Luboš Klikar - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 15.1.2022 - Račické tůně, Račice 15.01.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 22.1.2022 - pískovna Zálezlice 22.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 20.6.2022 - Novohaklovský rybník 20.06.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.2.2022 - Mlýnský rybník Lednice 10.02.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 28.1.2022 - Vltava u Barrandovského mostu 28.01.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 25.1.2022 - přívoz Lovosice 25.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 16.3.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Polák velký (Aythya ferina) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 23.1.2022 - jezero Most 23.01.2022
Turpan černý (Melanitta nigra) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 17.5.2022 - PP Písečný vrch 17.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.1.2022 - Chodouny 14.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 23.1.2022 - jezero Most 23.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 24.3.2022 - Vrbenské rybníky 24.03.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 27.2.2022 - Brozany nad Ohří 27.02.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 12.4.2022 - Hlohovecký rybnik 13.04.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 24.3.2022 - Vrbenské rybníky 24.03.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 12.4.2022 - Nesyt 13.04.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1.2022 - Třeboutice 01.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 2.3.2022 - zoopark Chomutov 02.03.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 24.3.2022 - Vrbenské rybníky 24.03.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 13.5.2022 - pískovna Dobříň 13.05.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 6.4.2022 - Lenešice 06.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 1.1.2022 - Kletečná 01.01.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12.1.2022 - pískovna Dobříň 12.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 24.3.2022 - Vrbenské rybníky 24.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 9.1.2022 - Libínky, Prachová 09.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2022 - Rýdeč 01.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 4.2.2022 - Heřmanický rybník 04.02.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 12.4.2022 - Nesyt 13.04.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3.2.2022 - Spolana Neratovice 03.02.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 14.3.2022 - Slatina Praha 14.03.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 20.6.2022 - Novohaklovský rybník 20.06.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 4.2.2022 - Heřmanický rybník 04.02.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 21.3.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 21.03.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 13.5.2022 - pískovna Dobříň 13.05.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 23.2.2022 - Mšené-lázně 23.02.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 19.2.2022 - Račické tůně 19.02.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 22.3.2022 - Lenešice 22.03.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 26.3.2022 - Bezdrev 27.03.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 29.3.2022 - Lenešice 29.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 14.3.2022 - Slatina Praha 14.03.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 20.6.2022 - Novohaklovský rybník 20.06.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 24.3.2022 - Bezdrev 25.03.2022
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 12.4.2022 - Nesyt 13.04.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 1.3.2022 - Radešínek 01.03.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 23.2.2022 - Stromovka Praha 23.02.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 3.5.2022 - pískovna Dobříň 03.05.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 18.4.2022 - jezero Milada 17.05.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 4.3.2022 - Velká Bukovina 03.03.2022
Sýček obecný (Athene noctua) 13.3.2022 - Polepy 13.03.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 7.2.2022 - Čimický háj 07.02.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 24.2.2022 - Loucká 24.02.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 3.2.2022 - Horní Počernice 03.02.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 16.5.2022 - golfové hřiště Praha-Zbraslav 16.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 12.5.2022 - pískovna Zálezlice 12.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 17.5.2022 - PP Písečný vrch 17.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 22.4.2022 - Dunajovice 13.04.2022
Žluna šedá (Picus canus) 13.2.2022 - jezero Milada 13.02.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.2022 - Encovany 01.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.1.2022 - pískovna Dobříň 16.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 12.2.2022 - Dolanský rybník 12.02.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 9.3.2022 - Heřmanický rybník 09.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.2.2022 - Jabkenice 16.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 19.4.2022 - Baraba 19.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 6.4.2022 - Lenešice 06.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.4.2022 - Lednice 14.04.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 12.4.2022 - Dunajovice 13.04.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 9.3.2022 - Heřmanický rybník 09.03.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.3.2022 - Bezdrev 24.03.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 25.3.2022 - rybník Rod 25.03.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 30.5.2022 - golfové hřiště Zbraslav 30.05.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 17.4.2022 - Lenešice 17.04.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 29.3.2022 - Lenešice 29.03.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 23.3.2022 - Libínky 23.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 29.4.2022 - Milíčovské rybníky 29.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 21.4.2022 - Stružnické rybníky 21.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 14.3.2022 - Slatina Praha 14.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 12.4.2022 - Dunajovice 13.04.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1.2022 - Libínky, Prachová 05.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3.2022 - Radovesická výsypka 10.03.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 4.4.2022 - Toušeň 04.04.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.1.2022 - pískovna Dobříň 15.01.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 17.4.2022 - Lenešice 17.04.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.5.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 10.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 14.4.2022 - Mutěnice 14.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 24.5.2022 - pískovna Dobříň 24.05.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 12.4.2022 - Hlohovecký rybník 13.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 1.5.2022 - pískovna Dobříň 01.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 12.4.2022 - Dunajovice 13.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 22.3.2022 - Dobroměřický rybník 22.03.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 22.4.2022 - Hostivařská přehrada 22.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 9.4.2022 - Libínky 09.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 25.4.2022 - Milíčovský háj 25.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 26.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 7.4.2022 - Vrchbělá 07.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 11.6.2022 - Čeňkova pila 12.06.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 4.5.2022 - zámek Veltrusy 04.05.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 23.4.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 23.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 29.4.2022 - Bezová, Praha 29.04.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 8.3.2022 - jezero Milada 08.03.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.1.2022 - pískovna Dobříň 12.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4.2.2022 - Heřmanický rybník 04.02.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10.2.2022 - Mlýnský rybník Lednice 10.02.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 25.1.2022 - přívoz Lovosice 25.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 22.3.2022 - Lenešice 22.03.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 4.5.2022 - zámek Veltrusy 04.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 18.4.2022 - Milada 18.04.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 9.1.2022 - Libínky, Prachová 09.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 23.2.2022 - Mšené-lázně 23.02.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.3.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022