Lukáš Novotný - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 26.08.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 29. 7. 2019 Tovačov 27.08.2020
Husa velká (Anser anser) 26.08.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 27.08.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 26.08.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 26.08.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 26.08.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 26.08.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 26.08.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 26.08.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 26.08.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 26.08.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 26.08.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 26.08.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 26.08.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 26.08.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 26.08.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 26.08.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 26.08.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 26.08.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 26.08.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 26.08.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 26.08.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 26.08.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 26.08.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 26.08.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 26.08.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.08.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 27.08.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 27.08.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 26.08.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 26.08.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 26.08.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 26.08.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 26.08.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 26.08.2020
Chřástal polní (Crex crex) 26.08.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 26.08.2020
Lyska černá (Fulica atra) 26.08.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 26.08.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.08.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 26.08.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.08.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 09.10.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 26.08.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 27.08.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 26.08.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 26.08.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 26.08.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 27.08.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 26.08.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.08.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 26.08.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 26.08.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.08.2020
Výr velký (Bubo bubo) 26.08.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 26.08.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 26.08.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 26.08.2020
Žluna šedá (Picus canus) 26.08.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 26.08.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 26.08.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 26.08.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 26.08.2020
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 26.08.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.08.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 26.08.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.08.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 26.08.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 26.08.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 26.08.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 26.08.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.08.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 26.08.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.08.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 26.08.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 26.08.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 26.08.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 26.08.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 26.08.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 26.08.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 26.08.2020
Kos černý (Turdus merula) 26.08.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 26.08.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.08.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 26.08.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 26.08.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 26.08.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 26.08.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 27.08.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 26.08.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 26.08.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.08.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 26.08.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 26.08.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 26.08.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 26.08.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 26.08.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 26.08.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 26.08.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 27.08.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 26.08.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 27.08.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 27.08.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 26.08.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 26.08.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 26.08.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 26.08.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 26.08.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 26.08.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 27.08.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 27.08.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 26.08.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 26.08.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 26.08.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 26.08.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 26.08.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 26.08.2020
Straka obecná (Pica pica) 26.08.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 26.08.2020
Kavka obecná (Corvus monedula) 26.08.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 26.08.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 26.08.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 26.08.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.08.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 26.08.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 26.08.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 26.08.2020
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 26.08.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.08.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 26.08.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 26.08.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 26.08.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 26.08.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 26.08.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 26.08.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 26.08.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 26.08.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 26.08.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 26.08.2020

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
302 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 232 Jirka Rohlena 233 Jaroslav Vaněk 18.11.2021 Jestřáb lesní Luboš Klikar
291 Birdwatching.cz 340 Jaroslav Vaněk 231 Jaroslav Vaněk 232 Jirka Rohlena 18.11.2021 Husa běločelá Luboš Klikar
276 Jirka Rohlena 325 Birdwatching.cz 215 Pavel Mezulián 215 Pavel Mezulián 18.11.2021 Konopka žlutozobá Jaroslav Vaněk
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 178 Markéta Večeřová 194 Markéta Večeřová 18.11.2021 Polák kaholka Jaroslav Vaněk
267 Michal Staněk 286 Renata Hasilová 170 Michal Staněk 171 Michal Staněk 18.11.2021 Sněhule severní Jaroslav Vaněk
266 Pavel Mezulián 281 Jirka Rohlena 168 Birdwatching.cz 168 Birdwatching.cz 13.11.2021 Chaluha velká Pavel Mezulián
252 Renata Hasilová 281 Michal Staněk 156 Vratislav Ježek 156 Vratislav Ježek 13.11.2021 Potáplice malá Pavel Mezulián
246 Blancherose 266 Pavel Mezulián 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 11.11.2021 Potáplice malá Birdwatching.cz
219 Vladimír Toman 264 Ondřej Beneš 143 Luboš Klikar 150 Blancherose 11.11.2021 Konopka žlutozobá Jirka Rohlena
206 Ondřej Beneš 247 Blancherose 139 Michal Hlaváč 144 Luboš Klikar 10.11.2021 Sněhule severní Jirka Rohlena
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 137 Blancherose 139 Michal Hlaváč 10.11.2021 Chaluha velká Birdwatching.cz
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 136 Renata Hasilová 136 Renata Hasilová 04.11.2021 Potáplice malá Jirka Rohlena
201 Michal Hlaváč 220 Vratislav Ježek 96 Zdeněk Švajda 96 Zdeněk Švajda 04.11.2021 Potápka žlutorohá Jirka Rohlena
200 Ilona Jurečková 219 Vladimír Toman 93 Jirka Sochor 93 Jirka Sochor 02.11.2021 Husice rezavá Pavel Mezulián
193 Martin Horyna 202 Michal Hlaváč 84 Jindřich 84 Jindřich 02.11.2021 Berneška tmavá Pavel Mezulián
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 75 Miroslav Horák 75 Miroslav Horák 31.10.2021 Skorec vodní Michal Hlaváč
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 74 Josef Trojan 74 Josef Trojan 31.10.2021 Káně rousná Michal Hlaváč
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 26.10.2021 Ústřičník velký Jaroslav Vaněk
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 26.10.2021 Břehouš rudý Pavel Mezulián
107 David Kuba 148 Martin Sochor 26.10.2021 Kulík bledý Pavel Mezulián
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 26.10.2021 Ústřičník velký Pavel Mezulián
87 Josef Trojan 108 David Kuba 23.10.2021 Sýkořice vousatá Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 90 Radomír Zdarsa 23.10.2021 Turpan černý Jirka Rohlena
35 Iveta Doleželová 87 Josef Trojan 18.10.2021 Sýkořice vousatá Jaroslav Vaněk
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 18.10.2021 Kulík bledý Jaroslav Vaněk
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 18.10.2021 Kachnička mandarinská Jaroslav Vaněk
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 17.10.2021 Strakapoud prostřední Luboš Klikar
11 Lenka Hodačová 16.10.2021 Sýkora uhelníček Luboš Klikar
6 Daniel Horálek 08.10.2021 Jespák obecný Markéta Večeřová
1 Pepa z Mrákova 03.10.2021 Kulík bledý Jirka Rohlena