David Kuba - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 04.09.2015 Pištín 02.03.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Husa velká (Anser anser) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Čírka obecná (Anas crecca) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Polák velký (Aythya ferina) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Morčák velký (Mergus merganser) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Volavka bílá (Ardea alba) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Luňák červený (Milvus milvus) 25.9. Kyjická nádrž (cestou) 09.10.2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 03.09.2015 CT Park Bor, louka u rybníka Pískový 09.10.2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Moták lužní (Circus pygargus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Káně lesní (Buteo buteo) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 14.12.2015 letiště Lnáře 09.10.2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 03.09.2015 CT Park Bor, louka u rybníka Pískový 09.10.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.10.2018 Nový rybník 25.10.2018
Lyska černá (Fulica atra) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Koliha velká (Numenius arquata) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 01.09.2015 Kněžický rybník 09.10.2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 27.08.2015 Nechranická přehrada 09.10.2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 01.09.2015 Kněžický rybník 09.10.2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 27.08.2015 Nechranice 09.10.2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Holub doupňák (Columba oenas) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Sýček obecný (Athene noctua) 20.09.2015 Nevid 09.10.2018
Puštík obecný (Strix aluco) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Puštík bělavý (Strix uralensis) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sýc rousný (Aegolius funereus) 15.09.2007 Opolenec 09.10.2018
Rorýs obecný (Apus apus) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Žluna zelená (Picus viridis) 10.09.2015 park 09.10.2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.11.2015 Hořice 09.10.2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 10.09.2015 park 09.10.2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.8.2015 Nevid 09.10.2018
Břehule říční (Riparia riparia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.09.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.09.2015 park 09.10.2018
Kos černý (Turdus merula) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 07.03.2016 park 09.10.2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15.04.2016 park 09.10.2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 09.09.2015 Plzeň - podél řeky 09.10.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 04.10.2015 park 09.10.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 04.10.2015 park 09.10.2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 04.10.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 04.10.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.04.2016 park 09.10.2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Sýkora koňadra (Parus major) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 12.10.2015 park 09.10.2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 09.09.2015 Plzeň - podél řeky 09.10.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 09.09.2015 park 09.10.2018
Straka obecná (Pica pica) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 05.10.2015 Nevid 09.10.2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.10.2015 Losiná - Šťáhlavy 09.10.2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 04.09.2015 Pištín, rybník Volešek 09.10.2018
Vrána černá (Corvus corone) 04.09.2015 Pištín, rybník Volešek 09.10.2018
Krkavec velký (Corvus corax) 09.09.2015 šlapanice 09.10.2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 09.09.2015 šlapanice 09.10.2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 18.04.2016 park 09.10.2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 20.03.2016 krmítko 09.10.2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 12.10.2015 park 09.10.2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 29.02.2016 krmítko 09.10.2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018