David Kuba - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 04.09.2015 Pištín 02.03.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Husa velká (Anser anser) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Čírka obecná (Anas crecca) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Polák velký (Aythya ferina) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Morčák velký (Mergus merganser) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Volavka bílá (Ardea alba) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Luňák červený (Milvus milvus) 25.9. Kyjická nádrž (cestou) 09.10.2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 03.09.2015 CT Park Bor, louka u rybníka Pískový 09.10.2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Moták lužní (Circus pygargus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Káně lesní (Buteo buteo) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 14.12.2015 letiště Lnáře 09.10.2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 03.09.2015 CT Park Bor, louka u rybníka Pískový 09.10.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.10.2018 Nový rybník 25.10.2018
Lyska černá (Fulica atra) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Koliha velká (Numenius arquata) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 01.09.2015 Kněžický rybník 09.10.2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 27.08.2015 Nechranická přehrada 09.10.2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 01.09.2015 Kněžický rybník 09.10.2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 27.08.2015 Nechranice 09.10.2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Holub doupňák (Columba oenas) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Sýček obecný (Athene noctua) 20.09.2015 Nevid 09.10.2018
Puštík obecný (Strix aluco) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Puštík bělavý (Strix uralensis) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sýc rousný (Aegolius funereus) 15.09.2007 Opolenec 09.10.2018
Rorýs obecný (Apus apus) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Žluna zelená (Picus viridis) 10.09.2015 park 09.10.2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.11.2015 Hořice 09.10.2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 10.09.2015 park 09.10.2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.8.2015 Nevid 09.10.2018
Břehule říční (Riparia riparia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.09.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.09.2015 park 09.10.2018
Kos černý (Turdus merula) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 07.03.2016 park 09.10.2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15.04.2016 park 09.10.2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 09.09.2015 Plzeň - podél řeky 09.10.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 04.10.2015 park 09.10.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 04.10.2015 park 09.10.2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 04.10.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 04.10.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.04.2016 park 09.10.2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Sýkora koňadra (Parus major) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 12.10.2015 park 09.10.2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 09.09.2015 Plzeň - podél řeky 09.10.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 09.09.2015 park 09.10.2018
Straka obecná (Pica pica) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 05.10.2015 Nevid 09.10.2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.10.2015 Losiná - Šťáhlavy 09.10.2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 04.09.2015 Pištín, rybník Volešek 09.10.2018
Vrána černá (Corvus corone) 04.09.2015 Pištín, rybník Volešek 09.10.2018
Krkavec velký (Corvus corax) 09.09.2015 šlapanice 09.10.2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 09.09.2015 šlapanice 09.10.2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 18.04.2016 park 09.10.2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 20.03.2016 krmítko 09.10.2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 12.10.2015 park 09.10.2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 29.02.2016 krmítko 09.10.2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 232 Jirka Rohlena 233 Jaroslav Vaněk 18.11.2021 Jestřáb lesní Luboš Klikar
291 Birdwatching.cz 340 Jaroslav Vaněk 231 Jaroslav Vaněk 232 Jirka Rohlena 18.11.2021 Husa běločelá Luboš Klikar
276 Jirka Rohlena 325 Birdwatching.cz 215 Pavel Mezulián 215 Pavel Mezulián 18.11.2021 Konopka žlutozobá Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 178 Markéta Večeřová 194 Markéta Večeřová 18.11.2021 Polák kaholka Jaroslav Vaněk
267 Michal Staněk 286 Renata Hasilová 170 Michal Staněk 171 Michal Staněk 18.11.2021 Sněhule severní Jaroslav Vaněk
266 Pavel Mezulián 281 Jirka Rohlena 168 Birdwatching.cz 168 Birdwatching.cz 13.11.2021 Chaluha velká Pavel Mezulián
252 Renata Hasilová 281 Michal Staněk 156 Vratislav Ježek 156 Vratislav Ježek 13.11.2021 Potáplice malá Pavel Mezulián
246 Blancherose 266 Pavel Mezulián 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 11.11.2021 Potáplice malá Birdwatching.cz
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 143 Luboš Klikar 150 Blancherose 11.11.2021 Konopka žlutozobá Jirka Rohlena
206 Ondřej Beneš 247 Blancherose 139 Michal Hlaváč 144 Luboš Klikar 10.11.2021 Sněhule severní Jirka Rohlena
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 137 Blancherose 139 Michal Hlaváč 10.11.2021 Chaluha velká Birdwatching.cz
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 136 Renata Hasilová 136 Renata Hasilová 04.11.2021 Potáplice malá Jirka Rohlena
201 Michal Hlaváč 220 Vratislav Ježek 96 Zdeněk Švajda 96 Zdeněk Švajda 04.11.2021 Potápka žlutorohá Jirka Rohlena
200 Ilona Jurečková 219 Vladimír Toman 93 Jirka Sochor 93 Jirka Sochor 02.11.2021 Husice rezavá Pavel Mezulián
193 Martin Horyna 202 Michal Hlaváč 84 Jindřich 84 Jindřich 02.11.2021 Berneška tmavá Pavel Mezulián
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 31.10.2021 Skorec vodní Michal Hlaváč
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 74 Josef Trojan 74 Josef Trojan 31.10.2021 Káně rousná Michal Hlaváč
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 26.10.2021 Ústřičník velký Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 26.10.2021 Břehouš rudý Pavel Mezulián
107 David Kuba 148 Martin Sochor 26.10.2021 Kulík bledý Pavel Mezulián
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 26.10.2021 Ústřičník velký Pavel Mezulián
87 Josef Trojan 108 David Kuba 23.10.2021 Sýkořice vousatá Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 90 Radomír Zdarsa 23.10.2021 Turpan černý Jirka Rohlena
35 Iveta Doleželová 87 Josef Trojan 18.10.2021 Sýkořice vousatá Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 18.10.2021 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 18.10.2021 Kachnička mandarinská Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 17.10.2021 Strakapoud prostřední Luboš Klikar
11 Lenka Hodačová 16.10.2021 Sýkora uhelníček Luboš Klikar
6 Daniel Horálek 08.10.2021 Jespák obecný Markéta Večeřová
1 Pepa z Mrákova 03.10.2021 Kulík bledý Jirka Rohlena