Jirka Rohlena - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 12.02.2023
Husa polní (Anser fabalis) 12.02.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 28.2.23 - Břístev 28.02.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 12.02.2023
Husa malá (Anser erythropus) 28.2.23 - Břístev 01.03.2023
Husa velká (Anser anser) 12.02.2023
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 29.1.23-Ždánice 12.02.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 12.02.2023
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 2.3.23 - Josef.louky 03.03.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 12.02.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 12.02.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 12.02.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 12.02.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 12.02.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 18.3.2023 - r.Labská(PU) 20.03.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 24.2.23 - rozliv Dědiny 27.02.2023
Polák velký (Aythya ferina) 12.02.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 12.02.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 12.02.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 12.02.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 12.02.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 8.3.2023 - Rozkoš 11.03.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 12.02.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 12.02.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) 1.3.23 - cihelna Pulice 02.03.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 12.02.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 12.02.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 12.02.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 12.02.2023
Volavka bílá (Ardea alba) 12.02.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 12.02.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 28.2.23 - r.Zrcadlo, 15.3. - Rohenice, 18.3.-Rokytno 20.03.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12.02.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 3.3.23 - Vysoká n.L., 15.3.-Král.Lhota 20.03.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 12.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 12.02.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 12.02.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 12.02.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 19.3.2023 - mkř. Mokré 20.03.2023
Lyska černá (Fulica atra) 12.02.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 12.02.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 18.3.2023 - mkř. Mokré 20.03.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 21.3.2023 - r.Broumar (vypuštěný) 22.03.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 22.2.2023 - 26ks, rozliv Bohuslavice, 15.3. - Rohenice 600ks 17.03.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 17.2.23 - polní louže Rohenička_Č.Meziřičí,(první 2ks), 19.-20.2. - 800ks (rozliv Dědiny) 24.02.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 21.3.2023 - r.Broumar (vypuštěný), 64ks 22.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 12.02.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 18.3.2023 - mkř. Mokré 20.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 12.02.2023
Racek bouřní (Larus canus) 12.02.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 12.02.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 12.02.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 12.02.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) 12.02.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 12.02.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 6.2.23-V.Jesenice 10ks 12.02.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 22.2.2023 - SPY 24.02.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 12.02.2023
Výr velký (Bubo bubo) 2.3.23 - Josef.louky 03.03.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 16.3.2023 - Pekelské lesy, Borová (asi 2M, Bart.kámen a Jestřábí vrch)) 17.03.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 7.2.23-PR Zbytka, 2M 12.02.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 5.1.23-ACZ, 1.3.-Pohoří, hřbitov 02.03.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 12.02.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 12.02.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 12.02.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 1.3.23 - PR Zbytka, Tuří... 17.03.2023
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 12.02.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 29.1.23-Plch HK 30ks 12.02.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 2.3.23 - Josef.louky 03.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 12.02.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 12.02.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 13.2.23 - Vrchoviny, 1ks 16.02.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 15.2.23 - Dolsko, stavba hnízda 16.02.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 12.02.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.3.2023 - les Kout, Prázova bouda 20.03.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 12.02.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 22.3.2023 - Bohuslavice, polní vodoteč s rákosem 22.03.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.3.2023 - Rohenice 11.03.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 17.3.2023 - r.Tuří 17.03.2023
Kos černý (Turdus merula) 12.02.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 12.02.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3.2023 - PR Zbytka 11.03.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 17.3.2023 - Nahořany, cyklostezka, v hejnu kvíčal, 21.3. - ř.Metuje, Černčice, Broumar - silný tah 22.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) zimuje u Broumaru 24.02.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 18.3.2023 - PU, 19.3.- Mokré 20.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 12.02.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 12.02.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 12.02.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 12.02.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.02.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 12.02.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 12.02.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 12.02.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 12.02.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 12.02.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 1.3.23 - PR Zbytka 02.03.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 12.02.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 12.02.2023
Straka obecná (Pica pica) 12.02.2023
Kavka obecná (Corvus monedula) 12.02.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 12.02.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 12.02.2023
Vrána černá (Corvus corone) 12.02.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 12.02.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15.2.23 - Tuří, 2ks, nocování se strnady luč. , 2.3.-Rohenice, u hnizda 11.03.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 12.02.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 12.02.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 12.02.2023
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 12.02.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 12.02.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 12.02.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 12.02.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 12.02.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 16.3.2023 - Pekelské lesy 17.03.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 11.03.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 12.02.2023
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 23.2.2023 - Rozkoš (3ks) 24.02.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 12.02.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 11.2.23 - Jásenná,Kr.Lhota, zpěv 16.02.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 12.02.2023