Michal Hlaváč - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. pole u Dolan 01.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 1.1. pole u Dolan 01.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Husa velká (Anser anser) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 13.2. Vltava - Modřany 13.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 17.1. Vltava - Praha Troja 17.01.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 17.4. Slatina 17.04.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Kovářský rybník Šeberov 01.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 17.4. Slatina 17.04.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 2.1. Vltava - Modřany 02.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 13.1. Pole u Dobřejovic 13.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. D11 01.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 2.1. Vltava - Modřany 02.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 13.2. Soutok Vltavy a Berounky 13.02.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. pole u D11 (Nymburk) 01.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. rybník Jordánek Šeberov 01.01.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.4. Průhonický park - Obora 17.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 14.5. Pavlíkov 15.05.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 14.5. Pavlíkov 15.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 10.4. Kolodějská obora 10.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 3.4. Průhonický park - Obora 03.04.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.5. Průhonice - Rozkoš 01.05.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 6.5. DZ Průhonice 07.05.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6.1. DZ Průhonice 06.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Všude 01.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Všude 01.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 17.4. Slatina 17.04.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 2.1. Vltava - Modřany 02.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 15.5. D5 u Nýřan 15.05.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 10.4. Praha Dubeč - Lítožnice 10.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 10.4. Kolodějě - polní louže 10.04.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 10.4. Kolodějě - polní louže 10.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 26.3. Mokřad za Rozkoší 26.03.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 7.5. Olšanský rybník, Kunratice 07.05.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. pole u Dolan 01.01.2021
Racek bouřní (Larus canus) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Praha 01.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 22.2. DZ Průhonice 22.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 12.5. Průhonický park 13.05.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 3.5. DZ Průhonice 04.05.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 18.4. U Dobřejovického rybníka 18.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 14.5. Pavlíkov 15.05.2021
Žluna šedá (Picus canus) 3.4. Průhonický park - Obora 03.04.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1. DZ Průhonice 04.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 8.1. DZ Průhonice 09.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. Rozkoš 02.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 24.2. DZ Průhonice 25.02.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 8.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 30.3. Průhonice Rozkoš 30.03.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 27.4. DZ Průhonice 27.04.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.2. Jezero Most 14.02.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 5.5. Průhonice - Rozkoš 05.05.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 9.3. Most přes Botič D1 Průhonice 10.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 1.1. pole u Dolan 01.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10.3. DZ Průhonice 10.03.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 8.1. DZ Průhonice 09.01.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 1.5. Průhonice - Rozkoš 01.05.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 20.3. Průhonice Rozkoš 20.03.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 14.4. DZ Průhonice 14.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1.5. Průhonice Rozkoš 01.05.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 7.4. DZ Průhonice 07.04.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 8.3. DZ Průhonice 10.03.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 4.1. DZ Průhonice 04.01.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 23.1. Průhonický park 23.01.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 8.5. Praha Dubeč - Lítožnice 08.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 17.4. Slatina 17.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 16.5. Cyklostezka k hájovně - řepkové pole 16.05.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 7.5. Olšanský rybník, Kunratice 07.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 25.4. Řežabinec 25.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4. Pacov 25.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 29.5. Průhonice Rozkoš 29.05.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 11.4. Průhonice Hole 11.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 27.3. Hrnčířské louky 28.03.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 21.4. DZ Průhonice 21.04.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 8.1. DZ Průhonice 09.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 7.5. Olšanský rybník, Kunratice 07.05.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 3.5. DZ Průhonice 04.05.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. Bohdanečský rybník 01.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 11.2. DZ Průhonice 11.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. Remízek u Šeberova 02.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 14.5. Pavlíkov 15.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. u D11 01.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Bohdanečský rybník 01.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Kavka obecná (Corvus monedula) 2.1. Hrnčířské louky 02.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Praha Šeberov 01.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Oplatil 01.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 2.1. Hrnčířské louky 02.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 4.1. DZ Průhonice 04.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.2. DZ Průhonice 20.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1. Vltava - Modřany 02.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 5.1. DZ Průhonice 06.01.2021
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 29.1. DZ Průhonice 30.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 7.4. DZ Průhonice 07.04.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 20.1. DZ Průhonice 20.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21.2. Říčany 22.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 4.1. DZ Průhonice 04.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 10.1. DZ Průhonice 10.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Rozkoš 01.01.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 1.5. Průhonice Rozkoš 02.05.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 1.1. rybník Žehuň 01.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.1. Slatina 31.01.2021