Špaček obecný, špaček černý a špaček růžový

  • úterý, 11 prosinec 2018 20:03

Špačkové jsou všudypřítomní ve městech a na venkově všude v Evropě a jen zřídka představují vážnou výzvu k identifikaci. Na podzim je však třeba vzít v úvahu reálnou možnost objevení se špačků růžových – na rozdíl od nezaměnitelných růžových a obecných dospělých – mladiství mohou být podobní standardním druhům. Skutečnou divokou kartou bude jednou špaček černý, který se jistě brzo objeví jako zálet ve větší části Evropy. Špaček černý představuje pro každého birdera opravdový test jeho determinačních schopností. José Luis Copete pochází z jedné mála oblastí, kde špačkové černí a špačkové obecní hnízdí – a příležitostně hybridizují – takže jeho odborná rada je neocenitelná.

Špačkové patří mezi nejznámější ptáky v Evropě – jsou rozšíření, i když jejich počty jako hnízdících ptáků v parcích ve městech klesají, za to ale vytvářejí v zimě obrovská hejna. Špačkové jsou běžně vidět na zemi, když se krmí, jsou usazeni na drátech nebo v letu, nabízejí výhled na trojúhelníková křídla a většinou černého ptáka (na jaře a v létě) nebo černého s bělavými skvrnami (na podzim a v zimě). Jsou velmi hlasití a jsou experti na napodobování zpěvu jiných druhů a dokonce i zvuků odvozených od lidí - jako je doprava a budík. V Evropě se především vyskytují pouze dva druhy obecný a růžový: první z nich je početným rezidentem a zimním návštěvníkem, ten druhý vzácným návštěvníkem vyskytujícím se hlavně v polovině léta a na podzim. Třetí druh špaček černý, který dosud nebyl zaznamenán, ale je možným budoucím přírůstkem v Evropě.

Špaček obecný: Tento druh má široký chovný rozsah po celé Euroasii, od Islandu na východ až po Střední Asii, Sibiř, Mongolsko, severozápadní Čínu a Pákistán. Představil se v Severní Americe, Jižní Africe, Austrálii, Novém Zélandu a Polynesii. V zimě dorazí do severní Afriky, Arábie a severní Indie. Je to zdaleka nejpravděpodobnější druh, se kterým se v Evropě setkáme. Nicméně může vypadat podobně jako špaček černý. Na jaře a v létě se dospělí snadno rozpoznají, když jsou stále skvrnití s kovovým leskem zelené a purpurové, mají matné růžové nohy a nepatrně delší a tenký zobák u kořene. Na podzim a v zimě jsou ptáci všech věkových kategorií a obou pohlaví hojně skvrnití. Samečci v letním opeření ukazují více lesku a menší skvrny než samičky. Juvenils jsou matně hnědí bez světlých špiček per, s tmavším zobákem a hnědšími nohami, stejně jako typicky tmavá uzdička. Horní část je celkově hnědavá bez jakéhokoliv kovového lesku. Ptáci v 1.zimním šatě se podobají dospělým v opeření, zvláště první zimní samečci a dospělé samičky; avšak mláďata jsou matnější bez charakteristických zářivě lesklých odstínů dospělých; zejména těch samečků. V letu není možné snadno oddělit obecného a černého špačka, dokud nezískáme dobré fotografie.

Špaček černý: nahrazuje špačka obecného na většině Iberského poloostrova, severozápadní Africe, Korsice, Sardinii, Sicílii, v některých oblastech jižní Francie a na Menorce na Baleárských ostrovech. V severovýchodním Španělsku dochází k rozsáhlému překrývání, kde oba druhy hnízdí a kde se nacházejí dokonce ve stejných oblastech, přičemž příležitostně vytvářejí hybridní páry. Avšak rozsah hybridizace není ještě znám a mohl by být rozšířenější, než se jeví vzhledem k obtížnosti v oddělení juvenils a ptáků v 1. zimním šatě. Tento druh je velmi podobný špačku obecnému a liší se jen v drobných detailech. Na podzim a v zimě vykazuje méně světlých skvrn. Na jaře a v létě je prakticky bez skvrn, rovnoměrně černý s lehce kovovým leskem. Je také více rovnoměrně purpurově-zelený a postrádá modrý lesk, který se vyskytuje u špačků obecných v některých úhlech. Nohy jsou světlejší růžové. Protáhlé špičky delších krčních per na jaře a v létě jsou dalším dobrým znakem k odlišení těchto druhů. Zobák je trochu kratší a silnější u kořene. Je také mírně zahnutý – rys, který není vždy viditelný. Je dobrým imitátorem zpěvu jiných druhů, perfektně často imituje celé sloky jiných ptáků, některý z nejvíce imitovaných druhů jsou žluva hajní, konopka obecná a vlaštovka. Repertoár mezi jednotlivci je velmi variabilní, jako u špačků obecných, takže dva druhy nemůžou být bezpečně rozlišeni podle zpěvu. Špačkové černí byli zaznamenáni jako zálety v Dánsku, Švýcarsku a Řecku, takže nálezy v další části Evropy je určitě možná.

Špaček růžový: Tento druh je v dospělém šatu nezaměnitelný; kombinace růžového pláště, lopatek a spodiny těla a černá hlava, krk, křídla a ocas dává výrazný vzhled. Dospělí samečci vykazují střapatou chocholku, která se může nafouknout, když je vzrušen. Samičky mají také chocholku, ale kratší. Juvenils jsou rovnoměrně pískově-hnědí, s převažující barvou bílé kávy, když jsou viděni v plném juvenilním šatu jako tuláci na začátku podzimu ve Velké Británii. Absence tmavé uzdičky, stejně jako jejich světlejší šat, je odděluje od juvenil špačků obecných. Po postjuvenilním pelichání v srpnu-září nebo dokonce později až v listopadu, se může ukázat smíšený vzorek zachovaných (nepřepelichaných) světle hnědých juvenilních per a přepelichaných černých per na hlavě a křídlech což mu dodává zvláštní vzhled. Nicméně v Evropě se častěji objevuje v plném juvenilním šatě. Tento druh hnízdí od Balkánu a Turecka východně do Střední Asie a severozápadní Číny, v zimě je migrantem v Indii a jihovýchodní Arábii. Je to vysoce kočovný druh, který může podstoupit irupci během hnízdění a shromažďuje se v obrovských koloniích a někdy hnízdí západně od svého normálního rozmezí. V důsledku toho dochází v západní Evropě k významným periodickým letním a podzimním přílivům. Sledování velkých kolonií špačků růžových sedících na hřadě, je jednou z velkých podívaných v pozorování ptáků, se stovkami tisíců ptáků letících obrovských hejnech a přistávajících v rákosí, kde je možno slyšet velmi hlučný sbor pískavých hlasů na míle daleko. Na rozdíl od obecných a špačků černých však špaček růžový neimituje jiné druhy.

1 Dospělí a mladiství špačkové obecní dospělí a mladiství špačkové obecní
Začátkem léta je snadné najít smíšené stádo dospělých špačků obecných spolu s mladistvými. Všimněte si stejných hnědých horních částí mláďat (třetí a čtvrtý ptáci zleva) ve srovnání s černými dospělými, kteří jsou jinak vybarvení (první, druhý a pátý pták zleva).
2. dospělý samec špačka obecného dospělý samec špačka obecného
Modravě-šedý kořen dolní čelisti je charakteristický pro samce v době hnízdění. Rovný, dlouhý zobák, stejně jako světlé špičky pírek na plášti vylučuje špačka černého v této sezóně. Jasně zelený lesk v plášti je také charakteristický na jaře a v létě. 
3. dospělý v 1.letním špaček černý dospělý v 1.letním – špaček černý
Protáhlé špičky užších krčních pírek společně se stejnoměrným černým šatem spolu s dojmem pouze purpurového lesku, odlišuje tohoto ptáka od špačka obecného. Mírně kratší krční pírka, zdánlivě zachované (nepřepelichané) hnědavé ramenní letky naznačují, že tento pták je v 1.letním šatě, proto není možné určit pohlaví v tomto šatě. 
4. dospělý sameček špačka růžového dospělý sameček špačka růžového
Růžový plášť, lopatky a většina spodiny těla kombinová s černou hlavou, krkem, křídly a ocasu je charakteristikou dospělého špačka růžového. Střapatá
chocholka, zde v klidu a zářivé, čisté růžové tóny naznačují, že tento pták je sameček. 
5. sameček dospělého špačka obecného sameček dospělého špačka obecného
Malé, úzké, světlé skvrny spolu s černými osténkovými proužky sahajícími ke špičce jsou typické pro samečka špačka obecného po dokončeném pelichání do podzimního šatu. Tento pták ukazuje stále viditelné světlé skvrny v porovnání s průměrným špačkem černým v podzimním/zimním šatě, zvláště na okrajích spodiny těla. 
6. předpokládaná samička v 1. zimním šatu špačka černého samička v 1. zimním šatu špačka černého
Malé, světlé špičky a velmi úzký světlý okraj na podocasních krovkách odlišuje tohoto špačka černého od obecného v zimě. Téměř chybějící lesklé tóny naznačují, že se jedná o samičku v 1.zimním šatu – samečci v 1.zimním šatu jsou výrazně lesklejší. 
7. dospělý sameček špačka růžového dospělý sameček špačka růžového
V zimním šatě po úplném pohnízdím pelichání obě pohlaví nabydou matnější dospělý šat. Avšak u samiček růžové tóny mají tendenci být špinavější a matnější než u vyobrazeného ptáka; u tohoto jedince se také zdá, že má delší chocholku než je průměr pro samičky na podzim a v zimě. Avšak obě věkové skupiny podstupují úplné pelichání, rozsah překryvu může způsobit potíže při určování pohlaví, zvláště oddělující dospělé samičky od samečků v 1.letním šatu. 
8. juvenil čistý špaček obecný juvenil ‘čistý’ špaček obecný
V severovýchodním Španělsku je někdy nemožné odlišit obecné od špačků černých v juvenilním šatě. Avšak pták na tomto obrázku vykazuje méně tmavších tónů než průměrný juvenil černý. Hnědé tóny jsou stejnoměrné včetně hlavy, což ho činí neoddělitelným od průměrných juvenil špačků od zbytku Evropy a naznačuje, že je to pták z čistého páru špačků obecných. 
9. juvenile čistý špaček černý juvenile ‘čistý’ špaček černý
Celkové tóny tohoto ptáka jsou tmavší v porovnání s průměrným juvenilním šatem špačka obecného. Absence světlejších hnědých tónů na plášti, horní části a hlavě silně naznačují, že se jedná o špačka černého, navzdory tomu, že se v oblasti pohybuje hojně hybridů 
10. předpokládaný juvenil špačka obecného předpokládaný juvenil špačka obecného
Tento pták není tak přímočarý jako předchozí dva. Celková barva se blíží průměru juvenil špačka obecného, ale tóny jsou trochu tmavší na plášti, perech na křídlech, což naznačuje možnost, že se jedná o hybrid černého x špačka obecného. Za současných znalostí není možné identifikovat tohoto ptáka s jistotou jako čistého špačka obecného. 
11. juvenil špačka růžového juvenil špačka růžového
To je nejčastěji vyskytující se šat na podzim v Evropě. Juvenil růžového je obyčejně celkově světle hnědšího vzhledu. Všimněte si však světlé uzdičky ve srovnání s juvenil špačkem obecným. Barva šatu je dobrým vodítkem k nalezení mladého špačka růžového ve velkých hejnech špačků obecných na podzim, protože většina ročních obecných se už přepelichala do černějšího šatu do září a října. Pokud uvidíte špačka barvy bílé kávy, zpozorněte!

zdroj: Birdwatch 

Naposledy změněno úterý, 22 leden 2019 11:57

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte