Michal Hlaváč - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 28.1. Rybník Šeberák 30.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Husa velká (Anser anser) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 7.5. Praha - Dubeč Lítožnice 08.05.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.4. Nový rybník Líně 10.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.3. DZ Průhonice 26.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 5.2. Modřanský jez 05.02.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 5.2. Modřanský jez 05.02.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 16.1 pole u Tučap 16.01.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 10.4. Nový rybník Líně 10.04.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 25.2. Praha - Dubeč - Slatina 25.02.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 26.2. Pole u Sadské 27.02.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. DZ Průhonice 02.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 30.5. Průhonice 30.05.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.6. Čapí hnízdo, u Babiše 03.07.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 9.4. Stráž u Boru 10.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 10.3. DZ Průhonice 10.03.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 9.4. Pavlíkov 10.04.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 1.4. Sadská 06.04.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 16.1. pole u Tučap 16.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Chřástal polní (Crex crex) 18.7. Vrbno pod Pradědem 26.07.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5.2. Modřanský jez 05.02.2022
Lyska černá (Fulica atra) 5.2. Modřanský jez 05.02.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 8.4. rybníky Tisá 10.04.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 7.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.2. Pole u Vyšehořovic 27.02.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 27.3. DZ Průhonice 27.03.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 9.4. honitba Nemanice 10.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 26.3. DZ Průhonice 26.03.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 28.1. Rybník Šeberák 30.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 2.7. Lítožnice 02.07.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 2.7. Lítožnice 02.07.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 8.4. pole u Pavlíkova 10.04.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 21.2. DZ Průhonice 23.02.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29.4. DZ Průhonice 30.04.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 5.3. Písecké lesy 05.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 22.3. Praha Uhříněves 24.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 8.5. Praha Uhříněves 13.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8.1. Podlesák Dubeč 08.01.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 21.5. Onen Svět 24.05.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. DZ Průhonice 02.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.2. hnojiště u Vyšehořovic 27.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 2.7. Lítožnice 02.07.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 6.4. Průhonice - Rozkoš 06.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 26.4. Praha - Dubeč 27.04.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.7. Praděd 26.07.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 8.1. Podlesák Dubeč 08.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 23.3. komerční zóna Nupaky 24.03.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 18.7. Karlova Studánka 26.07.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 8.2. DZ Průhonice 09.02.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.3. DZ Průhonice 26.03.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 13.1. DZ Průhonice 16.01.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4. U hájovny 24.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.3. Průhonice - Rozkoš 27.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 13.5. DZ Průhonice 13.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 18.3. DZ Průhonice 24.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 5.3. Písecké lesy 05.03.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 29.4.U farmy za plotem DZ 30.04.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 19.4. DZ Průhonice 20.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 7.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 21.5. Onen Svět 24.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 9.4. zámecký park Bor 10.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 21.5. Onen Svět 24.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.3. DZ Průhonice 25.03.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 14.4. DZ Průhonice 15.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.1. Psárov 16.01.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 26.3. DZ Průhonice 26.03.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 6.5. DZ Průhonice 08.05.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.3. DZ Průhonice 03.03.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 19.1. DZ Průhonice 30.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 15.1. Psárov 16.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 27.3. DZ Průhonice 27.03.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 24.2. Průhonický park - Obora 24.02.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 8.1. Podlesák Dubeč 08.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 5.3. Písecké lesy 05.03.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 25.3. DZ Průhonice 25.03.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 24.5. DZ Průhonice 24.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5. V našem sadu 08.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 9.1. Za obcí Sadská 09.01.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 19.7. Vidly 26.07.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 23.2. Polu u Pitkovic 23.02.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 24.2. DZ Průhonice 24.02.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. DZ Průhonice 02.01.2022
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 13.5. DZ Průhonice 13.05.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.3. DZ Průhonice 27.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1. DZ Průhonice 02.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.2. Zálezlice - pískovna - okolí 13.02.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 16.7. Rejvíz 26.07.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 7.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022