Zlatá galská horečka

  • pondělí, 03 duben 2023 19:03

Sam Viles referuje o tom, že Francie zažila skvělý únor, když hitem měsíce byl vodouš říční, který byl sedmým v regionu WP a který byl jednou z několika rarit, které se v zemi objevily.

Snad nejzajímavější objev měsíce se týkal vodouše říčního, který byl od 12. poblíž Montpeiller v Étang de Thau. Pro Francii byl prvním a pro region WP sedmým a následuje po prvním na Islandu v září. Mohl by to být stejný pták, který se přemístil na jih?

Francouzští pozorovatelé ptáků si užili tuto fascinující zimu s řadou přetrvávajících rarit, které vzbudily velký zájem. V severozápadní Francii byli: kulík zrzoocasý a rybák Fosterův, oba zůstali až do února v Guissény, stejně jako jespák nejmenší v La Guittière a dva mladiství racci američtí v Gueltas. Mezi návštěvníky z jižnějších oblastí patřil plameňák malý v Camargue at Pont de Gau, a káně bělochvostá v Thibie .Kormorán malý byl v Carbonne, zatímco mladá keptuška stepní byla v Lacassagne. Maison des Vautours je pozorovací místo, kde se pozorují supi a které se nachází severně od Montpellier. Během ledna zde byl sup krahujový. Zajímavé zprávy z Kapverd se týkaly nejméně dvou buřňáků černotemenných, kteří byli zaznamenáni ve třech dnech v polovině měsíce u pobřeží Ribeira Grande, Santo Antão. Když jsme spatřili večerní shromáždění buřňáků kapverdských, kteří čekali, až bude tma, aby zamířili do vnitrozemí do svých hnízdišť, bylo lákavé spekulovat o tom, že by buřňák černotemenný mohl dělat totéž. Před letošním rokem existovalo na Kapverdách pět jejich záznamů a všechny byly v období od ledna do dubna. Překvapivě dva z nich uvízli ve vnitrozemí v Santo Antão. Vzhledem k tomu, že se jedná o karibský hnízdní endemit, lze předpokládat, že se jedná o tento druh, mohla by v tomto cípu WP existovat malá kolonie, která by nebyla zjištěna? Jinde na souostroví zůstali na Salu vodouš velký a žlutonohý, zatímco volavka černá byla 30. ledna na ostrově Santiago v Achada Fazenda.

Zpět na evropské pevnině byly od 7. linduška proměnlivá s linduškou horskou v ‘s-Gravendeel. Jde o první lindušku proměnlivou z obou poddruhů zaznamenaného v Nizozemsku. Tento druh, který nebyl dosud zaznamenán v Británii, musí být velkou výzvou pro potenciálního budoucího návštěvníka, protože v severozápadní Evropě se nyní vyskytl v Nizozemsku, Francii. Švédsku a Norsku.

Orel volavý přeletěl 5. Nieuwehorne a čírka sibiřská prodloužila svůj pobyt v Zevenhovenu. 23. se pěvuška podhorní objevila na 33. patře kancelářské budovy v Haagu – jde o druhého ptáka, který byl v letošní zimě nalezen ve vysoké městské stavbě. Možná bychom měli věnovat větší pozornost městským mrakodrapům, abychom měli šanci vidět jednoho z těchto ztracených výškových migrantů.

V sousední Belgii zůstalo zimující trio, konkrétně rákosník tamaryškový v Harelbeke, kormorán malý v Mol a pěvuška podhorní v Bouillon.

Dvě přetrvávající mega rarity byly předmětem zájmu ve Švédsku a to trupiál baltimorský ve Förslöv a slavík Kaliopin v Trollhättan a v Lundu se stále zdržovala čírka modrokřídlá. Racek americký v 1. zimním šatu byl v norském Mandal, čírka sibiřská se zdržovala v Kleppu a hrdlička východní ve Stavangeru. Morčák chocholatý pokračoval ve svém pobytu v dánském Randers.

Nejméně dva Stejneger’s Scoter se opět objevili v Polsku a to v oblasti mezi Koty Rybackie a Krynica Morska. Ukázalo se, že je to úžasná zimní podívaná pro tento druh na pobřeží Baltského moře, kde bylo možno vidět nejméně šest různých ptáků. Před letošní zimou byl tento druh v zemi zaznamenán pouze dvakrát ( v letech 2008 a 2017). V Polsku také byla Siberian Accentor v Rokocinu a Black Scoter pokračoval u Wladyslawowo a další byl v dánském Blåvands Huk.

V Německu byl také jeden turpan sibiřský, kačer, který byl 21. v Schwedenecki a byl teprve třetím národním záznamem. Turpan americký byl poblíž Hohwachtu, zatímco německý sedmý drozd rezavý byl od 7. do 9. na okraji Berlína v Rudow. Kačer čírky sibiřské se zastavil 28. v Hutweidsee.

Ve východní Evropě byli tři strnadi bělohlaví (dva v Bulharsku a jeden v Rumunsku) a další byli v belgickém Korbeek-Dijle a italském Agnellengo. Druhý srbský budníček zlatohlavý byl v Bělehradě.

Španělský druhý sameček strnada olivového, který byl od 12. v Silla, provincii Valencie, se stal velmi oblíbeným u pozorovatelů ptáků z celého regionu. Poprvé se v zemi objevil teprve nedávno, v březnu 2022. Stejně překvapivý byl rákosník plavý, který byl chycen a okroužkován v nedalekém Tancat de L’Illa, zatímco trasochvost tundrový byl v Marabelle. Nejméně tři plameňáci malí zřejmě zimují s ptáky v Fuente de Piedra (dva) a v Laguna de Navaseca.

Počet kulíků kanadských na Tenerife se zvýšil na dva a jedná se o pátý a šestý záznam pro Španělsko. Opožděné zprávy se týkaly dalšího chřástala afrického, který byl 7. ledna v Guía, na Grand Canarii. Během února byl na ostrově Bukáček malý, který byl prvním pro Gran Canarii a také zde byla čírka modrokřídlá. Na azorském ostrově Flores byla koliha malá a morčáci chocholatí byli v laguně Lagoa do Capitão na ostrově Pico, a v Ribeira do Ferreiro na ostrově Flores. Na Terceiře následovala volavka velká, jespák nejmenší a kulík kanadský a na ostrově São Miguel se stále zdržovala potápka šedá. Portugalská pevnina hostila trasochvosta tundrového v Aveiru a keptušku stepní v Chainha.

V Kuvajtu se 18. objevil drongo kouřový v Salmiya – země vyprodukovala čtyři z pěti záznamů tohoto druhu v regionu WP. K dalším pozoruhodným kuvajtským objevům patřila šestá husa běločelá a devátá volavka proměnlivá. Čtvrtá kyperská hrdlička východní byla ve Phaphosu a v Larnace byla linduška proměnlivá. V marockém Asni byl budníček altajský. V Izraeli u Tel Shikmona, byl od 4. terej žlutonohý a stal se prvním záznamem pro východní Středomoří a v Izraeli byl zaznamenán šestý racek Sabinův, ale také druhého izraelského strnada olivového následovaného čtvrtým podruhem konipase bílého. Dalším čerstvým přírůstkem byl kulík třípásý v HaZore. Bramborníček pestrý se zdržoval v Ma’or a v Eilatu byli dva buřňáčci vlaštovčí spolu se dvěma včelojedy chocholatými.

Za hranicemi v Jordánsku byli dva orli damaní. Možná se jedná o dva izraelské jedince, kteří se z konce roku 2022 sem přemístili a byli zdokumentováni 22. ledna ve Wadi Rum. Toto místo zůstalo posledním spolehlivým hnízdištěm v regionu WP do začátku 21. století; doufejme, že tento nejnovější pár se usadí v historické lokalitě. 

birdwatching vodous ricni

Tento vodouš říční vyvolal nadšení, když byl nalezen na francouzském pobřeží Středozemního moře.

birdwatching linduska promenliva

První nizozemský záznam lindušky proměnlivé (poddruh the Siberian japonicus)

birdwatching plamenak maly

K dalším francouzským raritám v únoru patřil tento plameňák malý v Camargue.

birdwatching turpan sibirsky

Je neuvěřitelné, že Polsko v této zimě hostilo šest různých turpanů sibiřských.

Zdroj: Birdwatch duben 2023

Naposledy změněno pondělí, 03 duben 2023 19:16

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte