Výskyt pěnkaváka sněžního pár metrů od našich hranic

  • čtvrtek, 23 březen 2017 20:38

Kolegové ze Saska nás informovali o výskytu vzácných pěnkaváků sněžných pár metrů od našich hranic na jaře 2016 a poskytli nám informace a fotodokumentaci, kterou nám povolili zveřejnit na našem webu www.birdwatching.cz

Celý týden se v Německu objevují zprávy o netradičních lokalitách, na kterých se vyskytují v letošním roce pěvušky podhorní na svém tahu. V týdnu nás i emailem informuje Steffen Koschkar, že pěvušky letos zalétávají obzvlášť mimo tradiční trasy. Je rozhodnuto a tak v sobotních brzkých ranních hodinách vyrážíme ke Krušným Horám. Jedna z informací uváděla, že pěvuška podhorní byla pozorována okolo Fichtelbergské plošiny. Začínáme tedy přirozeně tam. Počasí nám přeje a slunce se pomalu vyhupuje nad obzor, viditelnost je výborná. Mlha, která nám naháněla strach, se rychle rozplynula. Pomalu procházíme svahy pod horskou stanicí lanové dráhy a pečlivě sledujeme opeřance. Z orosené trávy přímo pár metrů před námi vyletí tři ptáci, kteří mají velmi nápadná bílá křídla. První myšlenka, která nás padla, byly sněhule severní, které se tu v této roční době vyskytují.

Abb. 1 Alpenbraunelle 9.4.16 Fichtelberg ERZ IMG 1922

Pokračujeme dál v pozorování. Na svahu odpočívá, nebo si hledá potravu mnoho pěnkav. Pečlivě prohlížíme terén a narazíme na naše „sněhule“. V dalekohledu a s dostatkem času se pták vůbec nejeví jako sněhule! Otevíráme literaturu a porovnáváme znaky opeřenců v terénu se znaky v knize. Už je to jisté, před námi se pohybují pěnkaváci sněžní!! Pouštíme dalekohledy a chopíme se aparátů, rychle pořídíme fotografickou dokumentaci. Ptáci nejeví velké známky plachosti a tak se nám podaří dostat se do jejich přijatelné blízkosti, abychom pořídili kvalitní fotografie a vzácné ptáky nerušili v jejich činnosti. Zmocňuje se nás euforie. Pěnkavák sněžní nebyl v Německu zaznamenán mnoho let.
Ve výborné náladě se donutíme obrátit pozornost a soustředěnost na další pozorování svahu a tak díky tomu nalézáme i cíl dnešní výpravy – pěvušky podhorní.
Koukáme se na hodinky, jsme zhruba dvě hodiny na lokalitě a máme dva vzácné druhy – pěnkaváka sněžního a pěvušku podhorní. Kéž by se to stalo pravidlem -))). Je 9:45, když opouštíme v tichosti lokalitu. U auta upozorňujeme telefonem některé naše kolegy na výskyt vzácných pěnkaváků sněžních.

Abb. 2 25 IMG 2509 Arbeitskopie 2

Abb. 5 11 IMG 2424 Arbeitskopie 2

Celkem se na Fichtelbergské plošině v sasku drželo na jaře 2016 podle záznamů nejméně čtyři pěnkaváci sněžní v období 9.4 – 17.4. a tři pěvušky podhorní v období 9.4. – 12.4. Další pěnkaváci sněžní byli pozorováni a fotografováni 13.4. v tomto jaru na Czorneboh v kraji Bautzen (Budyšín)

Nejstarší informace o výskytu pěnkaváka sněžního je z konce roku 1870, kdy se hovoří a jednom přeletu u Sebnitz (saské Švýcarsko). Heyder později toto pozorování anuloval s tím, že šlo s největší pravděpodobností o sněhuli severní. A tak toto pozorování nemohlo být z důvodů nedostatku korektních dat a jakéhokoliv důkazu akceptováno a uváděno v literatuře. Naše pozorování představuje první doložený výskyt pěnkaváka sněžního v Sasku a bylo akceptováno Faunistickou komisí v Sasku.

Abb. 3 Alpenbraunelle 9.4.16 Fichtelberg ERZ IMG 2082

Abb. 6 alternativ Schneesperlinge 10 04 16 Fichtelberg J Halbauer 01

O pěnkavácích sněžních existují dosud pouze tři seriózní záznamy. Poprvé byl pták pozorován 2.11. 1884 na Töpfer v pohoří Zittauer. Následně další záznam je až z roku 1938, když byl nalezen jeden pěnkavák mrtvý v Binge a vypreparován se objevil ve sbírce Bernharda Stoppse a později byl umístěn do základní školy v Geyer. Vypreparovaný pěnkavák se záhadně z této školní sbírky ztratil v roce 1977! Jedno pozorování je také z oblasti Fichtelbergské plošiny. Jeden exemplář je ve sbírce Muzea v Dražďanech, který je označen pouze etiketou „Sasko“ a údajně je z roku 1849. V ornitologickém katalogu je však uveden pouze jako „původ Evropa“ a není tudíž vůbec jisté, že byl skutečně nalezen v Sasku. Pozorování z roku 2016 jsou tedy 4. a 5. doloženým výskytem skoro po 40ti letech v Sasku. Tato pozorování jsou zatím doloženým výskytem dosud nejpočetnějšího příletu obou druhů severně od Alp.

Abb. 6 Schneesperling 10 04 16 Fichtelberg J Halbauer 02

Naposledy změněno čtvrtek, 23 březen 2017 20:44

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte