Miliony ptáků migrují dříve kvůli oteplování

  • čtvrtek, 27 srpen 2020 09:05

Data z radaru počasí ukazují, že mnoho severoamerických druhů posouvá svou jarní migraci o dva dny každou dekádu.

Jaký je rozdíl mezi hejnem ptáků a bouřkou?

Zní to jako vtip z kameňáku - ale pro biology je to vážná otázka. Vědci nedávno přišli s novým způsobem sledování migrujících ptáků pomocí technologie z meteorologie.

Zjišťují, že změna klimatu může každý rok ovlivnit pohyb miliardy ptáků.

Studie, která byla vydána v časopise  Nature Climate Change naznačuje, že rostoucí teploty způsobují, že ptáci každým rokem migrují o něco dříve. Zjistilo se, že cesta domů se v každém desetiletí posouvá o něco méně než dva dny.

To nezní jako moc. Co je však na výsledcích překvapivé, je to, že se vztahují na stovky migrujících druhů po celé zemi.

Jinými slovy, změna klimatu způsobuje patrný, i když pozvolný posun v jednom z největších přírodních jevů.

Vědci vedeni Kyleem Hortonem z Colorado State University analyzovali miliony radarových skenů shromážděných v letech 1995 až 2018. Použili high-tech metodu k rozlišení mezi migrujícími ptáky a systémy počasí - speciální typ umělé inteligence známý jako neuronová síť. Neuronové sítě spoléhají na složité sady algoritmů a mohou být trénovány k rozpoznávání vzorců v datech.

V tomto případě vědci vyškolili svou neuronovou síť k třídění biologických vzorců - tj. hejn ptáků - od srážkových vzorů na skenech počasí. Zkoumali také údaje o klimatu z celé země.

Výsledky odhalily, že jarní migrace se mění dříve a zdá se, že je to způsobeno rostoucími teplotami. Vědci pozorovali také některé posuny v podzimní migraci, ačkoli návaznost na teplotu byla méně výrazná.

Předchozí studie naznačují, že některé druhy ptáků mohou v reakci na změnu klimatu měnit své migrační vzorce. Nová studie se však na tento problém dívá v mnohem větším měřítku. Výsledky odrážejí chování stovek druhů od východního pobřeží až na západ.

Zatímco rostoucí teploty se zdají být hybnou silou obecně, jejich přesné účinky na chování ptáků se mohou u jednotlivých druhů lišit. Předpokládá se, že migrace ptáků je ovlivněna řadou faktorů, jako je růst nových rostlin nebo dostupnost potravy.

Autoři naznačují, že tyto vztahy je třeba zkoumat v kontextu měnícího se klimatu. Jiné studie naznačují, že globální oteplování může mít také vliv na načasování rozkvětů jarní vegetace nebo na množství hmyzu a dalších zdrojů potravy - faktory, které mohou silně ovlivnit přežití migrujících ptáků.

Někteří vědci se obávají, že změny nemusí probíhat současně napříč různými faktory, čímž mohou některé druhy ptáků trpět.

Mezitím není načasování migrace jediným ukazatelem toho, že globální oteplování ovlivňuje stěhovavé ptáky. Začátkem tohoto měsíce  studie  52 druhů publikovaná v Ecology Letters zjistila, že těla ptáků se postupem času zmenšují, zatímco jejich rozpětí křídel se prodlužuje, zřejmě v reakci na rostoucí teploty.

Menší velikost může zvířatům umožnit rychleji ztratit tělesné teplo, když se klima zahřívá, tvrdí vědci.

Překlad: Peter Haluza
Zdroj: www.scientificamerican.com

 

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte