Luboš Klikar - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Husa velká (Anser anser) březen 2021; jezero Chmelař, Úštěk 09.03.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) březen 2021; jezero Chmelař, Úštěk 30.03.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Čírka obecná (Anas crecca) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) březen 2021; Pískovna Dobříň 25.03.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) březen 2021; Pískovna Dobříň 31.03.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) březen 2021; Pískovna Dobříň 27.03.2021
Polák velký (Aythya ferina) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Polák malý (Aythya nyroca) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Polák kaholka (Aythya marila) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Morčák velký (Mergus merganser) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) březen 2021; Libínky - Prachová 06.03.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) duben 2021; Libínky - Prachová 24.04.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) březen 2021; Libínky - Prachová 09.03.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) únor 2021; Labe - Lounky 21.02.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Volavka bílá (Ardea alba) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) srpen 2021; Pískovna Dobříň 26.08.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) květen 2021; Holany - Stvolínky 01.05.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) květen 2021; Holany - Stvolínky 01.05.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) červenec 2021; Budyně nad Ohří 10.07.2021
Luňák červený (Milvus milvus) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) duben 2021, Holany 04.04.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) únor 2021; Polepy - Libínky 08.02.2021
Káně lesní (Buteo buteo) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) březen 2021; Libínky - Prachová 06.03.2021
Orel křiklavý (Aquila pomarina) srpen 2021; jezero Milada 26.08.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) srpen 2021; Pískovna Dobříň 26.08.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) duben 2021, Holany 04.04.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) březen 2021; Pískovna Dobříň 31.03.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) duben 2021; Holany 05.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) květen 2021; Pískovna Dobříň 06.05.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) srpen 2021, Zalužanský potok a rybník 26.08.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) duben 2021; Pískovna Dobříň 28.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) únor 2021; Labe - Lounky 21.02.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) květen; Pískovna Dobříň 09.05.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) květen 2021; jezero Milada 16.05.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Rorýs obecný (Apus apus) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) květen 2021; Holany - Stvolínky 01.05.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) duben 2021; Libínky - Prachová 21.04.2021
Žluna šedá (Picus canus) duben 2021; Dubice - Česká Lípa 11.04.2021
Žluna zelená (Picus viridis) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) únor 2021; Polepy - Libínky 28.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) květen; Pískovna Dobříň 09.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) duben 2021, Holany 04.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) květen 2021; jezero Milada 16.05.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Konipas luční (Motacilla flava) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) duben 2021, Holany 04.04.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) březen 2021; Libínky - Prachová 30.03.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) květen 2021; Libínky - Prachová 16.05.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) březen 2021; Libínky - Prachová 30.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) duben 2021; Pískovna Dobříň 28.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Kos černý (Turdus merula) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) březen 2021; Libínky - Prachová 14.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) březen 2021; jezero Chmelař, Úštěk 09.03.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) duben 2021, Novozámecký rybník Zahrádky 24.08.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) květen 2021, Dýšina - Horomyslice 29.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) květen; Pískovna Dobříň 09.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) duben 2021; Libínky - Prachová 10.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) duben 2021, Holany 04.04.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) březen 2021; Pískovna Dobříň 25.03.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) duben 2021; Pískovna Dobříň 20.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) březen 2021; Pískovna Baraba 28.03.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) květen 2021; jezero Milada 16.05.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) květen 2021; Pískovna Dobříň 06.05.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) květen; Pískovna Dobříň 09.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) květen 2021; Holany - Stvolínky 01.05.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) leden 2021; Polepy - Libínky 30.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) květen 2021; jezero Milada 16.05.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) září 2021; Libínky - Prachová 15.09.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Straka obecná (Pica pica) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Kavka obecná (Corvus monedula) květen; Litoměřice 09.05.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) únor 2021; Labe - Lounky 21.02.2021
Vrána černá (Corvus corone) únor 2021; Polepy - Libínky 17.02.2021
Krkavec velký (Corvus corax) duben 2021; Mnišské louky Česká Lípa 11.04.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Vrabec polní (Passer montanus) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) únor 2021; Polepy - Libínky 08.02.2021
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) únor 2021; Polepy - Libínky 07.02.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) duben 2021, Holany 04.04.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) březen 2021; Polepy - Libínky 01.03.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) březen 2021; Pískovna Dobříň 25.03.2021