Kdy, jak a kde na ně?

  • pondělí, 23 duben 2018 08:48

Již jednou jsem na těchto webových stránkách dával své „rady“, jak pozorovat a zaznamenávat ptačí druhy a ptáky vůbec. Jednalo se velké většině případů o obecná doporučení jak, kdy a kde ptáky pozorovat. Dále zde byly podány informace o rozlišení jednotlivých skupin druhů dle jejich chování, zbarvení popř. hlasu. Dneska bychom se na vyhledávání jednotlivých ptačích druhů podívali přeci jen podrobněji. Celý příspěvek bude tedy věnován kdy zjišťovat ptačí druhy dle místa jejich předpokládaného výskytu, dle jejich hlasových projevů popř. podle pobytových stop.

Zjišťování dle jednotlivých měsíců v roce

Leden
Ač se to většině lidí nezdá, již v lednu začínají aktivovat, a to zejména hlasově, sovy. Největší evropská sova – výr velký – již koncem ledna pravidelně volá, nehledíc na počasí. Samozřejmě při silném větru a vysoké sněhové pokrývce je intenzita volání nižší, ale např. silné mrazy tomuto druhu vůbec nevadí. Ostatně jako všem sovám u nás. Může se už ojediněle ozvat také puštík obecný nebo sýc rousný. Zajímavými místy pro pozorování ptáků jsou v této době krmítka a zásypy, kde se shromažďuji zejména zrnožravé druhy ptáků – strnadi, pěnkavy, vrabci, kosi, sýkory, hrdlička, ale i jejich predátoři, zejména krahujci. Za tuhých a mrazivých zim jsou dobrým místem pro pozorování ptáků nezamrzající úseky řek, zejména ve městech, kde lidé přezimující kachny krmí. Ke kachnám březňačkám se často přidávají i další druhy zejména plovavých kachen - čírky obecné, kopřivky, hvízdáci, ale i potápivé kachny – poláci velí a chocholačky. Nezřídka jsou vidět i lysky, slípky zelenonohé a morčáci velcí.
Zajímavost: za slunečných dnů je možno zaslechnout na okrajích lesů plný zpěv prvního opravdového zpěváka – drozda brávníka.

Únor
Sovy už houkají pravidelně, aktivují zejména další velké druhy ptáků. Orli mořští začínají tokat, stejně tak jako krkavci velcí. U výra velkého, orla mořského a krkavce velkého se v jejich hnízdech v druhé polovině tohoto měsíce objevují již první vajíčka. Stále platí dobré možnosti pro sledování ptáků na krmítku nebo někde u nezamrzající řeky. Od poloviny února dávejte pozor na první migranty (záleží ale také na tom, jak silná je zima). Objevují se první skřivani, špačci a čejky chocholaté. Nepřehlédnutelné a nepřeslechnutelné jsou v této době vracející se husy velké na hnízdiště, pozor také na severské husy polní a běločelé.
Zajímavost: Ve městech začínají pomalu zpívat, zejména za světel pouličních lamp, první samci kosa černého.

Březen
Je prvním typickým tahovým měsícem. Táhnou zejména druhy zimující nedaleko od hnízdišť, zejména ve Středomoří. Přilétají, a hned se také ozývají, holubi hřivnáči, rehci domácí, konipasové bílí i horští, bekasiny otavní, ale také budníčci menší nebo pěnice černohlavé. Objevují se první luňáci červení s typicky vykojeným ocasem, ale také např. čápi bílí nebo později i černí. U rybníků je možno zastihnout další migrující kachny jako ostralky štíhlé, poláky velké a chocholačky. U přibývajících hoholů severních samečci okamžitě začínají s nápadným tokem. V koloniích volavek popelavých začíná být rušno, první páry obsazují hnízda vysoko v korunách stromů. Kolonie, zejména na listnatých stromech jsou velmi nápadné. Ke konci měsíce je možné za teplejších nocí bez větru pozorovat na okrajích lesních pasek první tokající sluky lesní.
Zajímavost: Všichni šplhavci – datlové, strakapoudi i žluny, začínají velmi intenzivně tokat. Dávejte pozor na volání i intenzivní bušení do rezonujících větví i jiných částí stromů.

Duben
Druhý tahový měsíc je zároveň měsícem pro tah nejdůležitějším. Není možné zde však vyjmenovávat všechny ptačí druhy, které k nám přilétají. Prakticky všechny biotopy mohou být navštěvovány migrujícími ptačími druhy, navíc i na těch nejméně pravděpodobných místech. Objevují se chřástalové a bahňáci ve velkých městech, často na těch nejneuvěřitelnějších místech (rušné ulice, nádraží, zastávky hromadné dopravy). Stromy se začínají pomalu olisťovat, což znesnadňuje identifikaci. Téměř všechny druhy ptáků začínají v tomto období zpívat nebo jinak se akusticky projevovat. Znalost ptačích hlasů je v tomto měsíci extrémně důležitá! Doporučuji navštěvovat zejména okolí rybníků nebo míst se stojící vodou, kde se v těchto dnech hromadí protahující ptačí druhy. Zajímavým místy v krajině jsou také zemědělci upravovaná pole, zejména vláčená. Tato místa bývají velmi rychle objevena dravci, ale i dalšími táhnoucími druhy, které zde úspěšně sbírají potravu (konipasi, bramborníčci, rehci, bělořiti a další).
Zajímavost: Pro pokročilejší zájemce se nabízejí podvečerní i vyloženě noční exkurze k rybníkům s bohatým pobřežním porostem. Možnost akustického prokázání mnoha druhů chřástalů, bahňáků, ale i kachen a pěvců.

Květen
Je měsícem mláďat, mláďata jsou prostě všude. V městských parcích a sadech nebo v zahradách se to hemží mladými kosy, kvíčalami, pěnkavami, rehky, červenkami, budníčky, sýkorami atd. Pomalu doznívá tah, přesto je možno pozorovat ještě některé druhy, které hnízdí na dalekém a studeném severu. Ještě i koncem května je možno pozorovat jespáky rodu Calidris (malý, šedý, křivozobý), popř. jespáky bojovné. Protahují také rybáci – černí, bahenní nebo bělokřídlí, kteří mohou být pozorováni nezřídka i v průběhu června. Jako poslední k nám dorazí i některé nápadné druhy jako rorýs obecný nebo žluva hajní. Oba druhy se dají relativně zjistit akusticky. U žluv, které zaslechneme k v průběhu března nebo počátku dubna, se téměř vždy jedná o skvěle imitující špačky, takže dávejte velký pozor!
Zajímavost: Nemohu se nezmínit o poslechu zpěvu slavíka obecného počátkem května. Zkuste vyrazit večer do terénu, zejména k břehovým porostům v okolí potoků a řek nebo k okrajům starých hájů nebo parků. Nepotřebujete žádné pomůcky, slavičí zpěv si Vás najde sám!

10708685 806017876125040 2940938361108414572 o

Červen
Kromě mláďat všech druhů je červen vhodný k hledání dvou druhů pěvců, kteří přilétají jako jedni z posledních. Lejsek malý, obyvatel větších listnatých lesů, zejména bukových. Tento druh není úplně nejjednodušší najít, ale dnes je možné s přehrávačem prozkoumat celou řadu o třeba doposud neprozkoumaných lokalit. A hýl rudý, jeden z mála druhů, které přezimují v Asii. Tento druh se vyskytuje na vlhčích stanovištích ve větších nadmořských výškách jako např. na Šumavě, Krušných horách, Krkonoších, Orlických horách, Českém lese apod. Dospělí samci jsou karmínově červení a projevují se typickým zpěvem s protáhlými hvizdy. Dalšími nápadnými druhy jsou křepelka polní a chřástal polní. Oba druhy jsou hlasově aktivní i po setmění, takže na vhodných lokalitách není větší problém oba druhy najít.
Zajímavost: I když tah bahňáků na severněji položená hnízdiště ještě úplně neustal, objevují se již bahňáci, kteří táhnou zpět na jih (např. po neúspěšném hnízdění). Kuriózně se tak mohou potkat i stejné druhy bahňáků letící oběma směry.

Červenec
První typicky letní měsíc je již předzvěstí podzimního tahu. Objevují se už i tažné druhy, které se mohou před vlastním tahem potulovat prakticky po celé Evropě. Determinace ptačích druhů je náročná v tom, že se již vyskytují mladí ptáci, u kterých není identifikace vždy tak jednoznačná jako u starých ptáků. Ze zajímavých druhů v tomto měsíci bych chtěl připomenout znovu křepelku polní (jako jedna z mála ještě pravidelně volá), objevují se téměř všichni bahňáci, docela oříškem jsou nyní mláďata dravců, ale i kachen. Koncem měsíce již odlétají první rorýsi.
Zajímavost: Doporučuji v červenci chodit ráno ven ještě za tmy, první sluneční paprsky dávají těm ornitologickým toulkám takový romantický nádech.

Srpen
První typicky tahový měsíc. V tomto měsíci je možno zastihnout v podstatě cokoliv, buďte velmi pozorní. Prakticky mizí rorýsi, táhnou všichni bahňáci, včelojedi, motáci lužní, rákosníci, bramborníčci a bělořiti, čápi a také první vlaštovky a jiřičky. Zajímavé mohou být noční výlety s přehráváním hlasů. Chytají se takto ke kroužkování lelci, bukáčci, chřástalové, cvrčilky, slavíci. Doporučuji také prohlédnout větší rozsáhlejší rákosiny u rybníků, kde mohou být nocoviště desetitisíců špačků a tisíců vlaštovek. Vpodvečer jsou taková místa velmi často navštěvována také dravci – zejména ostříži, jestřábi a krahujci.
Zajímavost: Ač se to nezdá, v průběhu srpna se objevují poláci chocholačky se svými malými mláďaty. Tyto kachny hnízdí relativně pozdě, a proto se také rodinky objevují až v průběhu srpna.

Září
Léto už je pryč, mezi ptáky převažují letošní mláďata. Chladná rána jsou předzvěstí blížící se studené části roku. Kromě bahňáků je září měsícem táhnoucích dravců, luňáci, motáci (včetně vzácného motáka stepního), orlovci, ale i vzácní orli křiklaví. Zvláštní kapitolou jsou poštolky rudonohé, které se mohou v některých letech objevovat prakticky po celém našem území, a to i v desítkách exemplářů. Již koncem srpna volají naše malé lesní sovy, ale jejich nejlepším měsícem je právě září. Sýce rousné a kulíšky nejmenší je možné nejsnadněji zastihnout právě v tuto roční dobu. Táhnou velká hejna vlaštovek a jiřiček, pozorovatelná zejména nad hladinou velkých rybníků nebo přehrad lovící hmyz.
Zajímavost: Doporučuji prohledávat velké pastviny s ohradami, což jsou oblíbené odsedávky pro dravce, bramborníčky, bělořity, ťuhýky, rehky, lejsky a vzácně i např. lelky.

Říjen
Podzim je tady, v ranních hodinách protahují českými zeměmi desetitisíce pěvců – zejména pěnkavy obecné a jikavci, holubi hřivnáči, havrani a kavky, lindušky luční, špačci, poslední vlaštovky a jiřičky, kvíčaly, skřivani polní, později i káně lesní. Stejné počty táhnou i v noci pod rouškou tmy, takže jsou pro nás těžko registrovatelné. S přibývajícím časem se mohou u nás objevovat i extrémně vzácné druhy táhnoucí ze Sibiře nebo z Asie, které ztratí orientaci a zabloudí (modrušky, bělořiti, cvrčilky, pěvušky, lindušky, pěnice a budníčci). Všechny tyto druhy se mohou vyskytnout kdekoliv v krajině, buďte maximálně připraveni, říjen je měsíc překvapení!
Zajímavost: Zkuste se posadit ráno na hodinku někde na místo s dobrým rozhledem po krajině za dobrého počasí bez mlhy a deště. Viditelný ptačí tah, který právě probíhá, vás uchvátí.

Listopad
Tah pomalu ustává, s výjimkou jednoho nápadného a krásného druhu – jeřába popelavého! Druh, který v poslední době v celé Evropě přibývá, táhne v několika málo dnech počátkem listopadu. Mohou to být malé skupinky, ale i velká hejna s několika stovkami ptáků. Jeřábi jsou velmi nápadní svými hlasitými projevy, i v průběhu tahu, a jejich tahové volání se nese daleko chladnou českou krajinou. Je to neopakovatelný zážitek vidět jejich klíny, které neomylně míří směrem na jih. Dalším zajímavým druhem táhnoucím ve velkých počtech jsou káně lesní. Jako tečky na nebi neomylně jednotlivě nebo i ve skupinách táhnou směrem na jih, zejména kolem poledne, kdy je nejlepší termika. Mohou to být stovky ptáků během 2-3 hodin. Velké vodní plochy se začínají plnit severskými husami, morčáky, turpany, potápkami, racky. Nezapomeňte na stativové dalekohledy! Mezi prvními zimními hosty jsou elegantní káně rousné s typickou kresbou na spodině křídel a typickým zbarvením ocasu. U zásypů a krmítek se mohou objevit další severští hosté – čečetky, čížci nebo hýlové.
Zajímavost: Zejména koncem října a počátkem listopadu táhnou přes naše území tisíce severských drozdů – zejména cvrčaly. Jejich táhlé pískavé hlasy se ozývají v noci nad naší krajinou a jsou neklamným znakem toho, že zima je za dveřmi...

Prosinec
Poslední měsíc v roce je z hlediska ptačích druhů měsícem klidným. Vydejte se do volné krajiny na pozorování kání rousných, při troše štěstí můžete zastihnout i dřemlíka tundrového. Sedá s oblibou na vrcholky stromů podél silnic, kde čeká na svoji oblíbenou potravu – drobné pěvce. Opět se vyplatí navštívit větší nezamrzlé vodní plochy nebo zimoviště kachen ve městech. Na opravdu velkých řekách (např. v Praze) je možné pozorovat i různé druhy racků. V některých zimách se k nám dostávají i brkoslavové, nádherní ptáci z dalekého severu. Vyplatí se proto navštívit staré sady s neočesaným ovocem nebo opuštěné zahrady s ovocnými stromy. Pro začátečníky je to ta pravá chvíle zkusit začít pozorovat ptáky, zejména na krmítkách, kde je druhové spektrum v tuto dobu docela chudé.
Zajímavost: Dobrým místem pro pozorování ptáků jsou také malá i větší hnojiště, kde i v zimě bývá dostatek potravy pro přezimující ptactvo. Zkuste si jich pár ve Vašem okolí najít a navštívit, možná budete překvapeni!

29664881 1383531475081650 6603247900380075290 o

Dnešní moje povídání je u konce. Takže můžete vyrazit do přírody. Nebuďte zklamaní, pokud se Vám nepodaří hned objevit druhy, které byste chtěli vidět. Uvědomte si, že dobrý znalec ptáků potřebuje pro správnou determinaci léta praxe, a že se každý z nás učíme celý život. Nebojte se zeptat zkušenějších, není ostuda se splést. Je ale špatné, když člověk neví a nezeptá se! Tak hodně štěstí...

Libor Schröpfer, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naposledy změněno středa, 23 leden 2019 07:24

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte