Etika pozorování a poznámky k ochraně

  • sobota, 12 září 2020 09:09

Pravidla pro všechny pozorovatele American Birding Association a National Audubon Society doporučují následující pokyny:
1. Dbejte na to, abyste nerušili ptáky a jejich hnízdiště. Choďte tiše.
2. Držte se zavedených cest a motorová vozidla nechávejte na vyhrazených parkovištích a silnicích.
3. Vyvarujte se obtěžování: Nerušte hnízdící ptáky nebo jejich hnízdiště. Nemanipulujte s vajíčky a mláďaty v hnízdě a nezdržujte se příliš dlouho.
4. Nepoužívejte nahrávky volání k přivolávání ptáků, pokud se v blízkosti může vyskytovat ohrožený druh.
5. Nevstupujte na soukromý pozemek. Respektujte práva vlastníka půdy na soukromí. Vždy nejprve požádejte o svolení.
6. Pokud hledáte ohrožené druhy, řiďte se všemi pravidly a předpisy pro pomoc USFWS (US Fish and Wildlife Service – Americká služba pro ryby a volně žijící zvířata) a státní správy.
7. Vyvarujte se“ bouchání do stromů“, které by vzbudilo obyvatele dutin. Nepřiměřené vyrušení může způsobit, že pták opustí své hnízdo a mláďata nebo je dokonce neúmyslně zabije ve snaze uniknout.
8. Rozdělte větší skupiny lidí na menší, které budou méně nápadné. Malá skupina způsobí menší rušení. Pokud je to možné, využijte co nejmenší počet vozidel.
9. Nenechávejte nikde odpadky a smetí. Sbalte si je a odneste s sebou. Použité předměty by mohly zabíjet.
10. Podporujte místní a národní organizace na ochranu ptáků.
11. Podpořte některý ptačí fond Všechny darované peníze jsou na podporu ptačích druhů, které jsou vyňaty z lovecké sezóny, na podporu volně žijících živočichů a jejich přirozeného prostředí.
12. Podporujte např. National Audubon Society a organizace, které neúnavně pracují na ochraně, budování a obnově ptačích hnízdišť. Mějte na paměti, že všichni sdílíme tuto planetu s těmito krásnými ptačími tvory. Je důležité si uvědomit, že čím více lokalit nevratně upravíme nebo zničíme, tím méně ptáků bude pro nás a naše děti k potěšení. Jsme dočasní správci této země. Musíme ji chránit a doufejme, že ji předáme v lepším stavu, než jsme ji našli. Nenarozená vnoučata možná budou chtít pokračovat ve studiu ornitologie nebo vědy o ptácích. Udělejme maximum, abychom jim předali naše přírodní dědictví bohaté na ptačí druhy!

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte