Miroslav Horák - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 02.05.2022
Husa velká (Anser anser) 21.03.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 21.03.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 21.03.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 09.05.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 16.06.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 18.04.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 21.03.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 21.03.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 21.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 15.07.2022
Lyska černá (Fulica atra) 04.07.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 09.05.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 04.07.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 02.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 21.03.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 18.04.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 21.03.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 02.05.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 21.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 08.06.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 18.04.2022
Žluna šedá (Picus canus) 21.03.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 21.03.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 21.03.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 21.03.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.03.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 18.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 09.05.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 08.06.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 26.03.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 26.03.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.03.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 09.05.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 09.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 26.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 09.05.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 09.05.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 09.05.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 15.07.2022
Kos černý (Turdus merula) 21.03.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.03.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 08.06.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 09.05.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 08.06.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 16.06.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 18.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 02.05.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 09.05.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 27.06.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 08.06.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 09.05.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 21.03.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 21.03.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 21.03.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 21.03.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 21.03.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 09.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 08.06.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 21.03.2022
Straka obecná (Pica pica) 21.03.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 19.09.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 19.09.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 21.03.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.03.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 21.03.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 21.03.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 21.03.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 18.04.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 21.03.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 21.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 21.03.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 26.03.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 26.03.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 02.05.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 16.06.2022

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte