Vratislav Ježek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 2.1. Staré Ždánice 02.01.2021
Husa velká (Anser anser) 31.1. Jezero Most 31.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 28.4. Č.B. Vrbenské ryb. 29.04.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 9.5. Řesanice 09.05.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 28.4. Čejkovice 29.04.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 16.1. Praha Troja 16.01.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1. VN Rozkoš 02.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 18.4. Tchořovice 18.04.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 28.4. Čejkovice 29.04.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 28.4. Zliv 29.04.2021
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 2.1. VN Rozkoš 02.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 31.1. Jezero Most 31.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. VN Rozkoš 02.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.1. DZ Průhonice 05.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 15.5. Řežabinec 15.05.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 31.1. Jezero Most 31.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.1. Praha Troja 16.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 31.1. Jezero Most 31.01.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 31.1. Jezero Most 31.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 28.4. Č.B. Vrbenské ryb. 29.04.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 28.4. Čejkovice 29.04.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 2.1. Hrobice 02.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. Hrobice 02.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.5. Průhonice park 10.05.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 18.4. Stará Huť 18.04.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 28.4. Č.B. Vrbenské ryb. 29.04.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 9.5. Řesanice 09.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 18.4. Tchořovice 18.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.4. Tchořovice 18.04.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 18.4. Tchořovice 18.04.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 28.4. Chotýšany 29.04.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 18.1. DZ Průhonice 26.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Hrobice 02.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. Praha Dolní Měcholupy 14.05.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 15.5. Řežabinec 15.05.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.1. Praha Troja 16.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 28.4. Čakov ryb.Nový 29.04.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 28.4. Sedlec Mlýnský ryb. 29.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 18.4. Tchořovice 18.04.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 28.4. Sedlec Mlýnský ryb. 29.04.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 27.1. DZ Průhonice 31.01.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 28.4. Čakov ryb.Nový 29.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 20.3. Průhonice park 21.03.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 28.4. Čakov ryb.Nový 29.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 28.4. Čakov ryb.Nový 29.04.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 28.4. Sedlec Mlýnský ryb. 29.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.1. Praha Troja 16.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 31.1. Jezero Most 31.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 28.4. Č.B. Vrbenské ryb. 29.04.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 31.1. Jezero Most 31.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. VN Rozkoš 02.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 28.4. Č.B. Vrbenské ryb. 29.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 28.4. Čejkovice 29.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 28.2. Průhonice 01.03.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29.5. Průhonice park 30.05.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 20.4. Průhonice 21.04.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 11.5. DZ Průhonice 12.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 30.5. Benátky n/J Traviny 31.05.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 18.4. Tchořovice 18.04.2021
Žluna šedá (Picus canus) 25.3. DZ Průhonice 26.03.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 8.1. DZ Průhonice 09.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.1. DZ Průhonice 05.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 14.2. Průhonice park 16.02.2021
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 18.4. Řesanice 18.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 28.3. DZ Průhonice 29.03.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 4.4. Slatina 29.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 27.4. DZ Průhonice 28.04.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 31.1 Jezero Most 31.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 30.5. Benátky n/J Traviny 31.05.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 8.2. DZ Průhonice 09.02.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 7.3. Dobřejovice 07.03.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 30.3. DZ Průhonice 01.04.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 25.4. Dobřejovice 25.04.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 4.4. Slatina 29.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 29.3. Průhonice 29.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 24.4. Průhonice 25.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 30.4. Nová ves 02.05.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 18.4. Tchořovice 18.04.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 2.5. Průhonice Rozkoš 14.05.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 27.2. Průhonice 27.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 14.2. Průhonice park 16.02.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 15.5. Řežabinec 15.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 9.5. Řesanice 09.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 28.4. Čejkovice sádky 29.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 30.5. Benátky n/J Traviny 31.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 15.5. Řežabinec 15.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 25.4. Dobřejovice 25.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 30.4. Nová ves 02.05.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 9.5. Řesanice 09.05.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 10.4. Průhonice 13.04.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 6.6.Tis 06.06.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) DZ Průhonice 26.03.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 25.4. Průhonice 25.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 25.4. Průhonice park 25.04.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 23.5. Průhonice 23.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 24.4. Průhonice 25.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 2.1. VN Rozkoš 02.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 18.4. Řesanice 18.04.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 15.5. Řežabinec 15.05.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 15.5. Řežabinec 15.05.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 29.5 Průhonice 30.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.1. DZ Průhonice 12.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Průhonice park 02.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. Staré Ždánice 02.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1. DZ Průhonice 05.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 31.1. Jezero Most 31.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 31.3. Průhonice 01.04.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 5.1. DZ Průhonice 05.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 29.3. Průhonice 29.03.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 5.1. DZ Průhonice 05.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3.1. Průhonice 04.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 13.1. DZ Průhonice 13.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. Průhonice 02.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1. Oplatil 02.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 17.1. Dobřejovice 17.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. Hrobice 02.01.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 2.5. Průhonice Rozkoš 14.05.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 30.5. Benátky n/J Traviny 31.05.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 4.4. Slatina 29.04.2021