Vratislav Ježek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 12.1. Průhonice DZ přelet 13.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Husa velká (Anser anser) 5.2.Zálezlice 06.02.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.4. Tchořovice 12.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 23.3. Průhonice DZ 23.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.4. Tchořovice 12.04.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Polák velký (Aythya ferina) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 10.4. Tchořovice 12.04.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. Velký Chlebský ryb. 02.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 9.4. Nový Knín 12.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 20.7. Řesanice 26.07.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 5.3. Řesanice 07.03.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 13.1. Průhonice DZ 14.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 9.1. Kasejovice 09.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 9.1. Rožmitál pod Třemšínem 09.01.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 6.3. Řesanice 07.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.2. Dobřejovice 10.02.2022
Lyska černá (Fulica atra) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 20.3. Kasejovice 21.03.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 24.7. Řesanice 26.07.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Praha Podolí Vltava 02.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 12.2. Zálezlice 12.02.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 5.2. Zálezlice 06.02.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.5. Novohaklovský ryb. 10.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Praha Podolí Vltava 02.01.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 7.3. Průhonice DZ 08.03.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 21.3. Průhonice 21.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 10.5. Průhonice 11.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 19.1. Průhonice DZ 19.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 1.4. Průhonice DZ 02.04.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 18.3. Průhonice DZ 21.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 25.2. Praha Petrovice 25.02.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 9.4. Řesanice 12.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 19.7. Šumava Křemelná 26.07.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.3. Průhonice DZ 29.03.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 28.3. Průhonice DZ 29.03.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 12.1. Průhonice DZ 13.01.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 2.5. Dobřejovice 02.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.4. Nezdřev 12.04.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 23.4. Řesanice 02.05.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 15.5. Řesanice 16.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 11.3. Průhonice DZ 13.03.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 17.3. Průhonice DZ 17.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10.1. Průhonice DZ 10.01.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 4.6. Řesanice 05.06.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 8.5. Vrbenské ryb. 10.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 26.4. Průhonice DZ 02.05.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 7.5. Řesanice 10.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 14.4. Průhonice DZ 15.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.3. Průhonice DZ 29.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1. Průhonice DZ¨ 07.01.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 20.3. Řesanice 21.03.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 29.4. Průhonice DZ 02.05.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 7.1. Průhonice DZ 07.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 5.1. Průhonice DZ 07.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 5.1. Průhonice DZ 07.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 20.7. Řesanice 26.07.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 17.5. Průhonice 18.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.7. Řesanice 16.07.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 4.1. Průhonice 05.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Praha Střešovice 02.01.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1. Praha Střešovice 02.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Praha Střešovice 02.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 9.1. Hrnčíře 09.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.1. Průhonice 01.03.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 13.2. Průhonice 15.02.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.3. Průhonice 27.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Dunávice 02.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 9.1. Průhonice 09.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.1. Průhonice park 09.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 22.1. Průhonice 24.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1. Průhonice park 02.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. Průhonice 02.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.4. Tchořovice 12.04.2022

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Michal Javůrek

Michal Javůrek

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2022 WP Year List 2022 Poslední přírůstky
303 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 206 Jirka Rohlena 206 Jirka Rohlena 09.08.2022 Šoupálek krátkoprstý Zdeněk Souček
296 Zdeněk Souček 369 Vláďa Teplý 202 Jaroslav Vaněk 202 Jaroslav Vaněk 09.08.2022 Sýkořice vousatá Zdeněk Souček
295 Birdwatching.cz 344 Jaroslav Vaněk 200 Luboš Klikar 201 Luboš Klikar 09.08.2022 Pěnice slavíková Zdeněk Souček
276 Jirka Rohlena 329 Birdwatching.cz 188 Zdeněk Souček 188 Zdeněk Souček 09.08.2022 Slavík modráček Zdeněk Souček
273 Vláďa Teplý 311 Jirka Rohlena 162 Birdwatching.cz 162 Birdwatching.cz 26.07.2022 Ořešník kropenatý Michal Hlaváč
272 Michal Staněk 303 Jan Veber 153 Blancherose 153 Blancherose 26.07.2022 Skorec vodní Michal Hlaváč
266 Pavel Mezulián 288 Renata Hasilová 138 Renata Hasilová 139 Renata Hasilová 26.07.2022 Linduška luční Michal Hlaváč
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 135 Vratislav Ježek 135 Vratislav Ježek 26.07.2022 Chřástal polní Michal Hlaváč
247 Blancherose 266 Pavel Mezulián 131 Michal Hlaváč 131 Michal Hlaváč 26.07.2022 Křivka obecná Michal Hlaváč
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 121 Michal Staněk 122 Michal Staněk 25.07.2022 Žluva hajní Vratislav Ježek
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 117 Patrik 117 Patrik 25.07.2022 Konipas horský Vratislav Ježek
213 Martin Horyna 247 Martin Horyna 111 Zdeněk Švajda 111 Zdeněk Švajda 25.07.2022 Bekasina otavní Vratislav Ježek
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 82 Josef Trojan 82 Josef Trojan 25.07.2022 Včelojed lesní Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 19.07.2022 Moták pilich Zdeněk Švajda
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 73 Pavel Mezulián 73 Pavel Mezulián 19.07.2022 Zvonohlík zahradní Zdeněk Švajda
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 5 PrcaCZ 6 PrcaCZ 19.07.2022 Kvakoš noční Zdeněk Švajda
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 19.07.2022 Rákosník obecný Zdeněk Švajda
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 19.07.2022 Potápka roháč Zdeněk Švajda
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 19.07.2022 Ledňáček říční Zdeněk Švajda
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 19.07.2022 Koroptev polní Zdeněk Švajda
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 19.07.2022 Racek bělohlavý Zdeněk Švajda
110 Josef Trojan 148 Martin Sochor 19.07.2022 Strnad rákosní Zdeněk Švajda
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 18.07.2022 Volavka stříbřitá Jirka Rohlena
90 Radomír Zdarsa 110 Josef Trojan 18.07.2022 Polák malý Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 18.07.2022 Lelek lesní Jirka Rohlena
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 15.07.2022 Ťuhýk šedý Vratislav Ježek
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 15.07.2022 Pěnice vlašská Luboš Klikar
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 15.07.2022 Bělořit šedý Miroslav Horák
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.07.2022 Slípka zelenonohá Miroslav Horák
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 13.07.2022 Křepelka polní Zdeněk Souček