Jaromír Žebrák - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 15.01.2017
Husa polní (Anser fabalis) 22.01.2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 22.01.2017
Husa velká (Anser anser) 18.03.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 6.1.2017 - Praha/Kampa 15.01.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 21.04.2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 6.1.2017 - Praha/Kampa 15.01.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 15.01.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 15.01.2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 22.01.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 15.01.2017
Polák velký (Aythya ferina) 15.01.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 22.01.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.01.2017
Polák kaholka (Aythya marila) 17.03.2017
Morčák velký (Mergus merganser) 15.01.2017
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 15.01.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 15.01.2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 19.02.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 15.01.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 15.01.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.01.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 15.01.2017
Bukač velký (Botaurus stellaris) 19.02.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 15.01.2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 15.01.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 15.01.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 15.01.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 15.01.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 15.01.2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 15.01.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 15.01.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.01.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 15.01.2017
Moták lužní (Circus pygargus) 15.01.2017
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 15.01.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 15.01.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 15.01.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 15.01.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 17.03.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 15.01.2017
Lyska černá (Fulica atra) 15.01.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 15.01.2017
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 15.01.2017
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 15.01.2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 15.01.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 15.01.2017
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 15.01.2017
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 15.01.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.01.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 15.01.2017
Jespák písečný (Calidris alba) 15.01.2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 15.01.2017
Jespák malý (Calidris minuta) 15.01.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 15.01.2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 15.01.2017
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 15.01.2017
Koliha velká (Numenius arquata) 15.01.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 15.01.2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 15.01.2017
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 17.03.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.01.2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 17.03.2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 15.01.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 15.01.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 15.01.2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 15.01.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 15.01.2017
Rorýs obecný (Apus apus) 15.01.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15.01.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 15.01.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 15.01.2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 15.01.2017
Žluna zelená (Picus viridis) 15.01.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 15.01.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 15.01.2017
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 15.01.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 19.02.2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 15.01.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 17.03.2017
Břehule říční (Riparia riparia) 15.01.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 15.01.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 15.01.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 19.02.2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 15.01.2017
Konipas luční (Motacilla flava) 15.01.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 15.01.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 15.01.2017
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 15.01.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 15.01.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 15.01.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.02.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 15.01.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 15.01.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 15.04.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 15.01.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.01.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 19.02.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 15.01.2017
Kos horský (Turdus torquatus) 15.01.2017
Kos černý (Turdus merula) 15.01.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 15.01.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 19.02.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.01.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 15.04.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 15.01.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 15.01.2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 15.01.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 19.02.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 15.01.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 15.01.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.01.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 15.01.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 19.02.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.01.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 15.01.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 15.01.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 15.01.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 15.01.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 15.01.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 15.01.2017
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 22.01.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 15.01.2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 15.01.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 15.01.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 15.01.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 15.01.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 15.01.2017
Straka obecná (Pica pica) 15.01.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 15.01.2017
Kavka obecná (Corvus monedula) 15.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 15.01.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 15.01.2017
Vrána černá (Corvus corone) 15.01.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 15.01.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15.01.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 15.01.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 15.01.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 15.01.2017
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 15.01.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 15.01.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 15.01.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.01.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21.04.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15.01.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 15.01.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 15.01.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 15.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 17.03.2017

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 232 Jirka Rohlena 233 Jaroslav Vaněk 18.11.2021 Jestřáb lesní Luboš Klikar
291 Birdwatching.cz 340 Jaroslav Vaněk 231 Jaroslav Vaněk 232 Jirka Rohlena 18.11.2021 Husa běločelá Luboš Klikar
276 Jirka Rohlena 325 Birdwatching.cz 215 Pavel Mezulián 215 Pavel Mezulián 18.11.2021 Konopka žlutozobá Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 178 Markéta Večeřová 194 Markéta Večeřová 18.11.2021 Polák kaholka Jaroslav Vaněk
267 Michal Staněk 286 Renata Hasilová 170 Michal Staněk 171 Michal Staněk 18.11.2021 Sněhule severní Jaroslav Vaněk
266 Pavel Mezulián 281 Jirka Rohlena 168 Birdwatching.cz 168 Birdwatching.cz 13.11.2021 Chaluha velká Pavel Mezulián
252 Renata Hasilová 281 Michal Staněk 156 Vratislav Ježek 156 Vratislav Ježek 13.11.2021 Potáplice malá Pavel Mezulián
246 Blancherose 266 Pavel Mezulián 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 11.11.2021 Potáplice malá Birdwatching.cz
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 143 Luboš Klikar 150 Blancherose 11.11.2021 Konopka žlutozobá Jirka Rohlena
206 Ondřej Beneš 247 Blancherose 139 Michal Hlaváč 144 Luboš Klikar 10.11.2021 Sněhule severní Jirka Rohlena
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 137 Blancherose 139 Michal Hlaváč 10.11.2021 Chaluha velká Birdwatching.cz
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 136 Renata Hasilová 136 Renata Hasilová 04.11.2021 Potáplice malá Jirka Rohlena
201 Michal Hlaváč 220 Vratislav Ježek 96 Zdeněk Švajda 96 Zdeněk Švajda 04.11.2021 Potápka žlutorohá Jirka Rohlena
200 Ilona Jurečková 219 Vladimír Toman 93 Jirka Sochor 93 Jirka Sochor 02.11.2021 Husice rezavá Pavel Mezulián
193 Martin Horyna 202 Michal Hlaváč 84 Jindřich 84 Jindřich 02.11.2021 Berneška tmavá Pavel Mezulián
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 31.10.2021 Skorec vodní Michal Hlaváč
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 74 Josef Trojan 74 Josef Trojan 31.10.2021 Káně rousná Michal Hlaváč
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 26.10.2021 Ústřičník velký Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 26.10.2021 Břehouš rudý Pavel Mezulián
107 David Kuba 148 Martin Sochor 26.10.2021 Kulík bledý Pavel Mezulián
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 26.10.2021 Ústřičník velký Pavel Mezulián
87 Josef Trojan 108 David Kuba 23.10.2021 Sýkořice vousatá Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 90 Radomír Zdarsa 23.10.2021 Turpan černý Jirka Rohlena
35 Iveta Doleželová 87 Josef Trojan 18.10.2021 Sýkořice vousatá Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 18.10.2021 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 18.10.2021 Kachnička mandarinská Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 17.10.2021 Strakapoud prostřední Luboš Klikar
11 Lenka Hodačová 16.10.2021 Sýkora uhelníček Luboš Klikar
6 Daniel Horálek 08.10.2021 Jespák obecný Markéta Večeřová
1 Pepa z Mrákova 03.10.2021 Kulík bledý Jirka Rohlena