Vratislav Ježek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 15.1. Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 27.2. Zálezlice 27.02.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 27.2. Zálezlice 27.02.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 15.1. Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 27.2. Zálezlice 27.02.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. Průhonice DZ 02.01.2023
Polák velký (Aythya ferina) 15.1. Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 27.2. Zálezlice 27.02.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.1. Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 27.2. Zálezlice 27.02.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 15.1. Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3.1. Průhonice DZ 04.01.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 27.2. Zálezlice 27.02.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1. Průhonice DZ 05.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 12.3. Řesanice 12.03.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 20.1. Průhonice DZ 20.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Průhonice DZ 02.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 26.2. Řesanice 27.02.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 26.2. Řesanice 27.02.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 15.1. Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 15.1. Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 3.1. Průhonice DZ přelet 04.01.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.2. Vranovice 27.02.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.1. Praha Holešovice 04.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) 15.1. Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 15.1.Praha Vltava-centrum 15.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 4.1. Praha Holešovice 04.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 24.2. Průhonice DZ 27.02.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.2. Průhonice DZ 03.02.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.1. Průhonice DZ 17.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 8.1. Průhonice park 15.01.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 12.3. Řesanice 12.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 19.3. Průhonice park 19.03.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4.1. Průhonice DZ 04.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.2. Průhonice 27.02.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1. Průhonice DZ 02.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.2. Zálezlice 27.02.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 3.1. Průhonice DZ 04.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.3. Řesanice 12.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 8.1. Průhonice park 27.02.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.3. Průhonice park 19.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 4.1. Praha Holešovice 04.01.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 19.3. Průhonice park 19.03.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.Průhonice 02.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3.1. Průhonice DZ 04.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 3.1. Průhonice DZ 04.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 18.1. Průhonice 18.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 8.1. Průhonice park 08.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Kavka obecná (Corvus monedula) 15.1. Praha centrum 15.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 17.1. Průhonice DZ 17.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 10.1. Průhonice DZ 10.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 8.1. Průhonice 08.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 22.2. Průhonice DZ 23.02.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 11.3. Polánka 12.03.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. Průhonice DZ 02.01.2023
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 8.1. Průhonice park 08.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 8.1. Průhonice park 08.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 7.1. Průhonice 08.01.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 4.1. Průhonice DZ 04.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. Průhonice 02.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1. Průhonice 02.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 8.1. Průhonice park 08.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Průhonice 02.01.2023