Petr Stýblo: Oslavit výročí našeho státu krvavým masakrem ptáků na Vltavě je nezodpovědné barbarství

  • sobota, 27 říjen 2018 10:42

Ohňostroj na oslavu výročí republiky má být odpálen z hladiny Vltavy! Vltava je ovšem v této době plná vodních ptáků. Od 1.1.2013, kdy ohňostrojem vyplašení a nárazem do trolejí zkrvavení ptáci padali přímo mezi diváky, se ohňostroje přesunuly z bezprostřední blízkosti Vltavy na okolní kopce. Nyní se však bude střílet opět na Vltavě! V letu méně obratní vodní ptáci jako jsou labutě a kachny, pokud budou ve tmě vyplašeni ohňostrojem, nemají moc šancí na záchranu.

Přesun konání ohňostroje z tradiční Letné na plovoucí pontony na Vltavě je vrcholem arogance a bezohlednosti. Škoda, že takovým hloupým aktem mají vrcholit zrovna oslavy naší státnosti. Je vůbec ohňostroj povolený? Pokud ano, jak mohli úředníci pražského magistrátu dopustit konání ohňostroje opět v místech, kde se shromažďují vodní ptáci. Copak se nepoučili v lednu 2013? Nebo na ně byl činěn nátlak podobně jako při konání ohňostroje na Vltavě u příležitosti návštěvy čínského prezidenta? Úředníci a zjevně i politici potřebují osvěžit paměť.

praha ohnostrojOhňostroj na oslavu výročí republiky má být odpálen z hladiny Vltavy! Vltava je ovšem v této době plná vodních ptáků.

Ochránci přírody proto vyzývá veřejnost, aby co nejlépe zdokumentovala následky pražského ohňostroje. Všímejte si, co dělají ptáci během ohňostroje, foťte mrtvé ptáky v okolí ohňostroje, ke zraněným volejte pražskou záchrannou stanici tel. 773 772 771. Čím více důkazů o tom, že ohňostroje škodí, budeme mít, tím větší je šance, že je úředníci (nejen v Praze) začnou regulovat.

Ohrožena na životě a zdraví jsou i zvířata domácí – užitková i společenská. Šok z výbuchů způsobuje potraty březích kopytníků, sníženou užitkovost drůbeže, velmi těžce může působit na psychiku psů i jiných společenských zvířat.

Výbuchy ohňostrojů uvolňují do ovzduší také řadu jedovatých látek. Ovzduší je znečišťováno například těžkými kovy (např. K, Ba, Mg, Sr, Cu, Pb, Sn, Al, Bi, Ga) jejichž sloučeniny se používají v ohňostrojích jako okysličovadla, stabilizátory, k barvení plamene a při jiných speciálních efektech. Tyto kovy se uvolňují zejména ve formě malých částeček, které se pak snadno dostávají do dýchacích cest, kde mohou mít velmi negativní dopad na zdraví lidí i zvířat v okolí. Například u astmatiků může pobyt v blízkosti vypalovaných ohňostrojů způsobit až astmatický záchvat.

Dalšími znečišťujícími látkami vznikajícími spalování pyrotechniky oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a suspendované částice. Kromě toho se při spalování může uvolňovat přízemní ozón, který je pro lidský organismus jedovatý.

Perchloráty, které jsou častou složkou ohňostrojů, mohou kontaminovat vodu a při její konzumaci zabraňovat vstřebávání jodu, což může vést až k onemocnění štítné žlázy.

Používání zábavné pyrotechniky u nás zatím i přes výše uvedená negativa nelze zakázat. Lze ho však významně regulovat obecními vyhláškami. Mnohde se tak skutečně děje, leč dodržování vyhlášek nikdo nekontroluje a jejich porušování se většinou nijak netrestá.

Naděje, že se něco rychle změní, je malá. Lidí, které hluk, smrad a blesky fascinují, je zatím příliš mnoho.

Petr Stýblo

zdroj foto: internet
zdroj: ekolist.cz

Naposledy změněno úterý, 22 leden 2019 12:29

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte