Luboš Klikar - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 15.1.2022 - Račické tůně, Račice 15.01.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 22.1.2022 - pískovna Zálezlice 22.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 25.1.2022 - přívoz Lovosice 25.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Polák velký (Aythya ferina) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 23.1.2022 - jezero Most 23.01.2022
Turpan černý (Melanitta nigra) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.1.2022 - Chodouny 14.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 23.1.2022 - jezero Most 23.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1.2022 - Třeboutice 01.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 1.1.2022 - Kletečná 01.01.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12.1.2022 - pískovna Dobříň 12.01.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 9.1.2022 - Libínky, Prachová 09.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2022 - Rýdeč 01.01.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.2022 - Encovany 01.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.1.2022 - pískovna Dobříň 16.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1.2022 - Libínky, Prachová 05.01.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.1.2022 - pískovna Dobříň 15.01.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 26.01.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.1.2022 - pískovna Dobříň 12.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 25.1.2022 - přívoz Lovosice 25.01.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 9.1.2022 - Libínky, Prachová 09.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022