Jiří Šantavý - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) Pasohlávky, velmi hojný počet 17.04.2017
Husa velká (Anser anser) 01.05.2017
Berneška velká (Branta canadensis) 06.05.2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.06.2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 07.08.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 06.05.2018
Čírka obecná (Anas crecca) 06.05.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Na zahradě 17.04.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 06.05.2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 01.05.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 01.05.2017
Polák velký (Aythya ferina) 02.05.2017
Polák malý (Aythya nyroca) 07.08.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 06.05.2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 01.05.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.05.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 22.08.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Na zahradě 17.04.2017
Potáplice malá (Gavia stellata) 01.05.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 22.08.2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 06.05.2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 01.05.2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 07.08.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Neratovice 17.04.2017
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) 07.08.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 07.08.2019
Bukač velký (Botaurus stellaris) 07.08.2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 07.08.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 09.07.2017
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 07.08.2019
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 07.08.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 07.08.2019
Volavka bílá (Ardea alba) 19.04.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 17.04.2017
Volavka červená (Ardea purpurea) 07.08.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.04.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 17.04.2017
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 07.08.2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 07.08.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 07.08.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 07.08.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 10.08.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 01.05.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 17.04.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 06.05.2018
Moták lužní (Circus pygargus) 06.05.2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 09.07.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Na zahradě 17.04.2017
Káně lesní (Buteo buteo) Na zahradě 17.04.2017
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 07.08.2019
Orel nejmenší (Aquila pennata) 07.08.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 17.04.2017
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 07.08.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 06.05.2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 06.05.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 17.04.2017
Lyska černá (Fulica atra) 01.05.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 07.08.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 07.08.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 07.08.2019
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 07.08.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 06.05.2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 01.05.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 07.08.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 07.08.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 10.06.2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 06.05.2018
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 07.08.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.08.2017
Racek bouřní (Larus canus) 10.08.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 01.05.2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 10.08.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 10.08.2017
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 07.08.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 17.04.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 17.04.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 17.04.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 17.04.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 06.05.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 17.04.2017
Výr velký (Bubo bubo) 22.08.2018
Sýček obecný (Athene noctua) 07.08.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 07.08.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 07.08.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 17.04.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 07.08.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 10.08.2017
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 07.08.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 06.05.2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 01.05.2017
Žluna šedá (Picus canus) 13.08.2017
Žluna zelená (Picus viridis) Na zahradě 17.04.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 17.04.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 17.04.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 07.08.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 09.07.2017
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 01.05.2017
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) 07.08.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 06.05.2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) 25.07.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 09.07.2017
Břehule říční (Riparia riparia) 22.08.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Na zahradě 17.04.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 17.04.2017
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) 07.08.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 06.05.2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 06.05.2018
Konipas luční (Motacilla flava) Na zahradě 17.04.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 25.07.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) Na zahradě 01.05.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 06.05.2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 25.07.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 09.07.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.04.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 01.05.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 07.08.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Na zahradě 17.04.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 01.05.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 06.05.2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 06.05.2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 06.05.2018
Kos černý (Turdus merula) Na zahradě 17.04.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 09.07.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Na zahradě 17.04.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 04.11.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 25.07.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 07.08.2019
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) 07.08.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.06.2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 01.05.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 06.05.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 01.05.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 07.08.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 09.07.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 06.05.2018
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 07.08.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.08.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 01.05.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.07.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 06.05.2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.05.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 01.05.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 06.05.2018
Lejsek malý (Ficedula parva) 09.07.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 06.05.2018
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 07.08.2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 01.05.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.04.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Na krmítku i v budce 17.04.2017
Sýkora koňadra (Parus major) Na krmítku i v budce 17.04.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 17.04.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 25.11.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 06.05.2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10.08.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) Na krmítku 17.04.2017
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 07.08.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 22.08.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Na zahradě 17.04.2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 07.08.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 09.07.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 09.07.2017
Ťuhýk menší (Lanius minor) 07.08.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) NA 17.04.2017
Straka obecná (Pica pica) Na zahradě 17.04.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 22.08.2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 01.05.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 17.04.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 17.04.2017
Vrána černá (Corvus corone) 17.04.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 09.07.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Na zahradě 17.04.2017
Špaček růžový (Pastor roseus) 07.08.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) Na zahradě 17.04.2017
Vrabec polní (Passer montanus) Na zahradě 17.04.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 17.04.2017
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 17.04.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 17.04.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 07.08.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 07.08.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 06.05.2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 06.05.2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 25.11.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 17.10.2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 09.07.2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 17.04.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 09.07.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.08.2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 06.05.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 06.05.2018

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 195 Jaroslav Vaněk 195 Jaroslav Vaněk 17.05.2021 Kulík písečný Jaroslav Vaněk
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 17.05.2021 Husice liščí Jaroslav Vaněk
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 17.05.2021 Skřivánek krátkoprstý Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 17.05.2021 Rybák bělokřídlý Jaroslav Vaněk
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 17.05.2021 Jespák písečný Jaroslav Vaněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
11 Lenka Hodačová 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
6 Daniel Horálek 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
1 Pepa z Mrákova 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová