Jirka Rohlena - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 07.01.2022
Husa polní (Anser fabalis) 26.3.22-Břístev, Nečaský r. 28.03.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1.22 - Rozkoš 07.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) 3.3.22 - Bohumileč bike 06.03.2022
Husa velká (Anser anser) 07.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 22.3.22 - Tuří 23.03.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1.22 - Broumar, 1P 07.01.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 19.4.22 - Josefovské louky 20.04.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 22.4.22 - Újezd u Sezemic, 9.5.-ČM, 10.7. - ryb.Říha, Skochovice 18.07.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 15.01.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 8.1.22-Broumar 10.01.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 07.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 07.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1.22 - Broumar 07.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 13.3.22-České Heřmanice,3M 13.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 5.3.22 - Tuří, 27.3.- Ostružno 28.03.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 19.2.22 - Broumar 1M 20.02.2022
Polák velký (Aythya ferina) 19.2.22 - Broumar 20.02.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 13.7.22 - Svitavy, r.Rosnička 18.07.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 07.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 07.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 2.1.22 - Rozkoš 07.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 25.11.22 - Rozkoš, 6ks 27.11.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 07.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 2.1.22-Rozkoš 10.04.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1.22-Rozkoš 10.04.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 18.2.22 - polní hnojiště Bohuslavice, 2ks 18.02.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 30.4.22-ryb.Nesyt, 8.5.-Mokré 08.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 15.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 9.4.-Rozkoš 10.04.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 21.4.22 - Rozkoš, ve s.š. (2x) 25.04.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 14.1.2022-IWC Metuje, 19.3.-Drnov 20.03.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 07.01.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 23.11.22- Rozkoš 27.11.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 29.4.22-Nesyt 02.05.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 07.01.2022
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 25.8.22 - Záhlinice (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 30.4.22-Jaroslavice, 2.8. Jílovky Bohdan., 25.8.- Záhlinice (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 16.6.22 - Semechnice 6ks 18.07.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 07.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 07.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 29.4.22-Sedlec., Nový r., 2.8.-Jílovky a Č.Nadýmač 09.08.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 21.3.22 - Dobruška, 22.3. Rozkoš-DZ 23.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 30.3.22 - Slavětín 03.04.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 11.6.22- Trčkov, 10.7 - Střevač, 28.7.-Zbytka 09.08.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 7.4.22-Semechnice, 22.4.- r.Labská, 5.8.-Újezdský 09.08.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 20.3.22-Městec - Mochov, 26.3.- Střevač 28.03.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12.2.22- Tuři, tok dvou párů 13.02.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 13.3.22_Č.Heřmanice, 22.3. - Tuří,pár 23.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.2.22-Tuří, Bohuslavice 1M, 11.10.-Rozkoš, Řemínek, 21.10. - Tuří 21.10.2022
Moták stepní (Circus macrourus) 3.9.22 - Bílý Újezd, napadá orla křiklavého 05.09.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 3.5.22-Slavětín, loví nízko nad polem, 11.05.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 31.1.22 - SPY 04.02.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 07.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 07.01.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 20.8.22 - Křovice, 25.8.- Hulín (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 07.01.2022
Orel křiklavý (Aquila pomarina) 3.9.22 - Bílý Újezd, pole 05.09.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 30.4.22-Jaroslavice, Hrádek 03.05.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 6.4.22-Semechnice, 3.8.-Buňkov 09.08.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 07.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 25.8.22 - Biskupice (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 1.5..22-Mutěnice, 3.5.-Rohenice 08.05.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 25.8.22 - Hulín (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9.4.22-Rozkoš 10.04.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 25.3.22-Podchlumí 28.03.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 24.4.22 - PR Zbytka 25.04.2022
Chřástal malý (Porzana parva) 30.4.22-Hlohovecký ryb 02.05.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 4.4.22-Drnov 06.04.2022
Lyska černá (Fulica atra) 07.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 11.2.22-Opatov 1P, 12.2.-Bohuslavice luka 13.02.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 30.4.22-Hlohovecky r. 02.05.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 30.4.22-Hrušovany-odkaliště, Jaroslavice, Mutěnice, Trkmanice... 03.05.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 5.9.22 - Roudnice (HK), pískovna, pole 07.09.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 20.3.22 - cukrovar ČM, 2ks 19.05.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 18.5.22 - cukrovar ČM 19.05.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 18.2.22 - pod kruháčem ČM, 4ks s čejkami 18.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 20.9.22 - Rozkoš 20.09.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 2.1.22 - Rozkoš, pole u letiště, 14.2.-louze Bohuslavice 1x, 15.2. - pod kruháčem ČM 250ks 18.02.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) 7.9.22 - Rozkoš, DH 08.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 12.3.22-Rohenice, 1M s čejkami 13.03.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 29.8.22 - Újezdský r. 30.08.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 24.8.22 - ČM, 5ks 30.08.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 5.4.22-Semechnice, 20.4. - JL 25.04.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 18.5.22 - cukrovar ČM 19.05.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 7.1.22-Semechnice, luka Podch, 8.10. - Tuří 29.10.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 18.3.22 - luka u Bohuslavic, 12ks, 25.3. 50ks! 26.03.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 2.3.22 - PR Zbytka, 27.3.- Vrchbělá 28.03.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 29.8.22- Újezdský r. 30.08.2022
Koliha malá (Numenius phaeopus) 16.5.22 - Rozkoš 19.05.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 21.4.22 - Rozkoš, 16.5. - Rozkoš DH, 25.8.-Tovačov 7x (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 14.4.22 - Semechnice 16.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 20.3.22 - cukrovar ČM, 3ks, 23.3.-Podchlumí 5x 23.03.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 22.3.22 - Rozkoš- DZ 23.03.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 9.4.22-Semechnice 10.04.2022
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 30.4.22-Hlohovecký ryb 02.05.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.4.22 Semechnice 17.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 28.3.22 - cukrovar ČM 29.03.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 23.8.22 - ČM, juv 30.08.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 30.4.22-Jaroslavice 03.05.2022
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 25.8.22 - Vrbátky (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 1.5.22-Mutěnice 03.05.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 07.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 07.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 4.4.22-Rozkoš, 12.10. - Broumar 21.10.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 17.10.22 - Broumar 21.10.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 07.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 07.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 23.11.22 - Rozkoš 27.11.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4.22 - Rozkoš 25.04.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 21.4.22 - Rozkoš 25.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 02.05.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 4.5.22-Rozkoš, 3x 07.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 13.4.22 - Drnov, 2ks, 21.4. - Rozkoš (25x) 25.04.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) 30.4.22-Jaroslavice, 3ks, 24.8. - Rozkoš 30.08.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 10.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 3.1.22 - Rozkoš, pole u letiště, 2x, 15.2. Skršice 10x 18.02.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.2.22 - Domašín 26.02.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 07.01.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5.22-Nesyt, 6.5.- hnojistě Černčice 2x 07.05.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.4.22 - cukrovar ČM 25.04.2022
Výr velký (Bubo bubo) 9.2.22-Tuří, 12.2.- tok, 3.3.- Vysoká, hnízdo č.čápů, 8.3.-Jaselny, Halin 08.03.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 15.1.2022-Borová, 11.2.-Psí kuchyně, 3.3.- Vysoká n.L., 23.6. - Trčkov, Z.hora 18.07.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 8.2.22 - Podchlumí, 19.2.-Drnov, 2.3.-Zbytka 03.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) fy.Ammann 24.05.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 15.7.22 - Vrchbělá 18.07.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 11.5.22 - fy.Ammann NMnMet, 8.8.-Drňák,1ks 09.08.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5.2.22-Broumar 09.02.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 25.8.22 - Chropyně (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 16.4.22 cukrovar ČM, 21.4.-Rozkoš, 23.4.-Bohumileč (3x), 24.4.-cukrovar ČM, 9.5. - Šonov (volá z pastviny) 11.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 02.05.2022
Žluna šedá (Picus canus) 11.2.22 - Psí kuchyně, Opatov, 27.3.-Vrchbělá, 28.3. - Zbytka 29.03.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 07.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 15.1.2022-Borova 16.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 07.01.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 22.1.22- Broumar, 8.5.- Mochov 08.05.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 9.1.22- Broumar 10.01.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 3.3.22- Vysoká n.L., 1.5.-Tesco Hodonín 03.05.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.3.22 - Vrchbělá, 16.7. - Vrchbělá 18.07.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 12.2.22-cyklostezka Pulice cihelna 1x 13.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 9.4.22 - Rozkoš 16.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4.22 - Drnov 5x 03.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 15.4.22 - Drnov 16.04.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 22.5.22- Uhřínov 24.05.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.1.2022- J.L, 2x, 26.3.-Třesický r., 14.4.-mokřad Mokré, 11.6.-Trčkov, krmí 16.06.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.1.22- J.L., 11.2. - Opatov 5x, 13.4.-Semechnice 16.04.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 6.4..22-Semechnice, 9.5.-Šonov_pastvina 30ks 11.05.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.3.22- Č.Heřmanice 13.03.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.1.2022- JL 15.01.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 24.2.22 - Velos, Olešenka- Doly 1P 25.02.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 07.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.3.22 - Vrchbělá, 19.11. - cukrovar ČM, 2ks 27.11.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 07.01.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 22.4.22 - Újezdský r., 24.4.- Pulice, cukrovar atd 25.04.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 26.3.22 - Třesický r., 27.3.- Buda, Kněžmost, 28.3. - CM 03.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.2.22 - Mělčany 27.02.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.4.22 - Drnov 16.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 15.4.22 - Mokré 16.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 8.3.22-Nahořany, 20.3.-cukrovar 20.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 2.5.22 - hnojiště Bohuslavice 03.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 07.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 07.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.2.22 - Drnov 26.02.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 24.1.22-J.L. 1x 25.01.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1.22 - Broumar 15.01.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 29.4.22-Nesyt , 8.5.- Mochov 08.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 20.5.22- údolí Metuje, Krčín 24.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 16.4.22 Semechnice 17.04.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5.22 - Broumar 08.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 15.4.22 - Drnov, Semechnice 16.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 23.5.22 - cihelna Pulice, CS 19.05.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 14.4. - mokřad Mokré, zvláštní zpěv, podobný na tamaryška 16.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 6.5.22- Tuří 08.05.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 8.5.22 - Čánka, u železniční trati, 19.5. - Králíčkův kopec 19.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 17.4.22 Čánka 17.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4.22 - cukrovar ČM 25.04.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 6.5.22 - PR Zbytka 07.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 8.4.22-Semechnice 10.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.4.22-N.Mlyny, 10.5.- Zbytka 11.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 11.1.22-Rozkoš, Doubravice, 13.3.-Č.Hermanice, 23.3. všude 23.03.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 26.3.22 - Třesický r. 28.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 07.01.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 20.3.22 - cukrovar ČM, zahrada, 23.3.-Chlum 5x 23.03.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 30.4.22-Hlohovecky r. 02.05.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30.4.22-N.Mlýny - PR Betlém 03.05.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 17.4.22 Mochov 17.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 07.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 07.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 07.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 15.1.2022-Borova 16.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 15.1.2022-Borova 16.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.1.22- IWC Metuje 15.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 15.6.22 - Pekelské lesy, Borová, 16.7.- Vrchbělá 18.07.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 07.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 19.2.22 - Brtva Domašín 20.02.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7.1.22- Broumar, 13.2.-zpěv, 8.5.- Mochov 08.05.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 25.3.22-Drnov 26.03.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 30.4.22-Hlohovecky r, 3.5.- Rozkoš 08.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 9.5.22 - r.Tuří 11.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Tuří, Pulice-cihelna, Podchlumi, Broumar 09.02.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 07.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 07.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 15.6.22 - Pekelské lesy, Borová 16.06.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 12.1.22- fy.Ammann 15.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.2.22 - Vrchoviny 1ks v hejnu kavek 12.02.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 07.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 24.1.22-J.L. 1x 25.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 15.1.2022-Borová 16.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 11.2.22 - Černíkovice 1ks s kvicalami 12.02.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 07.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 07.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 07.01.2022
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 2.10.22 - Mokré, pole slunečnic 03.10.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.3.22 - Dobruška 28.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 07.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 07.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 9.1.22- Broumar 10.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 07.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 8.3.22-Jaselný, 27.3.-Vrchbělá 28.03.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 11.6.22-Orlic.Záhoří 2 zp.M v obci 12.06.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 07.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 07.01.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 30.11.22 - Rozkoš 27.11.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 07.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) Tuří, Šestajovice, Skršice 09.02.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 20.2.22 - Tošov, polní cesta 21.02.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 31.1.22-pole Nahořany u CS 09.02.2022