David Kuba - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 04.09.2015 Pištín 02.03.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Husa velká (Anser anser) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Čírka obecná (Anas crecca) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Polák velký (Aythya ferina) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Morčák velký (Mergus merganser) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Volavka bílá (Ardea alba) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Luňák červený (Milvus milvus) 25.9. Kyjická nádrž (cestou) 09.10.2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 03.09.2015 CT Park Bor, louka u rybníka Pískový 09.10.2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Moták lužní (Circus pygargus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Káně lesní (Buteo buteo) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 14.12.2015 letiště Lnáře 09.10.2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 03.09.2015 CT Park Bor, louka u rybníka Pískový 09.10.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.10.2018 Nový rybník 25.10.2018
Lyska černá (Fulica atra) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Koliha velká (Numenius arquata) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 01.09.2015 Kněžický rybník 09.10.2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 27.08.2015 Nechranická přehrada 09.10.2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 01.09.2015 Kněžický rybník 09.10.2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 27.08.2015 Nechranice 09.10.2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Holub doupňák (Columba oenas) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Sýček obecný (Athene noctua) 20.09.2015 Nevid 09.10.2018
Puštík obecný (Strix aluco) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Puštík bělavý (Strix uralensis) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sýc rousný (Aegolius funereus) 15.09.2007 Opolenec 09.10.2018
Rorýs obecný (Apus apus) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Žluna zelená (Picus viridis) 10.09.2015 park 09.10.2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.11.2015 Hořice 09.10.2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 10.09.2015 park 09.10.2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.8.2015 Nevid 09.10.2018
Břehule říční (Riparia riparia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.09.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.09.2015 park 09.10.2018
Kos černý (Turdus merula) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 07.03.2016 park 09.10.2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15.04.2016 park 09.10.2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 09.09.2015 Plzeň - podél řeky 09.10.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 04.10.2015 park 09.10.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 04.10.2015 park 09.10.2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 04.10.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 04.10.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.04.2016 park 09.10.2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Sýkora koňadra (Parus major) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 12.10.2015 park 09.10.2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 09.09.2015 Plzeň - podél řeky 09.10.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 09.09.2015 park 09.10.2018
Straka obecná (Pica pica) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 05.10.2015 Nevid 09.10.2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.10.2015 Losiná - Šťáhlavy 09.10.2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 04.09.2015 Pištín, rybník Volešek 09.10.2018
Vrána černá (Corvus corone) 04.09.2015 Pištín, rybník Volešek 09.10.2018
Krkavec velký (Corvus corax) 09.09.2015 šlapanice 09.10.2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 09.09.2015 šlapanice 09.10.2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 18.04.2016 park 09.10.2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 20.03.2016 krmítko 09.10.2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 12.10.2015 park 09.10.2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 29.02.2016 krmítko 09.10.2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 190 Jaroslav Vaněk 190 Jaroslav Vaněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 11.05.2021 Vlha pestrá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 11.05.2021 Rorýs obecný Renata Hasilová
6 Daniel Horálek 11.05.2021 Hrdlička divoká Renata Hasilová
1 Pepa z Mrákova 11.05.2021 Žluva hajní Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Moták pilich Birdwatching.cz