Jirka Rohlena - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 11.01.2020
Husa polní (Anser fabalis) 11.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 11.01.2020
Husa malá (Anser erythropus) 22.1.2020 v hejnu hus běločelých, pole u Pohořelic 25.01.2020
Husa velká (Anser anser) 11.01.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 21.1.2020 v hejnu hus na ledě u Strachotína 25.01.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 22.1.2020 v hejnu hus běločelých, pole u Pohořelic 25.01.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.2.20 Opočno - Vodětín, 1P, louže v lukách 14.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 11.01.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 11.01.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 11.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 18.01.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 11.01.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 5.2.2020 - Tuří 07.02.2020
Polák velký (Aythya ferina) 21.1.2020, Dolní Věstonice 25.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 11.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 11.01.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 22.1.2020, Dolní Věstonice 25.01.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 11.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 8.2.2020 - r. Broumar 35x 09.02.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 18.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 11.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 11.01.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 09.02.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 11.01.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 11.01.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 11.01.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 22.1.2020 Pouzdřany 25.01.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 11.01.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 3.2.2020 - Slavětín, Tuří 09.02.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 11.01.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 11.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 11.01.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 22.1.2020 Pálava, Klentnice 25.01.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 12.1. IWC Metuje - Krčín 18.01.2020
Lyska černá (Fulica atra) 25.01.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.01.2020
Drop velký (Otis tarda) 21.1.2020 pole u Iváně (PV) 25.01.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 5.2.2020 - polní louže Bohuslavice (16ks) 07.02.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 11.01.2020
Racek bouřní (Larus canus) 11.01.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 11.01.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 11.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 11.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 11.01.2020
Racek mořský (Larus marinus) 2.2.2020 - Broumar (1-2) 07.02.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 11.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 5.2.2020 - Rozkoš (25ks), přelet 07.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 2.2.2020 - Tuří (1ks) 07.02.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 11.01.2020
Výr velký (Bubo bubo) 14.01.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 10.1.2020, Slavětin-Dolsko min 2 reaguji na nahrávku, v 16.45h 11.01.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 11.01.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 18.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 11.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 11.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 11.01.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 11.01.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 11.01.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 12.1.2020 9ks - Dolsko, 24.1. 70ks jabl.sady u Vrchovin 25.01.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) IWC Metuje, Krčín a Dolsko 25.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 11.01.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 11.01.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 17.1.2020 ACZ 18.01.2020
Kos černý (Turdus merula) 11.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 11.01.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11.01.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 11.01.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 10.1.2020 živý plot, tůje, borovice, u kostelíka,Lhota 14.01.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 11.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 11.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 11.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 11.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 11.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 11.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) Černíkovice (RK) 25.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 11.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 11.01.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Zbytka 14.01.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.01.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 11.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 11.01.2020
Kavka obecná (Corvus monedula) 07.02.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 11.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 11.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 11.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 5.2.2020 - Tuří (2ks) 07.02.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 11.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 11.01.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11.01.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11.01.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 11.01.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.2.2020 r.Broumar (100x) 09.02.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 11.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 11.01.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 11.01.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 11.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) nocování r.Tuří 25.01.2020