monedula) 25.1. VN Modlany 25.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.2. Praha CHodov 02.02.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Tchořovice 02.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 27.1. Průhonice DZ 27.01.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 25.1. Bílina 25.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Tchořovice 02.01.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. Průhonice DZ 02.01.2020
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 14.1. Průhonice DZ 15.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 4.4. Průhonice 05.04.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Řesanice 02.01.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 10.1. Průhonice 10.01.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.1. Průhonice DZ 16.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 11.1. Zeměchy 11.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 5.1. Průhonice 06.01.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4.1. Průhonice 04.01.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Tchořovice 02.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 24.5. Milovice 25.05.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 5.4. Dubeč-Slatina 05.04.2020