Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích – minizastávka táhnoucích bahňáků

  • neděle, 05 listopad 2017 21:44

Rolnický cukrovar akciový v Prosenicích byl postaven a zprovozněn v roce 1881 na břehu strouhy, která napájela místní rybník. Provoz cukrovaru byl ale ukončen v roce 1996. V té době bylo v České republice v provozu 58 cukrovarů (1992), ale do roku 2008 jich zůstalo pouze sedm. Jedním z nich je i Cukrovar v Prosenicích, jehož provoz byl obnoven v roce 2000 a funguje dodnes.

foto 1 16 04 07 Prosenice

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích. Foto Jiří Šafránek, 7. 4. 2016


Odkaliště cukrovarů jsou velmi specifické průmyslové lokality. V září, se začátkem řepné kampaně se napouští zabahněnou vodou, ve které se praly řepné bulvy. Později do odkališť přitéká i voda znečištěná z průmyslové výroby cukru. Po ukončení řepné kampaně dochází k postupnému usazování mechanických nečistot a odpařování vody. Od jara odkaliště postupně vysychají a potom se odtěžují usazeniny, tak aby bylo odkaliště opět připraveno na novou kampaň. Některé cukrovary mají více odkališť, proto je neodtěžují každoročně a někteří bahňáci je mohou využívat celoročně a to i k hnízdění.

foto 2 Prosenice cukrovar 2003 15

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích v letech 2001-2003 až 2015. Foto Mapy.cz.

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích je jedno z nejmenších, má rozměr cca 210 x 220 m. Jde pouze o jednu velmi členitou nádrž, ale mokré vytěžené bahno se nechává vyschnout i v jejím okolí. Odkaliště není oploceno a je tedy veřejnosti přístupné, ale vzhledem k tomu že usazované kaly zapáchají, tak tam takřka nikdo nechodí. Parkovat je možno v obci u cukrovaru nebo na polní cestě k odkališti, pokud je sucho. Osobními auty na odkaliště občas jezdí akvaristé, kteří zde loví zooplankton (perloočky a larvy komárů).

foto 3 15 08 08

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích. Foto Jiří Šafránek, 8. 8. 2015.

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích není nijak zvlášť významnou ornitologickou lokalitou, ale výjimečně se tam na tahu objevují i zajímavější druhy ptáků, jako například lyskonoh úzkozobý. Je proto dobré se tam občas zastavit. Dlouho se tam nezdržíte, protože jde o velmi malou a přehlednou lokalitu. Vyplašení bahňáci často opět sednou nedaleko. Jejich úletová vzdálenost je zde mnohem menší, než na velkých lokalitách.

foto 4 Prosenice 16 07 27

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích. Foto Jiří Šafránek, 27. 7. 2016.

Přehled zjištěných druhů v letech 2014 - 2017:
Husice liščí – (Tadorna tadorna)
14. 5. 2017 – 1 ad. Ondřej Boháč

Kulík říční (Charadrius dubius)
25. 3. až 5. 8. 2017 – 2-24 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Ondřej Boháč
7. 4. až 4. 9. 2016 – 2-31 ex. Jiří Šafránek, Jiří Barták Ondřej Boháč, Pavel Shromáždil
12. 4. až 8. 8. 2015 – 2-22 ex. Ondřej Boháč, Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
1. 7. až 30. 8. 2014 – 5-7 pull., 12-15 ad. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel, Jiří Barták, Zdeněk a Jana Abrahámkovi

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
25. 3. až 14. 5. 2017 – 2-3 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Ondřej Boháč
7. 4. až 11. 8. 2016 – 2-14 ex. Jiří Šafránek, Jiří Barták Ondřej Boháč
12. 4. až 8. 8. 2015 – 2-90 ex. Ondřej Boháč, Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
1. 7. až 28. 8. 2014 – 1 juv., 1-200 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel, Jiří Barták

foto 5 14 08 08

Čejka chocholatá na odkaliště cukrovaru. Foto Jiří Šafránek, 8. 8. 2014.

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
4. a 10. 9. 2016 – 2 ex. Jiří Šafránek
29. 6. a 13. 7. 2015 – 1-2 ex. Ondřej Boháč
6. 9. 2014 – 1 ex. Ondřej Boháč

Jespák šedý (Calidris temminckii)
10. 9. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Zdeněk Němeček, Ondřej Boháč

Jespák obecný (Calidris alpina)
10. 9. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Zdeněk Němeček, Ondřej Boháč

Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)
19. 8. 2015 – 1 ex. foto zaměstnanec cukrovaru

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
27. 7. až 4. 9. 2016 – 1-6 ex. Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil, Ondřej Boháč, Petr Křeček, Jitka Růžičková, Jan Růžička
23. 7. až 29. 8. 2015 – 1-4 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek, Adolf Goebel, Jiří Barták, Josef Chytil, Martin Vymazal, Petr Křeček, Marcela Rýparová
18. 7. až 6. 9. 2014 – 1-2 ex. Jiří Šafránek, Adolf Goebel, Jiří Barták, Ondřej Boháč

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
30. 6. až 23. 7. 2017 – 8-25 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek
25. 3. 2017 – 2 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
1. 7. až 4. 9. 2016 – 2-21 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil
29. 6. až 26. 8. 2015 – 1-22 ex. Ondřej Boháč, Josef Chytil, Martin Vymazal
1. 7. až 21. 9. 2014 – 1-15 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel, Jiří Barták

Vodouš tmavý – (Tringa erythropus)
8. 8. 2014 – 1 ex. p.š. Jiří Šafránek

foto 6 14 08 08 tmavy

Vodouš tmavý na odkališti cukrovaru. Foto Jiří Šafránek, 8. 8. 2014.


Vodouš šedý (Tringa nebularia)
4. až 10. 9. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Zdeněk Němeček, Ondřej Boháč
3. 8. až 6. 9. 2014 – 1-4 ex. Adolf Goebel, Zdeněk a Jana Abrahámkovi, Jiří Šafránek, Ondřej Boháč

Vodouš bahenní (Tringa glareola)
23. 7. až 1. 9. 2017 – 1 ex. Jiří Šafránek, Adolf Goebel
14. 5. 2017 – 1 ex. Ondřej Boháč
1. 7. až 12. 8. 2016 – 1-5 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil, Petr Křeček
13. 7. až 26. 8. 2015 – 9-29 ex. Ondřej Boháč, Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Josef Chytil, Martin Vymazal
1. 7. až 6. 9. 2014 – 3-25 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel, Jiří Barták, Zdeněk a Jana Abrahámkovi, Ondřej Boháč

Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
14. 5. 2016 – 1 pár Ondřej Boháč
28. 8. a 6. 9. 2014 – 1-2 ex. Jiří Šafránek, Ondřej Boháč

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
12. 8. až 20. 9. 2016 – 1-13 ex. Petr Křeček, Jiří Šafránek, Zdeněk Němeček, Ondřej Boháč,
23. 7. až 29. 8. 2015 – 2-9 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek, Adolf Goebel, Jiří Barták, Petr Křeček, Marcela Rýparová
27. 7. až 24. 9. 2014 – 1-4 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Ondřej Boháč

foto 7 15 08 08

Bekasina otavní na odkališti cukrovaru. Foto Jiří Šafránek, 8. 8. 2015.


Racek chechtavý – (Larus ridibundus)
2. 5. 2016 – 2 ad. (pár varující - možné hnízdění) Jiří Šafránek, Jiří Barták
27. 7. 2014 – 1 ex. (leucismus*) Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
18. 7. 2014 – 1 ex. (leucismus) Jiří Šafránek, Adolf Goebel
7. 7. 2014 – 1 ex. (leucismus) Jiří Šafránek
* video: http://youtu.be/v0FdeN7fkXM

foto 8 rac chech leucista

Racek chechtavý – leucismus na odkališti cukrovaru. Foto Jiří Šafránek, 7. 7. 2014.


Více informací najdete v článku: Pozorování racka chechtavého s barevnou vadou – leucismus .. http://klub300.cz/clanky/faunistika/319-pozorovani-racka-chechtaveho-s-barevnou-vadou-leucismus
Vlha pestrá – (Merops apiaster)
1. 7. 2014 – 1 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková

Andulka vlnkovaná – (Melopsittacus undulatus)
7. 7. 2014 – 1 ex. Jiří Šafránek

Konipas horský – (Motacilla cinerea)
8. 11. 2015 – 2 ex. Ondřej Boháč

Zajímavé lokality v okolí:
Meandry řeky Bečvy u Oseka nad Bečvou
Malá laguna (PP) a Žebračka (NPR)

Zdroje informací:
Vlastní pozorování a http://birds.cz/avif/
http://www.hps.cz/historie-a-soucasnost/

Autor: Jiří Šafránek

Naposledy změněno neděle, 05 listopad 2017 22:07

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte