Vratislav Ježek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 12.1. Průhonice DZ přelet 13.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Husa velká (Anser anser) 5.2.Zálezlice 06.02.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.4. Tchořovice 12.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 23.3. Průhonice DZ 23.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.4. Tchořovice 12.04.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Polák velký (Aythya ferina) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 3.9. Nesyt 04.09.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10.4. Tchořovice 12.04.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. Velký Chlebský ryb. 02.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 9.4. Nový Knín 12.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 20.7. Řesanice 26.07.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 5.3. Řesanice 07.03.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 13.1. Průhonice DZ 14.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 9.1. Kasejovice 09.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 9.1. Rožmitál pod Třemšínem 09.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 21.8. Hospozín 21.08.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 6.3. Řesanice 07.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.2. Dobřejovice 10.02.2022
Lyska černá (Fulica atra) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 4.9. Mlýnský ryb. Led. 04.09.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 20.3. Kasejovice 21.03.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 28.8. Tchořovice 29.08.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 4.9. Mlýnský ryb. Led. 04.09.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 24.7. Řesanice 26.07.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Praha Podolí Vltava 02.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 4.9. Mlýnský ryb. Led. 04.09.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.8. Nechranice 21.08.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Praha Podolí Vltava 02.01.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 7.3. Průhonice DZ 08.03.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 21.8. Černuc 21.08.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 21.3. Průhonice 21.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 10.5. Průhonice 11.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 19.1. Průhonice DZ 19.01.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 17.8. Průhonice DZ 18.08.2022
Žluna šedá (Picus canus) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 1.4. Průhonice DZ 02.04.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 4.9. Apollo 04.09.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 18.3. Průhonice DZ 21.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 25.2. Praha Petrovice 25.02.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 19.7. Šumava Křemelná 26.07.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.3. Průhonice DZ 29.03.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 28.3. Průhonice DZ 29.03.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 12.1. Průhonice DZ 13.01.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 2.5. Dobřejovice 02.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.4. Nezdřev 12.04.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 23.4. Řesanice 02.05.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 15.5. Řesanice 16.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 11.3. Průhonice DZ 13.03.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 17.3. Průhonice DZ 17.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10.1. Průhonice DZ 10.01.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 4.6. Řesanice 05.06.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 26.4. Průhonice DZ 02.05.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 14.4. Průhonice DZ 15.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.3. Průhonice DZ 29.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1. Průhonice DZ¨ 07.01.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 20.3. Řesanice 21.03.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 29.4. Průhonice DZ 02.05.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 7.1. Průhonice DZ 07.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 5.1. Průhonice DZ 07.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 5.1. Průhonice DZ 07.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 29.8 Průhonice DZ 29.08.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 20.7. Řesanice 26.07.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 17.5. Průhonice 18.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.7. Řesanice 16.07.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 4.1. Průhonice 05.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Praha Střešovice 02.01.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1. Praha Střešovice 02.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Praha Střešovice 02.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 9.1. Hrnčíře 09.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.1. Průhonice 01.03.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 13.2. Průhonice 15.02.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.3. Průhonice 27.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 9.1. Průhonice 09.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.1. Průhonice park 09.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 22.1. Průhonice 24.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.4. Tchořovice 12.04.2022