Jirka Rohlena - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 02.01.2021
Husa polní (Anser fabalis) 3.1.2021 - Nahořany, 20 ex. 03.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 3.1.2021 - Nahořany 03.01.2021
Husa malá (Anser erythropus) 18.3.2021 - r.Tuří, v hejnu běločelek (500ks) 19.03.2021
Husa velká (Anser anser) 4.1.2021 - Rozkoš 04.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.1.2021 - Broumar, 1P, tenis.kurty 04.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 26.3.2021 - r.Tuří, 2x 27.03.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1.2021 - Broumar 5x 03.01.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 24.3.2021 - r.Broumar 24.03.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1.2021 - Broumar 6x 02.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 19.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 6.3.2021 - r.Tuří 07.03.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 19.3.2021 - r.Broumar, 1P 19.03.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1.1.2021 - Broumar 1M 02.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 1.1.2021 - Broumar 1M, 30.3. - Drnov 31.03.2021
Polák velký (Aythya ferina) 9.1.2021 - Broumar 1F 10.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 3.1.2021 - Rozkoš 03.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 3.1.2021 - Broumar 1M 03.01.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 19.4.2021 - Tuří 20.04.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 19.4.2021 - Rozkoš 20.04.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 22.4.2021 - Broumar 5x 23.04.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1.2021 - Rozkoš 03.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 8.1.2021 - pole Krčín-Nahořany, 15.1.-hnojiště 10ks 19.01.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 2.5.2021 - Mokré 07.05.2021
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 18.4. - Mochov 1F 27.04.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 19.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 3.1.2021 - Metuje, Krčín 03.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3.1.2021 - Rozkoš 03.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 11.1.2021 - Rozkoš 19.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 02.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 5.5.2021 - Podchlumí 07.05.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 02.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 27.3.2021 - Kounov, "Invalida", pozorován již 10.3. 28.03.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 31.3.2021 - Slavětín, přílet na hnízdo 30.3. v 19h, dnes již oba ptáci 01.04.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 29.3.2021 - Tuří 02.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.1.2021 - Broumar, 9.1. - Skršice 10.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 13.3.2021 - pole Jasenná, Pohoří, 29.3. - Tuří 31.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.01.2021 - Skršice-Tošov, 4.2. - letiště NM 06.02.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 30.4.2021- Ammann NM 01.05.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 9.2.2021 - Kr.Lhota, nízko nad polem s koroptvemi a zajíci 11.02.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1.2021 - Bohuslavice 03.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 02.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 1.1.2021 - Pulice-Bohuslavice, 30.3. - Přepychy, 2x 31.03.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 27.4.2021 - pole Opařiště 28.04.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.01.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 1.1.2021 - Č.M.-Skršice, polní cesta, 19.2. - Rohenice 21.02.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4.2021 - Pulice cihelna 27.04.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 19.1.2021 - J.L. Stará Metuje 19.01.2021
Chřástal malý (Porzana parva) 16.4.2021 - Podchlumí 19.04.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 9.1.2021 - Broumar 1ex, 2.4. - r.Drnov 03.04.2021
Lyska černá (Fulica atra) 9.1.2021 - Broumar 1ex 10.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 5.2.2021 - Zbytka, rozliv - 2ks, 14.3. - 16ks 16.03.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 30.3.2021 - Bohuslavice, louže v poli 31.03.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 20.2.-pole Domašín, s českými, 3ks, 12.3.- pole Jasenná min.500ks 16.03.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 1.1.2021 - Bohuslavice, polní letiště, cca 15ex 03.01.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 18.3.2021 - polní louže Vrtáček, s čejkami, 31.3. - ČM, polní louže(skleníky) 18ks 01.04.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 28.4.2021 - Podchlumí 29.04.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 4.4.2021 - Podchlumí 04.04.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 26.3.2021 - PR Zbytka, 20.4. - polní louže ČM 21.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 31.3.2021 - ČM, polní louže(skleníky) 01.04.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 23.3.2021 - les Tuří, 24.3. - Borová 24.03.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 26.3.2021 - r.Tuří 27.03.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 15.3.2021 - polní louže Bohuslavice 16.03.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 10.4.2021 - Semechnice 11.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 5.4.2021 - Semechnice 05.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 18.4.2021 - Podchlumí 19.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 31.3.2021 Podchlumí, 1.5.-Mokré 02.05.2021
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.4.2021 - Rozkoš 22.04.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 4.5.2021 07.05.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 1.1.2021 - Č.M.-Skršice, polní cesta 60ex, 24.3.-Borová, tok 24.03.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19.2.-Rohenice 8ks 21.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5.2021-Drnov, Podchlumí 02.05.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.4.2021- Pulice cihelna 27.04.2021
Výr velký (Bubo bubo) 2.1.2021 - Domašín (predace káně), 31.3. -Podchlumí V, Chlum, klasika 01.04.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 25.2.2021 - PR Psí kuchyně, Semanín 26.02.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 25.1.2021 - Mochov, tok 2-3p,29.3.-Tuří, 31.3.Podchlumí a Chlum 01.04.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 20.1.2021 - Pulice-Boh. 1ex, 21.1. - Tošov-Skršice min.12ex, 19.4.- Rohenice!!! 20.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 18.1.2021 - ACZ 19.01.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 24.3.2021 - Borová, Pekelské lesy 24.03.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 3.5.2021 Rozkoš 07.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.01.2021 - Pohoří, intravilán 22.01.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 27.4.2021 - cyklostezka, hnojiště Nahořany, 1.5.-Drnov, rudá vytrvale 02.05.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 18.4.2021 - Mochov 19.04.2021
Žluna šedá (Picus canus) 21.01.2021 - Opatov (UO), 26.3. - Chlum 27.03.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 02.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 02.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 11.1.2021 - Spyta 22.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 1.1.2021 - Broumar 02.01.2021
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 8.2.2021 - Kr.Lhota, min.60ex. v poli (10cm sněhu!) 11.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 22.4.2021 - Drnov 1-2x 23.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 1.4.2021 - Broumar, Rohenice 02.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 23.4.2021 - cukrovar ČM 25.04.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 22.2.2021 - Rohenička 26.02.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 4.5.2021 - hnojište Bohuslavice 07.05.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 21.01.2021 - Opatov. Hvězdička 1ex 22.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 4.4.2021 - r.Drnov 04.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 24.3.2021 - r.Broumar, Peklo-Olešenka, Mělčany 27.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.1.2021 - cukrovar 5ex., 6.3.-60ks noc v DKA 07.03.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.1.2021- IWC Metuje - Krčín 19.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.3.2021 - r.Drnov - zpěv 27.03.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.2021 - Bohuslavice, zahrada 02.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 18.4.2021 - Čánka, 22.4. - silný tah 25.04.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 28.3.2021 - cukrovar ČM, 2M 29.03.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 4.1.2021 - fy.Ammann N.M.n.Met 1M, 25.3.-Pohoří 27.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 4.4.2021 - Semechnický r., 22.4. - silný tah 25.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 21.4.2021 - cukrovar CM, 22.4. - silný tah 25.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 6.3.2021 - Pohoří 07.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 1.4.2021 - Semechnice 02.04.2021
Kos černý (Turdus merula) 02.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 6.3.2021 - Bohuslavice, rozliv Dědiny 3ks 07.03.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 23.3.2021 - les Tuří, tahové hejno 24.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1.2021 - Zbytka, zpěv 02.01.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 20.4.2021 - Podchlumí 21.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 1.5.2021-mokřad Mokré 02.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 25.4.2021 - Podchlumí 27.04.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 30.4.2021-cukrovar 01.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 24.4.2021 - Šeřeč, Rohenice 25.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 25.4.2021- Pulice cihelna 27.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1.4.2021 - Broumar 02.04.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 26.4.2021 - Podchlumí 27.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 1.1.2021 - DKA, sídliště, 25.3.-Drnov, Tuří, Rozkoš - zpěv 27.03.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 2.4.2021 - Dobruška-Bunčov, okraj lesa 03.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1.2021 - Pulice, zahrada 02.01.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 31.3.2021 - Broumar 01.04.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 28.4.2021-Broumar 29.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 6.5.2021 - les Tuří 07.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 18.4.2021 - Mochov 19.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.2021 - Rohenička, větrolam 02.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 02.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 02.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 30.1.2021 - Domašín 31.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 02.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7.2.2021 - r.Broumar 08.02.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1.2021 - Pulice-Bohuslavice, r.Tuří, Semech-Podchlumí, 10.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2021 - Pulice-cihelna, nocování min.30ex. 02.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 2.3.2021 - Pekelské lesy (Bart.kámen) 03.03.2021
Kavka obecná (Corvus monedula) 19.1.2021 - J.L., 22.1. - fy.Ammann 50ks, 08.02.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 12.3.2021 - Starý Ples, Jasenná - hejno s kavkami 16.03.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 02.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 22.1.2021 - ACZ, pole 23.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 9.1.2021 - Jásenná 10.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 4.1.2021 - Rozkoš, Lhota 1ex. s kvíčalami 04.01.2021
Špaček růžový (Pastor roseus) 7.1.2021 - Rozkoš, Lhota 1-2 juv. s kvíčalami 08.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 02.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 02.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 4.1.2021 - Rozkoš, Lhota 04.01.2021
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 9.1.2021 - Očelice-Městec v hejnech strnadů a pěnkav 10.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.3.2021 - Pohoří 24.03.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 02.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 02.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 19.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 02.01.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 21.01.2021 - Opatov (UO) 22.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 24.1.2021 - Podchlumí 25.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1.2021 - Domašín 02.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 02.01.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 23.4.2021 - Městec, hnojiště 25.04.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 1.1.2021 - Rohenička 02.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.1.2021 - Kr.Lhota-ČM 06.02.2021

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 195 Jaroslav Vaněk 195 Jaroslav Vaněk 17.05.2021 Kulík písečný Jaroslav Vaněk
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 17.05.2021 Husice liščí Jaroslav Vaněk
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 17.05.2021 Skřivánek krátkoprstý Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 17.05.2021 Rybák bělokřídlý Jaroslav Vaněk
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 17.05.2021 Jespák písečný Jaroslav Vaněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
6 Daniel Horálek 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
1 Pepa z Mrákova 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová