Michal Hlaváč - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 28.1. Rybník Šeberák 30.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Husa velká (Anser anser) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 7.5. Praha - Dubeč Lítožnice 08.05.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 10.4. Nový rybník Líně 10.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.3. DZ Průhonice 26.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 5.2. Modřanský jez 05.02.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 5.2. Modřanský jez 05.02.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 16.1 pole u Tučap 16.01.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 10.4. Nový rybník Líně 10.04.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 25.2. Praha - Dubeč - Slatina 25.02.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 26.2. Pole u Sadské 27.02.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. DZ Průhonice 02.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 30.5. Průhonice 30.05.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.6. Čapí hnízdo, u Babiše 03.07.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 9.4. Stráž u Boru 10.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 10.3. DZ Průhonice 10.03.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 9.4. Pavlíkov 10.04.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 1.4. Sadská 06.04.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 16.1. pole u Tučap 16.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Chřástal polní (Crex crex) 18.7. Vrbno pod Pradědem 26.07.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5.2. Modřanský jez 05.02.2022
Lyska černá (Fulica atra) 5.2. Modřanský jez 05.02.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 8.4. rybníky Tisá 10.04.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 7.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.2. Pole u Vyšehořovic 27.02.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 27.3. DZ Průhonice 27.03.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 9.4. honitba Nemanice 10.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 26.3. DZ Průhonice 26.03.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 28.1. Rybník Šeberák 30.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 13.2. Zálezlice - pískovna 13.02.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 2.7. Lítožnice 02.07.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 2.7. Lítožnice 02.07.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 8.4. pole u Pavlíkova 10.04.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 21.2. DZ Průhonice 23.02.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29.4. DZ Průhonice 30.04.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 5.3. Písecké lesy 05.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 22.3. Praha Uhříněves 24.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 8.5. Praha Uhříněves 13.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8.1. Podlesák Dubeč 08.01.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 21.5. Onen Svět 24.05.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. DZ Průhonice 02.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 17.4.Ražice - rybník Řežabinec 18.04.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.2. hnojiště u Vyšehořovic 27.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 2.7. Lítožnice 02.07.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 6.4. Průhonice - Rozkoš 06.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 26.4. Praha - Dubeč 27.04.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.7. Praděd 26.07.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 8.1. Podlesák Dubeč 08.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 23.3. komerční zóna Nupaky 24.03.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 18.7. Karlova Studánka 26.07.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 8.2. DZ Průhonice 09.02.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.3. DZ Průhonice 26.03.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 13.1. DZ Průhonice 16.01.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4. U hájovny 24.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.3. Průhonice - Rozkoš 27.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 13.5. DZ Průhonice 13.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 18.3. DZ Průhonice 24.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 5.3. Písecké lesy 05.03.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 29.4.U farmy za plotem DZ 30.04.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 19.4. DZ Průhonice 20.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 7.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 21.5. Onen Svět 24.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 9.4. zámecký park Bor 10.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 21.5. Onen Svět 24.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.3. DZ Průhonice 25.03.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 14.4. DZ Průhonice 15.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.1. Psárov 16.01.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 26.3. DZ Průhonice 26.03.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 6.5. DZ Průhonice 08.05.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.3. DZ Průhonice 03.03.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 19.1. DZ Průhonice 30.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 15.1. Psárov 16.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 27.3. DZ Průhonice 27.03.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 24.2. Průhonický park - Obora 24.02.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 8.1. Podlesák Dubeč 08.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 5.3. Písecké lesy 05.03.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 25.3. DZ Průhonice 25.03.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 24.5. DZ Průhonice 24.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5. V našem sadu 08.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 9.1. Za obcí Sadská 09.01.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 19.7. Vidly 26.07.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 23.2. Polu u Pitkovic 23.02.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 24.2. DZ Průhonice 24.02.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Rozkoš - krmítko 01.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. DZ Průhonice 02.01.2022
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 13.5. DZ Průhonice 13.05.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.3. DZ Průhonice 27.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1. DZ Průhonice 02.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.2. Zálezlice - pískovna - okolí 13.02.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 16.7. Rejvíz 26.07.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 7.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 1.1. Hrnčířské louky 01.01.2022

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Michal Javůrek

Michal Javůrek

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2022 WP Year List 2022 Poslední přírůstky
303 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 206 Jirka Rohlena 206 Jirka Rohlena 09.08.2022 Šoupálek krátkoprstý Zdeněk Souček
296 Zdeněk Souček 369 Vláďa Teplý 202 Jaroslav Vaněk 202 Jaroslav Vaněk 09.08.2022 Sýkořice vousatá Zdeněk Souček
295 Birdwatching.cz 344 Jaroslav Vaněk 200 Luboš Klikar 201 Luboš Klikar 09.08.2022 Pěnice slavíková Zdeněk Souček
276 Jirka Rohlena 329 Birdwatching.cz 188 Zdeněk Souček 188 Zdeněk Souček 09.08.2022 Slavík modráček Zdeněk Souček
273 Vláďa Teplý 311 Jirka Rohlena 162 Birdwatching.cz 162 Birdwatching.cz 26.07.2022 Ořešník kropenatý Michal Hlaváč
272 Michal Staněk 303 Jan Veber 153 Blancherose 153 Blancherose 26.07.2022 Skorec vodní Michal Hlaváč
266 Pavel Mezulián 288 Renata Hasilová 138 Renata Hasilová 139 Renata Hasilová 26.07.2022 Linduška luční Michal Hlaváč
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 135 Vratislav Ježek 135 Vratislav Ježek 26.07.2022 Chřástal polní Michal Hlaváč
247 Blancherose 266 Pavel Mezulián 131 Michal Hlaváč 131 Michal Hlaváč 26.07.2022 Křivka obecná Michal Hlaváč
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 121 Michal Staněk 122 Michal Staněk 25.07.2022 Žluva hajní Vratislav Ježek
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 117 Patrik 117 Patrik 25.07.2022 Konipas horský Vratislav Ježek
213 Martin Horyna 247 Martin Horyna 111 Zdeněk Švajda 111 Zdeněk Švajda 25.07.2022 Bekasina otavní Vratislav Ježek
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 82 Josef Trojan 82 Josef Trojan 25.07.2022 Včelojed lesní Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 19.07.2022 Moták pilich Zdeněk Švajda
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 73 Pavel Mezulián 73 Pavel Mezulián 19.07.2022 Zvonohlík zahradní Zdeněk Švajda
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 5 PrcaCZ 6 PrcaCZ 19.07.2022 Kvakoš noční Zdeněk Švajda
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 19.07.2022 Rákosník obecný Zdeněk Švajda
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 19.07.2022 Potápka roháč Zdeněk Švajda
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 19.07.2022 Ledňáček říční Zdeněk Švajda
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 19.07.2022 Koroptev polní Zdeněk Švajda
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 19.07.2022 Racek bělohlavý Zdeněk Švajda
110 Josef Trojan 148 Martin Sochor 19.07.2022 Strnad rákosní Zdeněk Švajda
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 18.07.2022 Volavka stříbřitá Jirka Rohlena
90 Radomír Zdarsa 110 Josef Trojan 18.07.2022 Polák malý Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 18.07.2022 Lelek lesní Jirka Rohlena
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 15.07.2022 Ťuhýk šedý Vratislav Ježek
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 15.07.2022 Pěnice vlašská Luboš Klikar
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 15.07.2022 Bělořit šedý Miroslav Horák
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.07.2022 Slípka zelenonohá Miroslav Horák
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 13.07.2022 Křepelka polní Zdeněk Souček