Jirka Rohlena - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 07.01.2022
Husa polní (Anser fabalis) 26.3.22-Břístev, Nečaský r. 28.03.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1.22 - Rozkoš 07.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) 3.3.22 - Bohumileč bike 06.03.2022
Husa velká (Anser anser) 07.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 22.3.22 - Tuří 23.03.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1.22 - Broumar, 1P 07.01.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 19.4.22 - Josefovské louky 20.04.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 22.4.22 - Újezd u Sezemic, 9.5.-ČM, 10.7. - ryb.Říha, Skochovice 18.07.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 15.01.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 8.1.22-Broumar 10.01.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 07.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 07.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1.22 - Broumar 07.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 13.3.22-České Heřmanice,3M 13.03.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 5.3.22 - Tuří, 27.3.- Ostružno 28.03.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 19.2.22 - Broumar 1M 20.02.2022
Polák velký (Aythya ferina) 19.2.22 - Broumar 20.02.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 13.7.22 - Svitavy, r.Rosnička 18.07.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 07.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 07.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 2.1.22 - Rozkoš 07.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 25.11.22 - Rozkoš, 6ks 27.11.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 07.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 2.1.22-Rozkoš 10.04.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1.22-Rozkoš 10.04.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 18.2.22 - polní hnojiště Bohuslavice, 2ks 18.02.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 30.4.22-ryb.Nesyt, 8.5.-Mokré 08.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 15.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 9.4.-Rozkoš 10.04.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 21.4.22 - Rozkoš, ve s.š. (2x) 25.04.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 14.1.2022-IWC Metuje, 19.3.-Drnov 20.03.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 07.01.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 23.11.22- Rozkoš 27.11.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 29.4.22-Nesyt 02.05.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 07.01.2022
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 25.8.22 - Záhlinice (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 30.4.22-Jaroslavice, 2.8. Jílovky Bohdan., 25.8.- Záhlinice (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 16.6.22 - Semechnice 6ks 18.07.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 07.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 07.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 29.4.22-Sedlec., Nový r., 2.8.-Jílovky a Č.Nadýmač 09.08.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 21.3.22 - Dobruška, 22.3. Rozkoš-DZ 23.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 30.3.22 - Slavětín 03.04.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 11.6.22- Trčkov, 10.7 - Střevač, 28.7.-Zbytka 09.08.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 7.4.22-Semechnice, 22.4.- r.Labská, 5.8.-Újezdský 09.08.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 20.3.22-Městec - Mochov, 26.3.- Střevač 28.03.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12.2.22- Tuři, tok dvou párů 13.02.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 13.3.22_Č.Heřmanice, 22.3. - Tuří,pár 23.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.2.22-Tuří, Bohuslavice 1M, 11.10.-Rozkoš, Řemínek, 21.10. - Tuří 21.10.2022
Moták stepní (Circus macrourus) 3.9.22 - Bílý Újezd, napadá orla křiklavého 05.09.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 3.5.22-Slavětín, loví nízko nad polem, 11.05.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 31.1.22 - SPY 04.02.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 07.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 07.01.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 20.8.22 - Křovice, 25.8.- Hulín (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 07.01.2022
Orel křiklavý (Aquila pomarina) 3.9.22 - Bílý Újezd, pole 05.09.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 30.4.22-Jaroslavice, Hrádek 03.05.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 6.4.22-Semechnice, 3.8.-Buňkov 09.08.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 07.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 25.8.22 - Biskupice (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 1.5..22-Mutěnice, 3.5.-Rohenice 08.05.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 25.8.22 - Hulín (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 9.4.22-Rozkoš 10.04.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 25.3.22-Podchlumí 28.03.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 24.4.22 - PR Zbytka 25.04.2022
Chřástal malý (Porzana parva) 30.4.22-Hlohovecký ryb 02.05.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 4.4.22-Drnov 06.04.2022
Lyska černá (Fulica atra) 07.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 11.2.22-Opatov 1P, 12.2.-Bohuslavice luka 13.02.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 30.4.22-Hlohovecky r. 02.05.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 30.4.22-Hrušovany-odkaliště, Jaroslavice, Mutěnice, Trkmanice... 03.05.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 5.9.22 - Roudnice (HK), pískovna, pole 07.09.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 20.3.22 - cukrovar ČM, 2ks 19.05.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 18.5.22 - cukrovar ČM 19.05.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 18.2.22 - pod kruháčem ČM, 4ks s čejkami 18.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 20.9.22 - Rozkoš 20.09.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 2.1.22 - Rozkoš, pole u letiště, 14.2.-louze Bohuslavice 1x, 15.2. - pod kruháčem ČM 250ks 18.02.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) 7.9.22 - Rozkoš, DH 08.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 12.3.22-Rohenice, 1M s čejkami 13.03.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 29.8.22 - Újezdský r. 30.08.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 24.8.22 - ČM, 5ks 30.08.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 5.4.22-Semechnice, 20.4. - JL 25.04.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 18.5.22 - cukrovar ČM 19.05.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 7.1.22-Semechnice, luka Podch, 8.10. - Tuří 29.10.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 18.3.22 - luka u Bohuslavic, 12ks, 25.3. 50ks! 26.03.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 2.3.22 - PR Zbytka, 27.3.- Vrchbělá 28.03.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 29.8.22- Újezdský r. 30.08.2022
Koliha malá (Numenius phaeopus) 16.5.22 - Rozkoš 19.05.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 21.4.22 - Rozkoš, 16.5. - Rozkoš DH, 25.8.-Tovačov 7x (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 14.4.22 - Semechnice 16.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 20.3.22 - cukrovar ČM, 3ks, 23.3.-Podchlumí 5x 23.03.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 22.3.22 - Rozkoš- DZ 23.03.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 9.4.22-Semechnice 10.04.2022
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 30.4.22-Hlohovecký ryb 02.05.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.4.22 Semechnice 17.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 28.3.22 - cukrovar ČM 29.03.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 23.8.22 - ČM, juv 30.08.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 30.4.22-Jaroslavice 03.05.2022
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 25.8.22 - Vrbátky (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 1.5.22-Mutěnice 03.05.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 07.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 07.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 4.4.22-Rozkoš, 12.10. - Broumar 21.10.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 17.10.22 - Broumar 21.10.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 07.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 07.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 23.11.22 - Rozkoš 27.11.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 21.4.22 - Rozkoš 25.04.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 21.4.22 - Rozkoš 25.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 02.05.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 4.5.22-Rozkoš, 3x 07.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 13.4.22 - Drnov, 2ks, 21.4. - Rozkoš (25x) 25.04.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) 30.4.22-Jaroslavice, 3ks, 24.8. - Rozkoš 30.08.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 10.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 3.1.22 - Rozkoš, pole u letiště, 2x, 15.2. Skršice 10x 18.02.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.2.22 - Domašín 26.02.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 07.01.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5.22-Nesyt, 6.5.- hnojistě Černčice 2x 07.05.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.4.22 - cukrovar ČM 25.04.2022
Výr velký (Bubo bubo) 9.2.22-Tuří, 12.2.- tok, 3.3.- Vysoká, hnízdo č.čápů, 8.3.-Jaselny, Halin 08.03.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 15.1.2022-Borová, 11.2.-Psí kuchyně, 3.3.- Vysoká n.L., 23.6. - Trčkov, Z.hora 18.07.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 8.2.22 - Podchlumí, 19.2.-Drnov, 2.3.-Zbytka 03.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) fy.Ammann 24.05.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 15.7.22 - Vrchbělá 18.07.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 11.5.22 - fy.Ammann NMnMet, 8.8.-Drňák,1ks 09.08.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5.2.22-Broumar 09.02.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 25.8.22 - Chropyně (biketrip OL-Tovačov-Zlín) 30.08.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 16.4.22 cukrovar ČM, 21.4.-Rozkoš, 23.4.-Bohumileč (3x), 24.4.-cukrovar ČM, 9.5. - Šonov (volá z pastviny) 11.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 02.05.2022
Žluna šedá (Picus canus) 11.2.22 - Psí kuchyně, Opatov, 27.3.-Vrchbělá, 28.3. - Zbytka 29.03.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 07.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 15.1.2022-Borova 16.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 07.01.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 22.1.22- Broumar, 8.5.- Mochov 08.05.2022
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 9.1.22- Broumar 10.01.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 3.3.22- Vysoká n.L., 1.5.-Tesco Hodonín 03.05.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.3.22 - Vrchbělá, 16.7. - Vrchbělá 18.07.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 12.2.22-cyklostezka Pulice cihelna 1x 13.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 9.4.22 - Rozkoš 16.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4.22 - Drnov 5x 03.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 15.4.22 - Drnov 16.04.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 22.5.22- Uhřínov 24.05.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.1.2022- J.L, 2x, 26.3.-Třesický r., 14.4.-mokřad Mokré, 11.6.-Trčkov, krmí 16.06.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.1.22- J.L., 11.2. - Opatov 5x, 13.4.-Semechnice 16.04.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 6.4..22-Semechnice, 9.5.-Šonov_pastvina 30ks 11.05.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.3.22- Č.Heřmanice 13.03.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 14.1.2022- JL 15.01.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 24.2.22 - Velos, Olešenka- Doly 1P 25.02.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 07.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.3.22 - Vrchbělá, 19.11. - cukrovar ČM, 2ks 27.11.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 07.01.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 22.4.22 - Újezdský r., 24.4.- Pulice, cukrovar atd 25.04.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 26.3.22 - Třesický r., 27.3.- Buda, Kněžmost, 28.3. - CM 03.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.2.22 - Mělčany 27.02.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.4.22 - Drnov 16.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 15.4.22 - Mokré 16.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 8.3.22-Nahořany, 20.3.-cukrovar 20.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 2.5.22 - hnojiště Bohuslavice 03.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 07.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 07.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.2.22 - Drnov 26.02.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 24.1.22-J.L. 1x 25.01.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1.22 - Broumar 15.01.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 29.4.22-Nesyt , 8.5.- Mochov 08.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 20.5.22- údolí Metuje, Krčín 24.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 16.4.22 Semechnice 17.04.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5.22 - Broumar 08.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 15.4.22 - Drnov, Semechnice 16.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 23.5.22 - cihelna Pulice, CS 19.05.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 14.4. - mokřad Mokré, zvláštní zpěv, podobný na tamaryška 16.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 6.5.22- Tuří 08.05.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 8.5.22 - Čánka, u železniční trati, 19.5. - Králíčkův kopec 19.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 17.4.22 Čánka 17.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4.22 - cukrovar ČM 25.04.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 6.5.22 - PR Zbytka 07.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 8.4.22-Semechnice 10.04.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.4.22-N.Mlyny, 10.5.- Zbytka 11.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 11.1.22-Rozkoš, Doubravice, 13.3.-Č.Hermanice, 23.3. všude 23.03.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 26.3.22 - Třesický r. 28.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 07.01.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 20.3.22 - cukrovar ČM, zahrada, 23.3.-Chlum 5x 23.03.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 30.4.22-Hlohovecky r. 02.05.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30.4.22-N.Mlýny - PR Betlém 03.05.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 17.4.22 Mochov 17.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 07.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 07.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 07.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 15.1.2022-Borova 16.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 15.1.2022-Borova 16.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 14.1.22- IWC Metuje 15.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 15.6.22 - Pekelské lesy, Borová, 16.7.- Vrchbělá 18.07.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 07.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 19.2.22 - Brtva Domašín 20.02.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7.1.22- Broumar, 13.2.-zpěv, 8.5.- Mochov 08.05.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 25.3.22-Drnov 26.03.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 30.4.22-Hlohovecky r, 3.5.- Rozkoš 08.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 9.5.22 - r.Tuří 11.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Tuří, Pulice-cihelna, Podchlumi, Broumar 09.02.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 07.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 07.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 15.6.22 - Pekelské lesy, Borová 16.06.2022
Kavka obecná (Corvus monedula) 12.1.22- fy.Ammann 15.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.2.22 - Vrchoviny 1ks v hejnu kavek 12.02.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 07.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 24.1.22-J.L. 1x 25.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 15.1.2022-Borová 16.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 11.2.22 - Černíkovice 1ks s kvicalami 12.02.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 07.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 07.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 07.01.2022
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 2.10.22 - Mokré, pole slunečnic 03.10.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 27.3.22 - Dobruška 28.03.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 07.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 07.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 9.1.22- Broumar 10.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 07.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 8.3.22-Jaselný, 27.3.-Vrchbělá 28.03.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 11.6.22-Orlic.Záhoří 2 zp.M v obci 12.06.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 07.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 07.01.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 30.11.22 - Rozkoš 27.11.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 07.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) Tuří, Šestajovice, Skršice 09.02.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 20.2.22 - Tošov, polní cesta 21.02.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 31.1.22-pole Nahořany u CS 09.02.2022

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Michal Javůrek

Michal Javůrek

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2022 WP Year List 2022 Poslední přírůstky
304 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 227 Jirka Rohlena 227 Jirka Rohlena 05.12.2022 Skorec vodní Luboš Klikar
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 218 Jaroslav Vaněk 218 Jaroslav Vaněk 28.11.2022 Husice nilská Josef Trojan
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 216 Luboš Klikar 217 Luboš Klikar 28.11.2022 Křivka obecná Josef Trojan
276 Jirka Rohlena 331 Birdwatching.cz 205 Zdeněk Souček 205 Zdeněk Souček 27.11.2022 Racek mořský Jirka Rohlena
273 Vláďa Teplý 311 Jirka Rohlena 200 Pavel Mezulián 201 Pavel Mezulián 27.11.2022 Potápka rudokrká Jirka Rohlena
273 Pavel Mezulián 303 Jan Veber 177 Birdwatching.cz 177 Birdwatching.cz 27.11.2022 Turpan hnědý Jirka Rohlena
272 Michal Staněk 288 Renata Hasilová 153 Blancherose 153 Blancherose 27.11.2022 Sněhule severní Jirka Rohlena
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 146 Vratislav Ježek 146 Vratislav Ježek 23.11.2022 Dřemlík tundrový Luboš Klikar
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 138 Renata Hasilová 139 Renata Hasilová 15.11.2022 Berneška rudokrká Zdeněk Souček
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 132 Michal Hlaváč 132 Michal Hlaváč 13.11.2022 Vrána černá Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 256 Martin Horyna 121 Michal Staněk 122 Michal Staněk 08.11.2022 Puštík obecný Pavel Mezulián
213 Martin Horyna 248 Blancherose 117 Patrik 117 Patrik 05.11.2022 Moudivláček lužní Pavel Mezulián
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 115 Zdeněk Švajda 115 Zdeněk Švajda 05.11.2022 Potápka černokrká Pavel Mezulián
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 89 Josef Trojan 89 Josef Trojan 05.11.2022 Kalous pustovka Pavel Mezulián
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 77 Miroslav Horák 77 Miroslav Horák 25.10.2022 Pěnkava jíkavec Luboš Klikar
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 5 PrcaCZ 6 PrcaCZ 23.10.2022 Ořešník kropenatý Luboš Klikar
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 21.10.2022 Racek stříbřitý Jirka Rohlena
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 19.10.2022 Racek bělohlavý Josef Trojan
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 19.10.2022 Kormorán velký Josef Trojan
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 09.10.2022 Linduška luční Zdeněk Souček
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 09.10.2022 Křivka obecná Zdeněk Souček
113 Josef Trojan 148 Martin Sochor 09.10.2022 Pěnkava jíkavec Zdeněk Souček
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 09.10.2022 Pěvuška modrá Zdeněk Souček
90 Radomír Zdarsa 113 Josef Trojan 03.10.2022 Pěnkava jíkavec Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 02.10.2022 Krkavec velký Josef Trojan
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 02.10.2022 Moudivláček lužní Josef Trojan
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 02.10.2022 Sýkora lužní Josef Trojan
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 01.10.2022 Moudivláček lužní Zdeněk Souček
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 29.09.2022 Chaluha příživná Pavel Mezulián
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 29.09.2022 Jespák rezavý Pavel Mezulián