Patrik - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 06.02.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 06.02.2022
Husa malá (Anser erythropus) 06.02.2022
Husa velká (Anser anser) 06.02.2022
Husa sněžní (Anser caerulescens) 06.02.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 06.02.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 06.02.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 06.02.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 06.02.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 06.02.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 06.02.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 06.02.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 06.02.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 06.02.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 06.02.2022
Polák velký (Aythya ferina) 06.02.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 06.02.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 06.02.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 06.02.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 06.02.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 06.02.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 06.02.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 06.02.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 06.02.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 06.02.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 06.02.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 06.02.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 06.02.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 06.02.2022
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 06.02.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 06.02.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 06.02.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 06.02.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 06.02.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 06.02.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 06.02.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 06.02.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 06.02.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 06.02.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 06.02.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 06.02.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 06.02.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 06.02.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 06.02.2022
Lyska černá (Fulica atra) 06.02.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 06.02.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 06.02.2022
Racek bouřní (Larus canus) 06.02.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 06.02.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 06.02.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 06.02.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 06.02.2022
Racek mořský (Larus marinus) 06.02.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 06.02.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 06.02.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 06.02.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 06.02.2022
Žluna šedá (Picus canus) 06.02.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 06.02.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 06.02.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 06.02.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 06.02.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 06.02.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 06.02.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 06.02.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 06.02.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 06.02.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 06.02.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 06.02.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 06.02.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 06.02.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 06.02.2022
Kos černý (Turdus merula) 06.02.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 06.02.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 06.02.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 06.02.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 06.02.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 06.02.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 06.02.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 06.02.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 06.02.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 06.02.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 06.02.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 06.02.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 06.02.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 06.02.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 06.02.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 06.02.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 06.02.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 06.02.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 06.02.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 06.02.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 06.02.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 06.02.2022
Straka obecná (Pica pica) 06.02.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 06.02.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 06.02.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 06.02.2022
Vrána černá (Corvus corone) 06.02.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 06.02.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 06.02.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 06.02.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 06.02.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 06.02.2022
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 06.02.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 06.02.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 06.02.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 06.02.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 06.02.2022
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 06.02.2022
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 06.02.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 06.02.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 06.02.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 06.02.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 06.02.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 06.02.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 06.02.2022

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte