Michal Hlaváč - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. pole u Dolan 01.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 1.1. pole u Dolan 01.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Husa velká (Anser anser) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 13.2. Vltava - Modřany 13.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 17.1. Vltava - Praha Troja 17.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 17.4. Slatina 17.04.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Kovářský rybník Šeberov 01.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 17.4. Slatina 17.04.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 2.1. Vltava - Modřany 02.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 13.1. Pole u Dobřejovic 13.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. D11 01.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2.1. Vltava - Modřany 02.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 13.2. Soutok Vltavy a Berounky 13.02.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. pole u D11 (Nymburk) 01.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. rybník Jordánek Šeberov 01.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.4. Průhonický park - Obora 17.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 14.5. Pavlíkov 15.05.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 14.5. Pavlíkov 15.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 10.4. Kolodějská obora 10.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 3.4. Průhonický park - Obora 03.04.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.5. Průhonice - Rozkoš 01.05.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 6.5. DZ Průhonice 07.05.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6.1. DZ Průhonice 06.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Všude 01.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Všude 01.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 17.4. Slatina 17.04.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 2.1. Vltava - Modřany 02.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 15.5. D5 u Nýřan 15.05.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 10.4. Praha Dubeč - Lítožnice 10.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10.4. Kolodějě - polní louže 10.04.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 10.4. Kolodějě - polní louže 10.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 26.3. Mokřad za Rozkoší 26.03.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 7.5. Olšanský rybník, Kunratice 07.05.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. pole u Dolan 01.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Praha 01.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 22.2. DZ Průhonice 22.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 12.5. Průhonický park 13.05.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 3.5. DZ Průhonice 04.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 18.4. U Dobřejovického rybníka 18.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 14.5. Pavlíkov 15.05.2021
Žluna šedá (Picus canus) 3.4. Průhonický park - Obora 03.04.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1. DZ Průhonice 04.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 8.1. DZ Průhonice 09.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. Rozkoš 02.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 24.2. DZ Průhonice 25.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 8.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 30.3. Průhonice Rozkoš 30.03.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 27.4. DZ Průhonice 27.04.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 5.5. Průhonice - Rozkoš 05.05.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 9.3. Most přes Botič D1 Průhonice 10.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 1.1. pole u Dolan 01.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10.3. DZ Průhonice 10.03.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 8.1. DZ Průhonice 09.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 1.5. Průhonice - Rozkoš 01.05.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.3. Průhonice Rozkoš 20.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 14.4. DZ Průhonice 14.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1.5. Průhonice Rozkoš 01.05.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 7.4. DZ Průhonice 07.04.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 8.3. DZ Průhonice 10.03.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 4.1. DZ Průhonice 04.01.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 23.1. Průhonický park 23.01.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 8.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 17.4. Slatina 17.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 16.5. Cyklostezka k hájovně - řepkové pole 16.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 7.5. Olšanský rybník, Kunratice 07.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4. Pacov 25.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 11.4. Průhonice Hole 11.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 27.3. Hrnčířské louky 28.03.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 21.4. DZ Průhonice 21.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 8.1. DZ Průhonice 09.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 7.5. Olšanský rybník, Kunratice 07.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 3.5. DZ Průhonice 04.05.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. Bohdanečský rybník 01.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 11.2. DZ Průhonice 11.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. Remízek u Šeberova 02.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 14.5. Pavlíkov 15.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. u D11 01.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Bohdanečský rybník 01.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Kavka obecná (Corvus monedula) 2.1. Hrnčířské louky 02.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Praha Šeberov 01.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 2.1. Hrnčířské louky 02.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 4.1. DZ Průhonice 04.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.2. DZ Průhonice 20.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1. Vltava - Modřany 02.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 5.1. DZ Průhonice 06.01.2021
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 29.1. DZ Průhonice 30.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 7.4. DZ Průhonice 07.04.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 20.1. DZ Průhonice 20.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21.2. Říčany 22.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 4.1. DZ Průhonice 04.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 1.5. Průhonice Rozkoš 02.05.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 1.1. rybník Žehuň 01.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.1. Slatina 31.01.2021

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 195 Jaroslav Vaněk 195 Jaroslav Vaněk 17.05.2021 Kulík písečný Jaroslav Vaněk
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 17.05.2021 Husice liščí Jaroslav Vaněk
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 17.05.2021 Skřivánek krátkoprstý Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 17.05.2021 Rybák bělokřídlý Jaroslav Vaněk
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 17.05.2021 Jespák písečný Jaroslav Vaněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
6 Daniel Horálek 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
1 Pepa z Mrákova 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová