Luboš Klikar - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Husa velká (Anser anser) březen 2021; jezero Chmelař, Úštěk 09.03.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) březen 2021; jezero Chmelař, Úštěk 30.03.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Čírka obecná (Anas crecca) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) březen 2021; Pískovna Dobříň 25.03.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) březen 2021; Pískovna Dobříň 31.03.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) březen 2021; Pískovna Dobříň 27.03.2021
Polák velký (Aythya ferina) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Polák malý (Aythya nyroca) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Polák kaholka (Aythya marila) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Morčák velký (Mergus merganser) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) březen 2021; Libínky - Prachová 06.03.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) duben 2021; Libínky - Prachová 24.04.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) březen 2021; Libínky - Prachová 09.03.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) únor 2021; Labe - Lounky 21.02.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Volavka bílá (Ardea alba) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) květen 2021; Holany - Stvolínky 01.05.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) květen 2021; Holany - Stvolínky 01.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) duben 2021, Holany 04.04.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) únor 2021; Polepy - Libínky 08.02.2021
Káně lesní (Buteo buteo) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) březen 2021; Libínky - Prachová 06.03.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) duben 2021, Holany 04.04.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) březen 2021; Pískovna Dobříň 31.03.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) duben 2021; Holany 05.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) květen 2021; Pískovna Dobříň 06.05.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) duben 2021; Pískovna Dobříň 28.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) únor 2021; jezero Most 28.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) únor 2021; Labe - Lounky 21.02.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) květen; Pískovna Dobříň 09.05.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) květen 2021; jezero Milada 16.05.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Rorýs obecný (Apus apus) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) květen 2021; Holany - Stvolínky 01.05.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) duben 2021; Libínky - Prachová 21.04.2021
Žluna šedá (Picus canus) duben 2021; Dubice - Česká Lípa 11.04.2021
Žluna zelená (Picus viridis) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) únor 2021; Polepy - Libínky 28.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) květen; Pískovna Dobříň 09.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) duben 2021, Holany 04.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) květen 2021; jezero Milada 16.05.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Konipas luční (Motacilla flava) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) duben 2021, Holany 04.04.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) březen 2021; Libínky - Prachová 30.03.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) květen 2021; Libínky - Prachová 16.05.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) březen 2021; Libínky - Prachová 30.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) duben 2021; Pískovna Dobříň 28.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Kos černý (Turdus merula) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) březen 2021; Libínky - Prachová 14.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) březen 2021; jezero Chmelař, Úštěk 09.03.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) duben 2021, Novozámecký rybník 22.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) květen; Pískovna Dobříň 09.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) duben 2021; Libínky - Prachová 10.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) duben 2021, Holany 04.04.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) duben 2021; Pískovna Dobříň 26.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) březen 2021; Pískovna Dobříň 25.03.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) duben 2021; Pískovna Dobříň 20.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) březen 2021; Pískovna Baraba 28.03.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) květen 2021; jezero Milada 16.05.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) květen 2021; Pískovna Dobříň 06.05.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) květen; Pískovna Dobříň 09.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) květen 2021; Holany - Stvolínky 01.05.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) leden 2021; Polepy - Libínky 30.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) květen 2021; jezero Milada 16.05.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) květen 2021; Pískovna Dobříň 01.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Straka obecná (Pica pica) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Kavka obecná (Corvus monedula) květen; Litoměřice 09.05.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) únor 2021; Labe - Lounky 21.02.2021
Vrána černá (Corvus corone) únor 2021; Polepy - Libínky 17.02.2021
Krkavec velký (Corvus corax) duben 2021; Mnišské louky Česká Lípa 11.04.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Vrabec polní (Passer montanus) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) únor 2021; Polepy - Libínky 08.02.2021
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) únor 2021; Polepy - Libínky 07.02.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) duben 2021, Holany 04.04.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) leden 2021; Polepy - Libínky 29.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) leden 2021; Ohře - Kotlina Terezín - Litoměřice 31.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) únor 2021; Labe - Křešice - Třeboutice 14.02.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) únor 2021; Holany - Stvolínky 27.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) duben 2021; jezero Milada 24.04.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) únor 2021; Kvítkov - Dubice 20.02.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) březen 2021; Polepy - Libínky 01.03.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) březen 2021; Pískovna Dobříň 25.03.2021

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 195 Jaroslav Vaněk 195 Jaroslav Vaněk 17.05.2021 Kulík písečný Jaroslav Vaněk
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 17.05.2021 Husice liščí Jaroslav Vaněk
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 17.05.2021 Skřivánek krátkoprstý Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 17.05.2021 Rybák bělokřídlý Jaroslav Vaněk
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 17.05.2021 Jespák písečný Jaroslav Vaněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
6 Daniel Horálek 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
1 Pepa z Mrákova 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová