Luboš Klikar - ČR Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 15.1.2022 - Račické tůně, Račice 15.01.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 22.1.2022 - pískovna Zálezlice 22.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 20.6.2022 - Novohaklovský rybník 20.06.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.2.2022 - Mlýnský rybník Lednice 10.02.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 28.1.2022 - Vltava u Barrandovského mostu 28.01.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 25.1.2022 - přívoz Lovosice 25.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 16.3.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Polák velký (Aythya ferina) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 23.1.2022 - jezero Most 23.01.2022
Turpan černý (Melanitta nigra) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 17.5.2022 - PP Písečný vrch 17.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.1.2022 - Chodouny 14.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 23.1.2022 - jezero Most 23.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 24.3.2022 - Vrbenské rybníky 24.03.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 27.2.2022 - Brozany nad Ohří 27.02.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 12.4.2022 - Hlohovecký rybnik 13.04.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 24.3.2022 - Vrbenské rybníky 24.03.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 12.4.2022 - Nesyt 13.04.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1.2022 - Třeboutice 01.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 2.3.2022 - zoopark Chomutov 02.03.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 24.3.2022 - Vrbenské rybníky 24.03.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 13.5.2022 - pískovna Dobříň 13.05.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 6.4.2022 - Lenešice 06.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 1.1.2022 - Kletečná 01.01.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12.1.2022 - pískovna Dobříň 12.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 24.3.2022 - Vrbenské rybníky 24.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 9.7.2022 - Radešínek 09.07.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 9.1.2022 - Libínky, Prachová 09.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2022 - Rýdeč 01.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 4.2.2022 - Heřmanický rybník 04.02.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 12.4.2022 - Nesyt 13.04.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3.2.2022 - Spolana Neratovice 03.02.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 14.3.2022 - Slatina Praha 14.03.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 20.6.2022 - Novohaklovský rybník 20.06.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 4.2.2022 - Heřmanický rybník 04.02.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 21.3.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 21.03.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 13.5.2022 - pískovna Dobříň 13.05.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 23.2.2022 - Mšené-lázně 23.02.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 19.2.2022 - Račické tůně 19.02.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 22.3.2022 - Lenešice 22.03.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 26.3.2022 - Bezdrev 27.03.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 29.3.2022 - Lenešice 29.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 14.3.2022 - Slatina Praha 14.03.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 20.6.2022 - Novohaklovský rybník 20.06.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 24.3.2022 - Bezdrev 25.03.2022
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 12.4.2022 - Nesyt 13.04.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 26.4.2022 - Mutěnice 27.04.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 1.3.2022 - Radešínek 01.03.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 23.2.2022 - Stromovka Praha 23.02.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 3.5.2022 - pískovna Dobříň 03.05.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 18.4.2022 - jezero Milada 17.05.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 4.3.2022 - Velká Bukovina 03.03.2022
Sýček obecný (Athene noctua) 13.3.2022 - Polepy 13.03.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 7.2.2022 - Čimický háj 07.02.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 24.2.2022 - Loucká 24.02.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 3.2.2022 - Horní Počernice 03.02.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 16.5.2022 - golfové hřiště Praha-Zbraslav 16.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 12.5.2022 - pískovna Zálezlice 12.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 17.5.2022 - PP Písečný vrch 17.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 22.4.2022 - Dunajovice 13.04.2022
Žluna šedá (Picus canus) 13.2.2022 - jezero Milada 13.02.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.2022 - Encovany 01.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.1.2022 - pískovna Dobříň 16.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 12.2.2022 - Dolanský rybník 12.02.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 19.1.2021 - Račické tůně, Račice 19.01.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 9.3.2022 - Heřmanický rybník 09.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.2.2022 - Jabkenice 16.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 19.4.2022 - Baraba 19.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 6.4.2022 - Lenešice 06.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.4.2022 - Lednice 14.04.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 12.4.2022 - Dunajovice 13.04.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 9.3.2022 - Heřmanický rybník 09.03.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.3.2022 - Bezdrev 24.03.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 22.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 22.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 25.3.2022 - rybník Rod 25.03.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 30.5.2022 - golfové hřiště Zbraslav 30.05.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 17.4.2022 - Lenešice 17.04.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 29.3.2022 - Lenešice 29.03.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 23.3.2022 - Libínky 23.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 29.4.2022 - Milíčovské rybníky 29.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 21.4.2022 - Stružnické rybníky 21.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 14.3.2022 - Slatina Praha 14.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 12.4.2022 - Dunajovice 13.04.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1.2022 - Libínky, Prachová 05.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3.2022 - Radovesická výsypka 10.03.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 4.4.2022 - Toušeň 04.04.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.1.2022 - pískovna Dobříň 15.01.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 17.4.2022 - Lenešice 17.04.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 11.4.2022 - Mutěnice 12.04.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.5.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 10.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 14.4.2022 - Mutěnice 14.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 24.5.2022 - pískovna Dobříň 24.05.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 12.4.2022 - Hlohovecký rybník 13.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 1.5.2022 - pískovna Dobříň 01.05.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 15.7.2022 - Mníšek u Liberce 16.07.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 12.4.2022 - Dunajovice 13.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 22.3.2022 - Dobroměřický rybník 22.03.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 22.4.2022 - Hostivařská přehrada 22.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 9.4.2022 - Libínky 09.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 25.4.2022 - Milíčovský háj 25.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.1.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 26.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 7.4.2022 - Vrchbělá 07.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 11.6.2022 - Čeňkova pila 12.06.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 4.5.2022 - zámek Veltrusy 04.05.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 23.4.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 23.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 29.4.2022 - Bezová, Praha 29.04.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 8.3.2022 - jezero Milada 08.03.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 12.1.2022 - pískovna Dobříň 12.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4.2.2022 - Heřmanický rybník 04.02.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10.2.2022 - Mlýnský rybník Lednice 10.02.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 25.1.2022 - přívoz Lovosice 25.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 22.3.2022 - Lenešice 22.03.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 4.5.2022 - zámek Veltrusy 04.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 18.4.2022 - Milada 18.04.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 9.1.2022 - Libínky, Prachová 09.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 1.1.2022 - Litoměřice 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 23.2.2022 - Mšené-lázně 23.02.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2022 - Libínky, Prachová 01.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.3.2022 - odkaliště Spolany Neratovice 16.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 14.1.2022 - Račické tůně, Račice 14.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 8.1.2022 - jezero Milada 08.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 2.1.2022 - pískovna Dobříň 02.01.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.1.2022 - jezero Milada 01.01.2022

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Michal Javůrek

Michal Javůrek

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2022 WP Year List 2022 Poslední přírůstky
303 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 206 Jirka Rohlena 206 Jirka Rohlena 09.08.2022 Šoupálek krátkoprstý Zdeněk Souček
296 Zdeněk Souček 369 Vláďa Teplý 202 Jaroslav Vaněk 202 Jaroslav Vaněk 09.08.2022 Sýkořice vousatá Zdeněk Souček
295 Birdwatching.cz 344 Jaroslav Vaněk 200 Luboš Klikar 201 Luboš Klikar 09.08.2022 Pěnice slavíková Zdeněk Souček
276 Jirka Rohlena 329 Birdwatching.cz 188 Zdeněk Souček 188 Zdeněk Souček 09.08.2022 Slavík modráček Zdeněk Souček
273 Vláďa Teplý 311 Jirka Rohlena 162 Birdwatching.cz 162 Birdwatching.cz 26.07.2022 Ořešník kropenatý Michal Hlaváč
272 Michal Staněk 303 Jan Veber 153 Blancherose 153 Blancherose 26.07.2022 Skorec vodní Michal Hlaváč
266 Pavel Mezulián 288 Renata Hasilová 138 Renata Hasilová 139 Renata Hasilová 26.07.2022 Linduška luční Michal Hlaváč
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 135 Vratislav Ježek 135 Vratislav Ježek 26.07.2022 Chřástal polní Michal Hlaváč
247 Blancherose 266 Pavel Mezulián 131 Michal Hlaváč 131 Michal Hlaváč 26.07.2022 Křivka obecná Michal Hlaváč
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 121 Michal Staněk 122 Michal Staněk 25.07.2022 Žluva hajní Vratislav Ježek
219 Vladimír Toman 248 Blancherose 117 Patrik 117 Patrik 25.07.2022 Konipas horský Vratislav Ježek
213 Martin Horyna 247 Martin Horyna 111 Zdeněk Švajda 111 Zdeněk Švajda 25.07.2022 Bekasina otavní Vratislav Ježek
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 82 Josef Trojan 82 Josef Trojan 25.07.2022 Včelojed lesní Vratislav Ježek
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 19.07.2022 Moták pilich Zdeněk Švajda
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 73 Pavel Mezulián 73 Pavel Mezulián 19.07.2022 Zvonohlík zahradní Zdeněk Švajda
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 5 PrcaCZ 6 PrcaCZ 19.07.2022 Kvakoš noční Zdeněk Švajda
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 19.07.2022 Rákosník obecný Zdeněk Švajda
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 19.07.2022 Potápka roháč Zdeněk Švajda
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 19.07.2022 Ledňáček říční Zdeněk Švajda
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 19.07.2022 Koroptev polní Zdeněk Švajda
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 19.07.2022 Racek bělohlavý Zdeněk Švajda
110 Josef Trojan 148 Martin Sochor 19.07.2022 Strnad rákosní Zdeněk Švajda
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 18.07.2022 Volavka stříbřitá Jirka Rohlena
90 Radomír Zdarsa 110 Josef Trojan 18.07.2022 Polák malý Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 18.07.2022 Lelek lesní Jirka Rohlena
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 15.07.2022 Ťuhýk šedý Vratislav Ježek
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 15.07.2022 Pěnice vlašská Luboš Klikar
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 15.07.2022 Bělořit šedý Miroslav Horák
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.07.2022 Slípka zelenonohá Miroslav Horák
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 13.07.2022 Křepelka polní Zdeněk Souček