Zaznamenavatel hlasů: Wil Hershberger

  • pondělí, 14 říjen 2019 17:15

V roce 1995 se Wil Hershberger, molekulární biolog v zácviku a vášnivý birder, ocitl v severní Kalifornii. To je právě to místo, kde byl Hershberger poprvé svědkem chyby při nahrávání.

Hershberger říká, že se vždy zajímal o ptáky. Jeho první úlovek byl trupiál baltimorský doma na dvorku, který ho přiměl, aby si začal všímat ptáků. Když mu bylo 10, dala mu jeho matka na Vánoce kazetový magnetofon. Na jaře natočil svůj první záznam skupiny strnadců bělohrdlých. Tehdy to ještě nevěděl, ale brzy se pro něj stane způsobem života.

Hershberger vystudoval Shephard University v Západní Virginii a odešel rovnou do práce pro americké ministerstvo zemědělství, kde strávil 38 let jako laboratorní technik. Ale jeho zájem o ptáky ho neopouštěl, a tak se rozhodl studovat ptáky při zaměstnání. Ke konci osmdesátých let ho to přivedlo k ministerstvu přírodních zdrojů v Marylandu, kde studoval ekologii na základě pozorování druhu ťuhýka amerického, jehož populace klesala. Hershberger si všiml, že oblasti, které vypadaly jako hlavní stanoviště pro ťuhýky, se tito jedinci nevyskytovali. V důkladné snaze je najít se rozhodl využít nahrávky volání a čekat na odpověď od ptáků. Mohl se tak totiž dozvědět i o ptácích, které neviděl a proto si půjčil nějaké nahrávací zařízení a začal experimentovat v různých oblastech.

Projekt Loggerhead Shrike ho přiměl přemýšlet o nahrávání ptáků a v roce 1994 Hershberger náhodně našel článek o semináři zvukových nahrávek Knihovny přírodních zvuků (nyní Knihovna Macaulay) v Kalifornii. Hershbergera to zaujalo a zaregistroval se. "Moje závislost začala hned a tam," říká Hershberger.

A závislák na nahrávání je pro Hershbergera dobrým popisem. Hershberger nahrává v průměru pět dní v týdnu a každý den chodí ven, když není příliš větrno nebo deštivo. Obvykle přichází domů s 20-50 nahrávkami denně, z nichž několik z nich je obvykle to, co Hershberger nazývá „archiváliemi“.

S tak nabytým rozvrhem nahrávání jsem potřeboval vědět, co ho motivuje. Hershberger říká: „Ve skutečnosti není nic podobného jako slyšet ptačí zpěv nebo volání, které slyšíte z vlastních sluchátek, zvláště pokud používáte parabolický reflektor. Jak říká Don Kroodsma, je to, jako by pták seděl na vašem rameni a zpíval vám přímo do ucha. “Hershberger také miluje to, co nazývá organickou povahou zvukového záznamu. "Snažíte se splynout s okolím a být co nejvíce nenápadný, takže se pták chová normálním způsobem," říká Hershberger. Zvuková nahrávka vás přiblíží k ptákům způsobem, jakým to fotografie nedokážou, vysvětluje. Hershberger si však užívá nejen pobyt v přírodě, ale rád přináší zvuky domů, aby viděl spektrogramy. "Je to báječné vidět, co ptáci dělají, všimnout si věcí, které nemůžeme slyšet, protože k nim dochází tak rychle." Je to fascinující, “říká Hershberger,„ je toho tolik, co se musíme naučit. “

Později jednoho večera v dubnu slyšel volání samičky drozdce hnědého, ale byl to zvuk, který předtím nikdy neslyšel. Začal nahrávat, a jak večerní světlo začalo mizet, změnila se i frekvence zvuků, dokud si samička nezakryla hlavu a neusnula. "Bylo to přímo elegantní" říká Hershberger ve svém hlasovém doprovodu.

Hershberger říká: „Někdo mi jednou řekl, že v přírodě dostanete jen tolik klidných rán, kolik je vám souzeno, takže je nejlepší se dostat ven tak často, jak jen můžete, a zůstat tam, i když se zdá, že se nic neděje. Nakonec se něco stane a uděláte opravdu dobrou nahrávku. Může to být jen obyčejný pták, ale nejlepší na tom je být tam venku. “

A právě to, že tam venku byl, se mu vyplatilo. Jeden pozdní březnový den v roce 1999 zaznamenal neznámý projev tyranovce domácího. Plný vzrušení nad svou novou nahrávkou jí přinesl do knihovny Macaulay. Archivátoři a Greg Budney, tehdejší ředitel knihovny Macaulay, pozorně naslouchali, zatímco Hershberger událost popsal. "V jednu chvíli," řekl Hershberger, "sameček začal létat v kruhu nad cestou divným způsob připomínající stehlíka“. Okruh udělal dvakrát a poté přistál na vyvýšenině, ze které začal od té chvíle vydávat poněkud zvláštní a nepodobnou sérii volání. Hershberger zdokumentoval zpěv za letu tyranovce domácího. Byl to zvuk, který předtím nebyl dobře zaznamenám. Díky Hershbergerovi máme nyní v archivu zpěv tyranovce domácího.

Během rozhovoru se mnou Hershberger sdílel mnoho dobrodružství při nahrávání; naprostá radost z nahrávání a vášeň pro učení byla zjevná v každé minutě. Dokonce i při každodenních procházkách po jeho domě dokáže Hershberger vždy najít něco zajímavého k nahrávání. V současné době pracuje na projektu, jehož cílem je dozvědět se, jak ptáci zpívají. „Tento projekt byl velmi uspokojivý a hodně zábavný, i když vyžadoval dlouhé hodiny nahrávání v terénu. Neexistuje nic jako poznávání jednotlivých ptáků a jejich hlasů. Nahrál jsem dobře přes 1 000 volání každého z několika samečků strnádky večerní.“

Zeptal jsem se Hershbergera, jestli má nějakou radu pro začátečníka. „Pro ty z vás, kteří právě začínají,“ říká Hershberger, „nestaňte se obětí nákupu opravdu levného vybavení. Promluvte si s lidmi, kteří již nahrávají, a zjistěte, co doporučují. Pokuste se získat to nejlepší, co si můžete dovolit. Začněte s dobrým vybavením, protože vydrží déle a získáte lepší výsledky. “

Hershberger používá digitální záznamník Sound Devices 702 a mikrofon Sennheiser MKH 8020 s 30palcovým parabolickým reflektorem Roché. Po celá léta používal také tyčový mikrofon Sennheiser ME 62 s parabolou, tyčový mikrofon Sennheiser ME 66 nebo ME 67, které podle něj jsou také dobrými mikrofony.

Hershberger has archived more than 3,000 recordings in the Macaulay Library. Many of his recordings are featured in Merlin Bird ID, on All About Birds, and eBird’s Explore Species pages. If you listen to bird songs of Eastern North America in Merlin or on the Explore Species pages, you will undoubtedly hear some of Hershberger’s recordings, because they are often the very best we have for those species. He also has over 300 recordings in the Cornell Guide to Bird Sounds – Master Set for North America, which features the best recordings of birds in North America. But Hershberger’s recordings are not just of birds. He also records insects and published a book entitled “The Songs of Insects.” His “side project” certainly turned into a phenomenal collection of sounds, available for everyone to hear. Thank you, Wil Hershberger, for sharing your passion and recordings with the world!

Hershberger archivoval více než 3 000 nahrávek v knihovně Macaulay. Mnoho z jeho nahrávek je uvedeno v Merlin Bird ID, na All About Birds a na stránkách eBird's Explore Species. Pokud posloucháte ptačí hlasy z východní Severní Ameriky v Merlinu nebo na stránkách Explore Species, určitě uslyšíte některé Hershbergerovy nahrávky, protože jsou často to nejlepší, co pro tyto druhy máme. Má také více než 300 nahrávek v Cornell Guide to Bird Sounds - Master Set pro Severní Ameriku, který obsahuje nejlepší nahrávky ptáků v Severní Americe. Ale Hershbergerovy nahrávky nejsou jen ptáci. Také zaznamenává hmyz a vydává knihu s názvem “The Songs of Insects“. Jeho „vedlejší projekt“ se také proměnil ve fenomenální sbírku zvuků, které jsou k dispozici pro všechny. Děkuji Wilu Hershbergerovi za sdílení své vášně a nahrávek se světem!

Zdroj: www.macaulaylibrary.org
Překlad: Peter Haluza

 

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte