David Sibley vysvětluje, jak upozornit na polohu ptáka

  • středa, 19 prosinec 2018 11:12

Diskuse o dovednostech v pozorování ptáků se zaměřují zejména na hledání a identifikaci ptáků, ale schopnost popsat místo, kde se pták nachází, tak, aby ho mohli vidět i ostatní lidé, je dalším velmi důležitým a často přehlíženým aspektem pozorování ptáků. Dávat pokyny je naučená dovednost a každý se v ní může zlepšit s intenzivním úsilím a praxí.
Pokud už jste byli na několika výletech zaměrených na pozorování ptáků, tak jste se pravděpodobně dozvěděli něco o metodě „hodiny“. Ta znamená to, že si představíte strom jako přední stranu hodin, takže vrchol středu je dvanáct hodin, polovina dolů na pravé straně tři hodiny, atd. Metoda může být také použita uvnitř auta nebo lodě s dvanácti hodinami přímo vpředu, atd. Umístění ptáka může být popsáno čísly, ale použití hodinové metody může být dobré jen z auta nebo když je pták na symetrickém, izolovaném stromě. Jiné situace vyžadují mnohem kreativnější řešení. Popsat umístění ptáka může být náročné. Podívejte se na jedinečné rysy včetně popředí nebo na horizontu, abyste nasměrovali ostatní pozorovatele k ptáku. 

Sibley TreeScapeNapříklad jak byste někoho nasměrovali k ptáku v modrém kruhu?

Tady jsou základní skutečnosti při poskytování pokynů:
Začneme se základy – opravdu základními. Letí ten pták, nebo sedí na větvi nebo plave nebo chodí po zemi? Je na zemi, na vodě nebo na stromě?
Pořád dávejte pokyny a popište, co pták dělá: špatné pokyny mohou být frustrující, žádné pokyny ještě víc. Dokonce, i když vše, co můžete říct je: „sedí ještě asi uprostřed stromu před námi“, stojí za to říct to. Když lidé ptáka nenajdou, začněte s celkovým obrazem.
Najděte zjevný orientační bod a použijte ho, abyste každého k němu navedli (například „vlevo od stožáru“ nebo „na stromě se žlutými listy“ nebo „podél plotu“. Pak se přesvědčte o nulové pozici: „ Podívejte se na stožár, jděte asi 30 stop doleva. Je tam shluk žlutých listů uprostřed stromu. Pták je právě nad tím...“
U jediného ptáka v hejnu je užitečné popsat, co dělá – „právě zapleskal“ nebo „urovnává si peří na břiše“ nebo „dívá se směrem k nám“ – jsou to užitečné rady.
U letícího ptáka se podívejte na dráhu jeho letu a vyberte mezník, pak řekněte něco jako „jděte do leva k modrému domu, bude to nad modrým domem.....Teď jděte do leva.“
Dobré pokyny umožní každému vidět ptáka snadno a rychle a dělá výlet příjemnější. Rozvíjení obou schopností – poskytovat a sledovat pokyny– může výrazně zlepšit vaše zkušenosti z birdingu.

zdroj: Internet, autor: David Allen Sibley

Naposledy změněno pátek, 01 únor 2019 12:25

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte