Renata Hasilová - ČR Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 03.01.2021
Husa polní (Anser fabalis) 16.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.01.2021
Husa velká (Anser anser) 01.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 28.02.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 03.01.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 03.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 16.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 03.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 03.04.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 17.02.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 06.03.2021
Polák velký (Aythya ferina) 17.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 16.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 16.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 16.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 10.04.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 10.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 03.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 03.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 03.01.2021
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 31.01.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 30.04.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 03.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 03.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 05.04.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 25.04.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 28.01.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 16.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 20.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 17.01.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 02.05.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 17.02.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 03.01.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 20.03.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 10.04.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 03.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 06.03.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 03.01.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 03.04.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 03.04.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 03.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.02.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 20.03.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 05.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 20.03.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 26.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 04.05.2021
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 11.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 03.01.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 10.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 11.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 14.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 25.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 17.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 12.05.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 28.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 12.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 16.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 12.05.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 10.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 04.04.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 09.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 20.03.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 10.01.2021
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 25.02.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 09.01.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 12.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 11.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 03.05.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 25.02.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 04.05.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 12.03.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 10.04.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 12.02.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 26.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 03.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 04.05.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 10.04.2021
Kos černý (Turdus merula) 03.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 14.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 12.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 03.01.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 30.04.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 26.04.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 30.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 24.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.03.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.01.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 27.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 08.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 17.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 12.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 31.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 14.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 08.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 24.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 03.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 03.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 25.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 03.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 14.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 14.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.04.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 08.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 03.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 17.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 08.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 14.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 24.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 16.01.2021

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 195 Jaroslav Vaněk 195 Jaroslav Vaněk 17.05.2021 Kulík písečný Jaroslav Vaněk
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 17.05.2021 Husice liščí Jaroslav Vaněk
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 17.05.2021 Skřivánek krátkoprstý Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 17.05.2021 Rybák bělokřídlý Jaroslav Vaněk
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 17.05.2021 Jespák písečný Jaroslav Vaněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
6 Daniel Horálek 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
1 Pepa z Mrákova 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová