Jirka Rohlena - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 02.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 1.10.2021 - Chropyně 03.10.2021
Husa polní (Anser fabalis) 3.1.2021 - Nahořany, 20 ex. 03.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 3.1.2021 - Nahořany 03.01.2021
Husa malá (Anser erythropus) 18.3.2021 - r.Tuří, v hejnu běločelek (500ks) 19.03.2021
Husa velká (Anser anser) 4.1.2021 - Rozkoš 04.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.1.2021 - Broumar, 1P, tenis.kurty 04.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 26.3.2021 - r.Tuří, 2x 27.03.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1.2021 - Broumar 5x 03.01.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 24.3.2021 - r.Broumar 24.03.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1.2021 - Broumar 6x 02.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 19.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.3.2021 - r.Tuří 07.03.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 19.3.2021 - r.Broumar, 1P 19.03.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1.1.2021 - Broumar 1M 02.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 1.1.2021 - Broumar 1M, 30.3. - Drnov 31.03.2021
Polák velký (Aythya ferina) 9.1.2021 - Broumar 1F 10.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 3.1.2021 - Rozkoš 03.01.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 13.8.2021- Černý Nadýmač, Sopřeč 15.08.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 3.1.2021 - Broumar 1M 03.01.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 19.4.2021 - Tuří 20.04.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 11.10.2021 - Rozkošu 23.10.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 19.4.2021 - Rozkoš 20.04.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 22.4.2021 - Broumar 5x 23.04.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1.2021 - Rozkoš 03.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 8.1.2021 - pole Krčín-Nahořany, 15.1.-hnojiště 10ks 19.01.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 2.5.2021 - Mokré 07.05.2021
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 18.4. - Mochov 1F 27.04.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.11.2021 - Rozkoš-Lhota 04.11.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 18.05.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 3.1.2021 - Metuje, Krčín 03.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3.1.2021 - Rozkoš 03.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 11.1.2021 - Rozkoš, 3.8. Černý Nadýmač 15.08.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 3.11.2021 - Rozkoš-přepad 04.11.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 3.8. Č.Nadymač - 2ks 15.08.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 02.01.2021
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 4.8.2021- Sopřeč -2ks 15.08.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) 19.6.2021 - Trkmaň 22.06.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 13.7.2021- Rozkoš, Řemínek 15.07.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 8.6.2021 - Halín 22.06.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 5.5.2021 - Podchlumí 07.05.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 02.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 19.6.2021 - Trkmanice 2x, 3.8.-č.nadymač 15.08.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 27.3.2021 - Kounov, "Invalida", pozorován již 10.3. 28.03.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 31.3.2021 - Slavětín, přílet na hnízdo 30.3. v 19h, dnes již oba ptáci 01.04.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 19.6.2021 - Trkmanice 4x 22.06.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 20.5.2021 - Metuje, N M 21.05.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 23.5._ Rohenice 24.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 29.3.2021 - Tuří 02.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.1.2021 - Broumar, 9.1. - Skršice 10.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 13.3.2021 - pole Jasenná, Pohoří, 29.3. - Tuří 31.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.01.2021 - Skršice-Tošov, 4.2. - letiště NM 06.02.2021
Moták stepní (Circus macrourus) 7/21-travniky Nahořany 15.08.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 30.4.2021- Ammann NM 01.05.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 9.2.2021 - Kr.Lhota, nízko nad polem s koroptvemi a zajíci 11.02.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1.2021 - Boohuslavice 22.06.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 02.01.2021
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 12.9.2021 - SKO Křovice 03.10.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 1.1.2021 - Pulice-Bohuslavice, 30.3. - Přepychy, 2x 31.03.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 27.4.2021 - pole Opařiště 28.04.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.01.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 1.1.2021 - Č.M.-Skršice, polní cesta, 19.2. - Rohenice 21.02.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4.2021 - Pulice cihelna 27.04.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 18.05.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 19.1.2021 - J.L. Stará Metuje 19.01.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 5/21-Mokré, mokřad 15.08.2021
Chřástal malý (Porzana parva) 16.4.2021 - Podchlumí 19.04.2021
Chřástal polní (Crex crex) 23.5.2021 Pohoří 15.07.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 9.1.2021 - Broumar 1ex, 2.4. - r.Drnov 03.04.2021
Lyska černá (Fulica atra) 9.1.2021 - Broumar 1ex 10.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 5.2.2021 - Zbytka, rozliv - 2ks, 14.3. - 16ks 16.03.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 19.6.2021 - Trkmanice, varuje v poli u silnice 22.06.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 30.3.2021 - Bohuslavice, louže v poli 31.03.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 25.5.2021 polní louze Mokré 15.08.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 20.2.-pole Domašín, s českými, 3ks, 12.3.- pole Jasenná min.500ks 16.03.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 2.10.2021 - Tovačov 03.10.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 1.1.2021 - Bohuslavice, polní letiště, cca 15ex 03.01.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 18.3.2021 - polní louže Vrtáček, s čejkami, 31.3. - ČM, polní louže(skleníky) 18ks 01.04.2021
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 13.7.2021 cukrovar ČM 15.07.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 19.7.2021 - ČMop 20.07.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 28.4.2021 - Podchlumí, 17.7. - cukrovar ČM 18.07.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 4.4.2021 - Podchlumí 04.04.2021
Jespák malý (Calidris minuta) 5/21-Mokre 15.08.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 26.3.2021 - PR Zbytka, 20.4. - polní louže ČM 21.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 31.3.2021 - ČM, polní louže(skleníky) 01.04.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 23.3.2021 - les Tuří, 24.3. - Borová 24.03.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 26.3.2021 - r.Tuří 27.03.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 15.3.2021 - polní louže Bohuslavice 16.03.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 10.4.2021 - Semechnice 11.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 5.4.2021 - Semechnice 05.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 18.4.2021 - Podchlumí 19.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 31.3.2021 Podchlumí, 1.5.-Mokré 02.05.2021
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 3.8.2021-Sopreč 15.08.2021
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 15.07.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 26.5.2021-Rozkoš 27.05.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 26.5.2021- Rozkoš 27.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 4.5.2021 07.05.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) Rozkoš 03.10.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 1.1.2021 - Č.M.-Skršice, polní cesta 60ex, 24.3.-Borová, tok 24.03.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19.2.-Rohenice 8ks 21.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5.2021-Drnov, Podchlumí 02.05.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.4.2021- Pulice cihelna 27.04.2021
Výr velký (Bubo bubo) 2.1.2021 - Domašín (predace káně), 31.3. -Podchlumí V, Chlum, klasika 01.04.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 25.2.2021 - PR Psí kuchyně, Semanín 26.02.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 25.1.2021 - Mochov, tok 2-3p,29.3.-Tuří, 31.3.Podchlumí a Chlum 01.04.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 20.1.2021 - Pulice-Boh. 1ex, 21.1. - Tošov-Skršice min.12ex, 19.4.- Rohenice!!! 20.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 18.1.2021 - ACZ 19.01.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 24.3.2021 - Borová, Pekelské lesy 24.03.2021
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 9.7.2021 - Sosnová 15.07.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 3.5.2021 Rozkoš 07.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.01.2021 - Pohoří, intravilán 22.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 16.5.2921 Drnov, 20ks prelet, 18.6. Kraví hora, 27.7.- PR Malá Lipová 15.08.2021
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 26.8.2021 - Vyškov Zouvalka 03.10.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 27.4.2021 - cyklostezka, hnojiště Nahořany, 1.5.-Drnov, dudá vytrvale 22.06.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 18.4.2021 - Mochov 19.04.2021
Žluna šedá (Picus canus) 21.01.2021 - Opatov (UO), 26.3. - Chlum 27.03.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 02.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 02.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 11.1.2021 - Spyta 22.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) 18.05.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Vysoká n L 03.10.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 15.08.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.2.2021 - Kr.Lhota, min.60ex. v poli (10cm sněhu!) 11.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 22.4.2021 - Drnov 1-2x 23.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 1.4.2021 - Broumar, Rohenice 02.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 23.4.2021 - cukrovar ČM 25.04.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 4.6.2021 - Trčkov 06.06.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 22.2.2021 - Rohenička 26.02.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 4.5.2021 - hnojište Bohuslavice 07.05.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 21.01.2021 - Opatov. Hvězdička 1ex 22.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 4.4.2021 - r.Drnov, 13.7. pole u Luštince 15.07.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 24.3.2021 - r.Broumar, Peklo-Olešenka, Mělčany 27.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.1.2021 - cukrovar 5ex., 6.3.-60ks noc v DKA 07.03.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.1.2021- IWC Metuje - Krčín 19.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.3.2021 - r.Drnov - zpěv 27.03.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.2021 - Bohuslavice, zahrada 02.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 18.4.2021 - Čánka, 22.4. - silný tah 25.04.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 28.3.2021 - cukrovar ČM, 2M 29.03.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 4.1.2021 - fy.Ammann N.M.n.Met 1M, 25.3.-Pohoří 27.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 4.4.2021 - Semechnický r., 22.4. - silný tah 25.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 21.4.2021 - cukrovar CM, 22.4. - silný tah 25.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 6.3.2021 - Pohoří 07.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 1.4.2021 - Semechnice 02.04.2021
Kos černý (Turdus merula) 02.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 6.3.2021 - Bohuslavice, rozliv Dědiny 3ks 07.03.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 23.3.2021 - les Tuří, tahové hejno 24.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1.2021 - Zbytka, zpěv 02.01.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 18.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 18.05.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 20.4.2021 - Podchlumí 21.04.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 18.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 1.5.2021-mokřad Mokré 02.05.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 18.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 25.4.2021 - Podchlumí 27.04.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 30.4.2021-cukrovar 01.05.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 10.5.2021 - Slavėtin, Čánka, Kravį hora 22.06.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 24.4.2021 - Šeřeč, Rohenice 25.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 25.4.2021- Pulice cihelna 27.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 18.05.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1.4.2021 - Broumar 02.04.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 26.4.2021 - Podchlumí 27.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 1.1.2021 - DKA, sídliště, 25.3.-Drnov, Tuří, Rozkoš - zpěv 27.03.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 2.4.2021 - Dobruška-Bunčov, okraj lesa 03.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1.2021 - Pulice, zahrada 02.01.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 31.3.2021 - Broumar 01.04.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 28.4.2021-Broumar 29.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 6.5.2021 - les Tuří 07.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 18.4.2021 - Mochov 19.04.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 16.10.2021 - Bohdaneč 23.10.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.2021 - Rohenička, větrolam 02.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 02.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 02.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 30.1.2021 - Domašín 31.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 02.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7.2.2021 - r.Broumar 08.02.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 18.05.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 18.05.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 18.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1.2021 - Pulice-Bohuslavice, r.Tuří, Semech-Podchlumí, 10.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2021 - Pulice-cihelna, nocování min.30ex. 02.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 2.3.2021 - Pekelské lesy (Bart.kámen) 03.03.2021
Kavka obecná (Corvus monedula) 19.1.2021 - J.L., 22.1. - fy.Ammann 50ks, 08.02.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 12.3.2021 - Starý Ples, Jasenná - hejno s kavkami 16.03.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 02.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 22.1.2021 - ACZ, pole 23.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 9.1.2021 - Jásenná 10.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4.1.2021 - Rozkoš, Lhota 1ex. s kvíčalami 04.01.2021
Špaček růžový (Pastor roseus) 7.1.2021 - Rozkoš, Lhota 1-2 juv. s kvíčalami 08.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 02.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 02.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 4.1.2021 - Rozkoš, Lhota 04.01.2021
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 9.1.2021 - Očelice-Městec v hejnech strnadů a pěnkav 10.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.3.2021 - Pohoří 24.03.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 02.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 02.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 19.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 02.01.2021
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 11.11.2021 - Rozkoš, DH 3ks 11.11.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 21.01.2021 - Opatov (UO) 22.01.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 4.6.2021 - Bedřichovka 06.06.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 24.1.2021 - Podchlumí 25.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 9.11.2021 - Rozkoš, 2ks na DH 11.11.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Na 11.11.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 23.4.2021 - Městec, hnojiště 25.04.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 1.1.2021 - Rohenička 02.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.1.2021 - Kr.Lhota-ČM 06.02.2021