Moravská Amazonie

  • středa, 24 kvě 2017 12:50

Dnes je plánovaná výprava na Křivé jezero, kam je v rámci dnešní exkurze povolen vstup s průvodci. Hledám info o místech, kam vyrážíme:
„Národní přírodní rezervace Křivé jezero vznikla v roce 1973 na rozloze 116,4 ha, která zahrnuje pravobřežní část dyjské nivy včetně stejnojmenného slepého ramene a rozkládá se v katastru obcí Milovice a Nové Mlýny v nadmořské výšce 163 až 165 m. Částečně jsou zachovány porosty tvrdého luhu s jasanem úzkolistým, jilmem vazem a dubem letním, na vlhčích místech je nahrazují porosty měkkého luhu s vrbou bílou a topolem bílým. V části rezervace byly tyto polopřirozené porosty nahrazeny výsadbou topolu kanadského.
U Křivého jezera a Panenského mlýna dosud existují fragmenty kontinentálních lužních luk s jarvou žilnatou, ale vlivem změn vlhkostních poměrů a nekosení se v posledních letech šíří ostřicové a chrasticové porosty. Periodické tůně v létě za nízkého stavu vody zarůstají zblochanovými rákosinami se šmelem okoličnatým a porosty širokolistých bylin s haluchou vodní a rukví obojživelnou. V Křivém jezeře dosud přežívá leknín bílý.

Z dosud nalezených druhů cévnatých rostlin je 10 zvláště chráněných: hrachor bahenní, kosatec sibiřský, ožanka čpavá, pryšec bahenní, violka slatinná, šišák hrálolistý, žluťucha slatinná. Před napuštěním dolní zdrže u Nových Mlýnů sem byla s dobrým úspěchem přesazena ladoňka vídeňská a více než 100 000 bledulí letních, která zde má nejpočetnější populaci v českých zemích. Na okraji louky u Panenského mlýna rostou dva exempláře topolu černého. Rezervace chrání unikátní ukázky lužních biotopů se všemi význačnými živočichy – včetně komárů. V jarních periodických tůních se vyskytuje listonoh jarní, žábronožka sněžní a někteří zástupci lasturnatek. Na březích tůní žije střevlík Carabus clathratus, u něhož představují zaplavované nivy Podyjí jedinou makrolokalitu v českých zemích. V lesích je běžným druhem tesařík obrovský, v korunách starých mohutných dubů buduje svá hnízda velmi vzácný mravenec Liometopum microcephalum.
V tůních se rozmnožuje velký počet obojživelníků – rosnička zelená, skokan ostronosý, skokan menší i skokan skřehotavý, kriticky ohrožený čolek velký, v řece Dyji žijí dva kriticky ohrožené druhy ryb – drsek menší a drsek větší. Zde lze také nalézt lastury velevruba malířského. Na Křivém jezeře mj. hnízdí orel mořský, luňák červený i luňák hnědý, hojná je i pro lužní biotopy typická cvrčilka říční. Klapáním zobáků se na jaře ohlašuje menší lesní kolonie čápů bílých.

Původně byla rezervace vyhlášena z důvodu unikátního způsobu hnízdění husí velkých na hlavatých vrbách. V posledních letech se na jejím území pravidelně vyskytuje i bobr evropský, který se na jižní Moravu rozšířil po jeho znovuvysazení u Vídně...tolik encyklopedie


mapa amazonie moravska

Sraz s Rendou Hasilovou máme něco po půl osmé u Hájenky, na autobusové zastávce Milovice, kde nás už čeká (a pomohla s navigací -))). Máme hodinu čas, tak vyrážíme hledat dudky, kterých tu má být okolo 20ti párů. Jdeme pomalu po cestě, až nás zastaví zamčená brána obory. Vracíme se na místo srazu bez dudků. Na místě srazu už jsou naši průvodci, tak si nazouváme doporučené holínky a vyrážíme do terénu. Nad autem mi klepe do stromu strakapoud jižní. To je úvod!

strakapoud 203
Strakapoud jižní

Celá exkurze byla pojata jako biologicko/entomologická přednáška, ale každopádně i ta je zajímavá a dostáváme se do míst, kam se hned tak člověk nedostane. Podél zavlažovacího kanálu se dostáváme do bujné vegetace, ne náhodou se tady říká Jihomoravská Amazonie.


12 birdwatching2017
cestou necestou k jezeru, někteří šli i v pantoflích!!

Na kanále jsou vidět bobří skluzavky, ale samotné chlupáče se nám vidět nepodaří. Doprovází nás rákosník zpěvný a z vrb zpívá budníček menší se strnadem. Cestou necestou se dostáváme k samotnému křivému jezeru. Jak nám průvodce říká, tok Dyje je necelých 200m od nás. Nad „jezerem“ poletují hned tři luňáci hnědí a poštolka. Po třech hodinách se vracíme k autu.

13 birdwatching2017
nádhera

Vyrážíme do Lednice na mokřiny. Pozorovatelna je ukrytá v porostu a výhled, který nabízí je fantastický! Pozorujeme mokřadla před námi...hejno 12ti krásně vybarvených zrzohlávek, z rákosí vyplouvají dvě čírky modré. Chvíli se dohadujeme o rybáku, kterého pak správně určujeme jako obecného, moták pochop pomalým letem klouže nad rákosím, pod pozorovatelnou se předvádí rákosník proužkovaný. Já stále ale pokukuju po obloze, jestli nezahlédneme orla královského, jsme pár desítek metrů vzdušnou čarou od Obelisku a v jeho okolí jsem ho v minulosti už viděl.  Ani se slučkami jsme neměli štěstí, louže, u které se zdržovaly, vyschla a tak nás odmění jen čáp, který zakrouží nad námi. Jdeme na oběd.


14 birdwatching2017
pozorovatelna u Lednice

Po obědě se pomalu chystáme domů, v Brně je koncert mých miláčků, amerických zmalovaných maškar Kiss, tak důvod k návratu do Brna je veliký! Zastavujeme se ještě na rybníku Hlohovec. Tolik zrzohlávek pohromadě jsem neviděl ani nepamatuju! Napočítal jsem 228 a to jsem docela jistě neviděl všechny!!! Husy velké byly v počtu 89. Kouknu ještě po rybácích na druhé straně silnice a pokračujeme na Nesyt. Stále doufám v králováka, marně, jak se ukázalo. Nesyt je opět na plné vodě a tak zajímavý moment byl jen přílet 30ti hlavého hejna hus, které dosedaly na hladinu. Končíme a vyrážíme směr Brno...You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world. KISS!!


Kiss live at allphones arena 070

největší cirkus světa a atrakce Ameriky

Naposledy změněno úterý, 30 kvě 2017 21:16

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte