Za posledních 50 letech zmizel každý 4 pták

  • středa, 16 říjen 2019 07:52

Pokud jste byli v roce 1970 naživu, více než jeden ze čtyř ptáků v USA a Kanadě by zmizel ještě během vašeho života.

Podle výzkumu zveřejněného v září v časopise Science, populace divokých ptáků v kontinentálních USA a Kanadě od roku 1970 klesla o téměř 30%.

"To nás zaskočilo. Touto populační ztrátou, která se týkala všech ptačích druhů na našem kontinentu, jsme ztratili miliardy ptáků," řekl vědec Cornell Lab ornitologickému výzkumníku Kenu Rosenbergerovi, který vedl mezinárodní tým vědců ze sedmi institucí při analýze populačních trendů pro 529 druhů ptáků.

Studie poprvé sleduje celkový pokles populací ptáků na území USA a Kanady o celkovém počtu 2,9 miliardy chovaných dospělých ptáků - s devastujícími ztrátami mezi ptáky v každém biomu. Rosenberg, který vede společné výzkumné iniciativy společnosti Cornell Lab a American Bird Conservancy, říká, že tyto úpadky se netýkají pouze světa ptáků.

"Tyto ztráty ptáků jsou silným ukazatelem toho, že krajina pozměněná člověkem ztrácí schopnost podporovat ptačí život," řekl. "A to je indikátorem nadcházejícího kolapsu celkového prostředí."

ztraty 01

Graf od Jilliana Ditnera

2.9 miliardy ptáků jsou pryč

Měřítko ztráty zaznamenané ve vědecké studii přesahuje všechno zaznamenané v moderní přírodní historii. Zatímco holub stěhovavý také utrpěl kaskádové ztráty před více než stoletím, jednalo se o úbytek populace u jednoho druhu, většinou ve východní a severní Americe. Tento výzkum ukazuje obrovské ztráty mezi stovkami druhů ptáků od pobřeží k pobřeží.

Populační modely v této studii jsou založeny na několika desetiletích standardizovaných datových souborů pro průzkum ptáků. Tento výzkum představuje nejrozsáhlejší syntézu údajů o dlouhodobém sledování populace, jaké kdy byly shromážděny pro zvířata vůbec, uvedl Adam Smith, spoluautor studie a biostatista pro Environment and Climate Change Canada.

"Můžeme bezpečně říci, že v přírodním světě jsou ptáci nejlépe studovanou skupinou druhů volně žijících živočichů," řekl Smith. "Data, která existují pro ptáky, jsou tak neuvěřitelná, a od padesátých let průzkumu ptáků v Severní Americe přes průzkum ptáků na vánočních pultech před 100 lety až po dnešní eBirders."

"Díky této studii jsme konečně dokázali vymyslet způsob, jak odhadnout počet ptáků v Severní Americe, abychom se dostali k bodu, kdy můžeme věřit matematice." A ukázalo se, že za méně než jeden lidský život jsme ztratili téměř třetinu našich ptáků. “

ztráty 02

Grafické znázornění od Jilliana Ditnera

Poklesy v každém biomu

Autoři studie uvádějí, že jejich práce neukazuje jen masivní ztrátu ptáků, ale všudypřítomnou ztrátu, která sahá do každého biomu v USA a Kanadě.

Pouze lesy ztratili 1 miliardu ptáků. Populace ptáků travnatých oblastí poklesly o více než 50% nebo více než 700 milionů ptáků. Podle autorů za to může úbytek životního prostoru, zejména zintenzivňování a rozvoj zemědělství.

"Myslím, že tato analýza ukazuje, že doslova jíme ze všech hlavních ekosystémů kontinentu," řekl Arvind Panjabi, spoluautor studie a vědecké ochrany ptáků v Colorado - založené Bird Conservancy of the Rockies. "Tato čísla ukazují, že svět se od roku 1970 hodně změnil."

Pro biostatistu Kanady pro životní prostředí a změnu klimatu Adama Smitha, čísla volají po radikální změně strategie ochrany.

"Je to opravdu výzva k neodkladnosti překročit rámec jediného druhu, rámec pro ochranu ohrožených druhů," řekl Smith. "Zachránili jsme labuť trubač a sokola stěhovavého a měli bychom být na tyto úspěchy pyšní a hrdí." Jsme však ve fázi, kdy vzhledem k těmto extrémním poklesům u tolika druhů musíme překročit rámec dosavadní ochrany.

"Toto jsou systémy a biomy ve vážných problémech." Myslím, že musíme přistupovat k ochraně těchto ohrožených systémů na mnohem posvátnější úrovni. “

ztráty 03

Kruhy ukazují celkové ztráty v 5 běžných skupinách ptáků. U reprezentativních druhů v každé rodině se ztráty ukazují pomocí teček. Barevné tečky představují podíl stále žijící populace; černé tečky představují podíl ztracených ptáků od roku 1970. Graf Jillian Ditner . 

Prudké ztráty v ptačích skupinách

Více než 90% celkové ztráty ptáků v USA a Kanadě (více než 2,5 miliardy ptáků) pochází z pouhých 12 skupin ptáků, včetně vrabců, kosů a pěnkav.

Tito takzvaní běžní ptáci - druhy, které mnoho lidí vidí každý den - představují největší podíl ztráty ptáků. Vezměte si například vlhovce červenokřídlého. Jistě je to stále obyčejný pták; studie odhaduje současnou populaci více než 170 milionů jedinců. Před pouhými padesáti lety však bylo více než 260 milionů, což znamená, že populace se zmenšila o 1/3 za půl století. Vlhovci červenokřídlí jsou běžným druhem ptáků, který trpí vážnými a neudržitelnými ztrátami.

Spoluautor studie Peter Marra, ředitel iniciativy pro životní prostředí v Georgetownu, poukazuje na to, že prudké ztráty mezi kosy mají v historii ptáků předchůdce: „To je to, co se stalo s osobním holubem stěhovavým, ptákem, který byl opravdu běžný a nikdo si nepomyslel, že by mohl někdy vyhynout.“

Rosenberg, vedoucí autor studie říká, že zjištění o běžných ptácích patří k těm nejvíce znepokojivým: „Ztrácíme planetu tak rychle, pokud se jedná o využití zdrojů a prostoru. A nyní se dostáváme k bodu zlomu.

"Vytlačujeme přírodu z posledních kousků prostoru a poslední obyčejní ptáci v krajině pomalu mizí. Jejich počty rapidně klesají a my ztrácíme stovky milionů ptáků."

ztráty 04

Graf Jillian Ditner

Někteří z nejoblíbenějších ptáků Ameriky mizí

Strmý pokles mezi ptáky, které lidé pravidelně vídají u krmítka, může být zavádějící. Hejna ptáků jsou stále tam, takže většina lidí si nevšimne ztráty v jejich počtu. "Existuje fenomén změny základní populace," řekl Adam Smith, spoluautor studie a biostatista.

"Protože úbytky jsou postupné, ztrácíme přehled o tom, jak hojně byli tito ptáci rozšířeni předtím." Ale výsledky výzkumu v této analýze jsou jasné: Někteří z nejznámějších a nejoblíbenějších ptáků, které běžně vidíte na zahradě, rychle mizí.

ztráty 05

Úsilí o ochranu mokřadů a účelové financování ochrany, jako je Duck Stamp, se vyplatilo zdravým populacím vodních ptáků určeným pro sportovní lov. Jestřábi a sokoli těžili z cílené politiky ochrany, jako je legislativa o ohrožených druzích a zákaz škodlivých pesticidů, jako je DDT. Působivé nárůsty některých divoce žijících populací ptáků, jako je krocan divoký, jsou způsobeny účinností účelového financování ochrany a podnikavým úsilím loveckých skupin. Graf od Jillian Ditner. 

Dobrou zprávou je, že některým druhům se daří dobře a můžeme se z nich díky tomu poučit

Ne všechny zprávy z této analýzy jsou znepokojující. Některé skupiny ptáků si vedou dobře a z dobrého důvodu - vlády a společnosti investovaly do jejich záchrany. Dravci, vodní ptáci a krůty ukazují, čeho je možné dosáhnout, když se zavážeme k ochraně ptáků.

"Když jsme investovali do boje proti úpadkům u konkrétní skupiny ptáků, uspěli jsme," uvedl spoluautor studie Arvind Panjabi, který zmiňuje nárůst populace vodních ptáků, který lze částečně připsat miliardám dolarů na práci na ochraně prostředí umožněné dohodou o záchraně severoamerických mokřadů. "Podobný přístup by se mohl vyplatit i u dalších ptáků," řekl Panjabi.

Jak uvádí vedoucí autor studie Rosenberg, i když 30% ptáků v Severní Americe je ztraceno, stále zbývá ještě 70% na to, aby se podařilo obnovit populaci a stimulovat její růst, pokud budou zavedena ochranná opatření. Ale akce musí přijít brzy.

"Nemyslím si, že ty to ztráty, i když obrovské, nás přivádějí do beznadějné situace " říká Rosenberg. "Ale to nemusí být pravda za 10 let."

Zdroj: allaboutbirds.org
Napsal: Gustave Axelson 19. Září 2019
Překlad: Peter Haluza

 

Naposledy změněno středa, 16 říjen 2019 07:59

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte