Jirka Rohlena - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 11.02.2019
Husa polní (Anser fabalis) 11.02.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 7.2.2019, Milada (UL), 40ks pastva na poli + husa velká,70ks 15.02.2019
Husa velká (Anser anser) 11.02.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.3.2019 ryb.Broumar, 1P 02.03.2019
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 4.3.2019 ryb.Tuří, 2x 04.03.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 6.5.2019 Rozkoš DH, 2x 07.05.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 6.3.2019 ryb.Tuří 9x 22.03.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.3.2019 ryb.Broumar, 2M+1F 02.03.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 19.3.2019 zaplavená luka Bohuslavice 10x 22.03.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 11.02.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 11.02.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 22.03.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 16.3.2019 ryb.Broumar 22.03.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 28.2.2019, v.n.Rozkoš - Doubravice, 1F spolu s čírkami ob. 02.03.2019
Polák velký (Aythya ferina) 11.02.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 11.02.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 11.02.2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) 7.2.2019, jez.Milada (UL) 11.02.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.02.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 11.02.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 11.02.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 5.2.2019, Rohenice (RK), pole u kravína 11.02.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 6.5.2019 Pulice-cyklostezka 07.05.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 11.02.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) 3.5.2019 Rozkoš 04.05.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 11.02.2019
Potáplice lední (Gavia immer) 7.2.2019, jez.Milada (UL) 11.02.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 11.02.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 11.02.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 11.02.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 11.02.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 14.02.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 7.8.2019 Rozkoš DZ 1-2juv, 08.09.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 25.4.2019 ryb.Závěšťák 26.04.2019
Volavka bílá (Ardea alba) 11.02.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 11.02.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 22.3.2019 Jáselný, trus 1-2dny, 23.3. Drnov Invalida 31.03.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 30.3.2019 Čánka (odpočívá, polehává na poli), 20.4. Semechnice 1.přílet na hnízdo (1P, PLG-8P989, stejný jako 2018) 23.04.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 27.5.2019 Halín, ráno na tradičním místě hlídkuje 08.09.2019
Luňák červený (Milvus milvus) pole, Králova Lhota 08.09.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 17.3.2019 sedí na hnízdě, nedaleko skořápka-líhnutí, Byzhradec 22.03.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 30.3.2019 Tuří, 1 samec pátrá nad polem pa malých zajících, ale ty už postupně odnosili krkavci 31.03.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 11.02.2019
Moták stepní (Circus macrourus) 6.9.2019 pole Kralice na Hané ? 08.09.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 18.4.2019 Pulice cihelna 1P, 21.4.Bor (HK) 1M , 8.5.Pohoří 1P tok-páření, 17.05.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 8.2.2019, jez.Most, napadán poštolkou 15.02.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11.02.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 11.02.2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 6.9.2019 pole Kralice na Hané - Vrbátky 08.09.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 11.02.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 4.4.2019 ryb.Tuří 04.04.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 11.02.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 24.4.2019 Pulice-Dobruška(2M, pole a stromořadí u cesty, silný JV vítr, několik dní) 25.04.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 11.02.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 16.5.2019 Záhornice - tok, 21.8.2019 Spáleniště-hnízdo 3juv 08.09.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 24.3.2019 Podchlumí, min.5ks volajících 24.03.2019
Chřástal polní (Crex crex) 26.5.2019 Dobruška, pole na Trojici 08.09.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 11.02.2019
Lyska černá (Fulica atra) 11.02.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.2.2019 Roheničky, 3ks 15.02.2019
Drop velký (Otis tarda) 6.9.2019 Hrubčice-Tovačov 08.09.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 16.8.2019 Žlutava -2x přelet S 08.09.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 24.3.2019 ryb.Drnov, 1ks, snížený stav - bahna 20-30m 24.03.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 10.5.2019 v.n. Rozkoš DH 4ks, 13.05.2019
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 6.9.2019 pole Kralice na Hané - Vrbátky, přelet 08.09.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 2.3.2019, Kr.Lhota-Skršice, min.800x 04.03.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 24.5.2019 - VVT 08.09.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 16.2.2019, Českę Meziřičí 16.02.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 19.3.2019 zaplavená luka Bohuslavice 15x 22.03.2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 8.7.2019 Tuří, 1ad ve s.š. 08.09.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) 28.4.2019 Tuří, 3.5. Drnov 04.05.2019
Jespák písečný (Calidris alba) 6.5.2019 Rozkoš DH 1x, 10.5. 1ks (menší než Alpina a kul.píseč.) 13.05.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 3.5.2019 Rozkoš DH 04.05.2019
Jespák malý (Calidris minuta) 25.4.2019 Rozkoš DH, 25.04.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 19.3.2019 zaplavená luka Bohuslavice 5x 22.03.2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 3.7.2019 Jos.Louky-džungle 08.09.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 27.4.2019 Tuřį 28.04.2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) 3.4.2019 zaplavená luka Bohuslavice 12.04.2019
Koliha velká (Numenius arquata) 13.5.2019 DH Rozkoš, 17.05.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.4.2019 DH Rozkoš 25.04.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 19.3.2019 ryb.Tuří 1x 22.03.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 19.4.2019 Semechnice 22.04.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.4.2019, Josefovské louky 12.04.2019
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 13.4.2019 Semechnický rybník (před výlovem), se 3 v.šedými 13.04.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 14.4.2019 Semechnický rybník (2ks na bahnech) 14.04.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 8.4.2019, Josefovské louky 12.04.2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 13.5.2019 DH Rozkoš 2ks ve s.š., 17.05.2019
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 3.9.2019 cukrovar ČM 08.09.2019
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 29.4.2019 trávníky u Nahořan (vytrvalý déšť) 30.04.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 11.02.2019
Racek bouřní (Larus canus) 11.02.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 11.02.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 11.02.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 11.02.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 11.02.2019
Racek šedý (Larus hyperboreus) 8.2.2019, jez. Most 11.02.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 17.4.2019 Rozkoš 01.05.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 6.5.2019 Rozkoš 07.05.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 25.4.2019 Rozkoš - RR (1ks) 25.04.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 22.4.2019 Broumar (11ks, přelet) 22.04.2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) 6.5.2019 Rozkoš, min.4x 07.05.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 11.02.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 11.02.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 11.02.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 11.02.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5.2019 Tuří 02.05.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 27.4. Broumar, Pohoří... 28.04.2019
Výr velký (Bubo bubo) 6.2.2019, les Halín, volání, 22.3. sedí na hnizde-modřįn, těžba! 24.03.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 6.2.2019, les Halín, volání M 11.02.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 2.5.2019 cyklostezka DKA-Opočno 04.05.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 3.1.2019, firma Ammann, Nové Město n.Met, 1P 02.03.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 30.4.2019 Rozkoš (desítky) 01.05.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) IWC19 - Metuje, Krčín, ryb.Podchlumí 24.3., 24.03.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 24.5.2019 - VVT, Městec-hnojiště 2ks 08.09.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 26.3.2019 polní cesta Křovice-Val, 6.00h 26.03.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 19.4.2019 Střevač (zahrada), 23.4. Spy (u hřbitova) 23.04.2019
Žluna šedá (Picus canus) 24.2.2019, les Chlum, 2 volající, 1.5. Mochov 02.05.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 11.02.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 11.02.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 11.02.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 11.02.2019
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 11.02.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 23.2.2019, hnojiště Vysoká n.L. - min. 4ks 02.03.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.6.2019 Semín, 2ad lesní školka 08.09.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 7.2.2019, jez.Milada (UL), 16ks 11.02.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 27.4.2019 Broumar 28.04.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4.2019, Dolsko - Metuje 03.04.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 17.4.2019 Tuří 22.04.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 1.5.2019 Nová Ves (Křivina) 02.05.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 8.2.2019 jez.Most, 1ks 11.02.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 8.4.2019, Josefovské louky 12.04.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 11.4.2019 Podchlumí (na bahnech), 20.4.Nemyčeves (1P, pole u panelky) 17.05.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14.3.2019 Janovský potok, Krčín 2x 22.03.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 1.3.2019 ryb.Broumar, 1ks 02.03.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 19.1.2019 ř.Metuje, Krčín, 1P-tok 02.03.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 11.02.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 22.3.2019 Jáselný 24.03.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 11.02.2019
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 4.5.2019 Mokré, olšina, pouze 1 den 08.09.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4.2019 začátek DH Rozkoš 25.04.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 5.4.2019, cukrovar ČM -3M zpěv 06.04.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3.1.2019, firma Ammann, Nové Město n.Met, 1M 11.02.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 23.4.2019 Krčín (2 zp.M), 1.5.Nová Ves, 11.5. Uhřínov - bučina, 13.05.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 24.4.2019 Rozkoš-Šeřeč (6x), Pohoří - pastvina ovcí (5x), Kr.Lhota polní cesta ČM, 26.04.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 21.3.2019 polní vodoteč Čes.Meziřičí, 1P 22.03.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 1.4.2019 polní hnojiště Val, uvláčené pole SPY -min.2ks, 21.4. cukrovar ČM, 23.04.2019
Kos černý (Turdus merula) 11.02.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 11.02.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.3.2019 Běstviny 22.03.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 26.3.2019 Libchyně, lesní louka, pastviny, min.30ks 26.03.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11.02.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 8.5.2019 mokřad Mokré 13.05.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) cukrovar 08.09.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4.2019 Podchlumí 12.04.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 16.5.2019 Rohenice - zahrada, 17.05.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 8.4.2019, Josefovské louky, 8.5. mokřad Mokré 13.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 08.09.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 28.4.2019 Semechnice 29.04.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 28.4.2019 Podchlumí (2x) 29.04.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 20.4.2019 Veliš(JC), Střevač, Pohoří... 22.04.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.4.2019 Broumar-stráň 28.04.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 3.5.2019 Rozkoš - DH, začátek 04.05.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 4.4.2019 ranní zpěv, sídliště Dobruška, 22.04.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 28.4.2019 les Tuří (2M zp.) 30.04.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.3.2019 ryb.Broumar 22.03.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 26.3.2019 niva řeky Metuje, zpěv 31.03.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 11.02.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 13.3.2019 , okrasné tůje, parkoviště firma Ammann, Nové Město n.Met, 22.03.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 28.4.2019 Broumarské slatiny 29.04.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 1.5.2019 Mochov (min 4 zp), 5.5. Zbytka (2 zp.) 07.05.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 22.4.2019 Broumar, 24.4. Tuří, 11.5. Skuhrov-Uhřínov 13.05.2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 7.2.2019 jez.Milada (UL), cca 30ks 11.02.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 11.02.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 11.02.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 14.02.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 11.02.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 10.2.2019 Domašín u Dobrušky, les 11.02.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 11.02.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 11.02.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 11.02.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 11.02.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 11.02.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 28.4.2019 Broumar, Zbytka 29.04.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 08.09.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.02.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 11.02.2019
Straka obecná (Pica pica) 11.02.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 23.6.2019 - Kamenný vrch-Sedloňov 08.09.2019
Kavka obecná (Corvus monedula) 23.2.2019, hnojiště Vysoká n.L. - 40ks 02.03.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 23.2.2019, pole Újezd u Sezemic 02.03.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 11.02.2019
Vrána černá (Corvus corone) 7.2.2019, v.n. Nechranice 11.02.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 11.02.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 10.2.2019, Bohuslavice n.Met., luka u Dědiny 11.02.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 11.02.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 11.02.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11.02.2019
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 11.02.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 21.3.2019 sídliště Dobruška 22.03.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11.02.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 11.02.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 11.02.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 11.02.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 11.02.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 11.02.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 26.3.2019 Klopotov.údolí-Slavoňov 26.03.2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 08.09.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 18.6.2019 Trčkov-Bedřichovka-Lasowka min.3zp. 08.09.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 11.02.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 11.02.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 11.02.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 11.02.2019