V Evropě rychle ubývají polní ptáci. Mizí celé druhy

  • neděle, 25 březen 2018 19:25

Francouzská média informují o studii, podle které se populace některých druhů ptáků za posledních 15 let zmenšily o třetinu. Ptáci ale vymírají v celé Evropě včetně Česka.

Podle nedávné studie francouzského národního centra pro vědecký výzkum CNRS a Národního přírodovědného muzea z francouzského venkova mizí ptáci. Jedná se hlavně o takzvané polní ptactvo, tedy o ptačí druhy s úzkou vazbou na zemědělskou krajinu. Mizí například skřivani, strnadi a koroptve. V průměru se počet polních ptáků za posledních 15 let snížil o třetinu, ale u některých druhů je to ještě víc. Například francouzská populace lindušky luční klesla o 70 %. I když ptáci vymírají v celé přírodě, v zemědělské krajině se to děje intenzivněji než v lesích nebo ve městech (o mizení vrabců z francouzských nebo českých měst např. zde nebo zde). Důvodem vymírání polního ptactva je podle francouzských vědců a vědkyň hubení hmyzu zemědělskými insekticidy a také čím dál větší zavádění monokulturního zemědělství a s tím spojené ničení mezí a hájků, rovněž ovšem opuštění praxe, kdy pole po nějaké době leželo jeden rok ladem. Na první pohled může zarazit, že by úbytek hmyzu měl mít vliv například na populaci koroptví, které se živí hlavně semeny a rostlinami. Ale jak na serveru L’Obs vysvětluje přírodovědec Grégoire Loïs, dokonce i ptáci, kteří se živí zrním, hned po vylíhnutí potřebují hmyz, protože z něho ptáčátka získávají bílkoviny. A například i dospělé koroptve během jara a léta doplňují svoji potravu hmyzem, aby měly bílkovin dostatek. Vymírání polního ptactva se ale bohužel netýká jen Francie. Jak je vidět z výzkumných zpráv České společnosti ornitologické, dochází k němu v celé Evropě (a podrobněji zde) včetně České republiky.

Podívejte se taky na Hejna vrabců dnes už tak často nevidíme. V ČR zmizelo od 80. let 10 milionů ptáků.

Zdroj: wave.rozhlas.cz

Naposledy změněno středa, 23 leden 2019 07:27

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte