Poblázněni do kulíka hnědého

  • pondělí, 13 červenec 2020 18:37

Ruth Miller tvoří polovinu The biggest Twitch team a spolu se svým partnerem Alanem Daviesem vytvořili tehdejší světový record v počtu nejvíce spatřených druhu ptáků v jednom roce – 4 341 v roce 2008 a o svých zkušenostech napsali knihu The Biggest Twich. Ruth je však stále držitelkou světového rekordu mezi ženami. Pracuje jako vedoucí zájezdů a je autorkou knih Bird, Boot and Booties, o procházkách, pozorováních a pití čaje v Severním Walesu. Dříve pracovala jako vedoucí RSPB obchodování. Žije v Severním Walesu.

Ruth vzpomíná na velmi zvláštní výlet na Great Orme (Great Orme je vápencový ostroh na severním pobřeží Walesu severozápadně od města Llandudno).
Můj příběh začíná v květnu docela výstižně na Světový den stěhovavých ptáků. Šli jsme na naši obvyklou „osvědčenou cvičnou procházku“ po Great Orme, Llandudno, nádherném vápencovém ostrohu, který poskytuje buď hostinu nebo hladomor s plejádou vzrušujících ptáků nebo klidnou procházku bez ptačích tvorů. Dnes to vypadalo poklidně, dokud jsme nedorazili k vápencové stezce na nejvzdálenějším bodě naší procházky.
Byl to pohyb, který nás nejprve zaujal, typický běh, zastavení, běh, zastavení, chování oblíbené všemi členy rodiny kulíků, ptáků, kteří hledají potravu okem. Zvedli jsme dalekohledy a viděli jsme jednoho z našich nejoblíbenějších kulíků: hnědých! Už jeden pták by byl vzrušující. Kulík hnědý zde nehnízdí, ale občas se na kulík hnědý objeví, když migruje na sever do svých hnízdišť v arktické tundře. Takže tady vidíme kulíka hnědého, který zde zastavuje většinou na jaře nebo na podzim.
Ale nebyl to jediný hnědý, kterého jsme dnes viděli. Na exponované skále pobíhalo dalších osm nádherných kulíků hnědých. Perfektní výlet, který nám poskytlo devět těchto vzácných. Tiše jsme se posadili, abychom ptáky nevyplašili, ale nemuseli jsme se bát. O někom, kdo je hloupý a snadno oklamatelný se říká, že je kulík, takže to možná znamená, že tito ptáci jsou obzvláště důvěřiví a snadno se chytí. Náš to potvrzoval, protože se k nám stále přibližoval a soustředil se spíše na hledání potravy než na dva tiché nadšené pozorovatele.
Kulící jsou pohlední ptáci. Mají vzpřímené držení těla, jasné knoflíkové oči, které jsou společným znakem všech kulíků, jejich šat je nápadný, mají výrazný bílý nadočnicový kroužek, který zasahuje do zadní částí hlavy, bílý řetězec a oranžový hrudník, který na břiše tmavne do černa. Šat některých ptáků byl mnohem pestřejší; očividně jsme měli ve skupině směsici samečků a samiček, ale ne nutně v uspořádání, které by se dalo očekávat.
Kulík hnědý preferuje u hnízdění obrácenou roli, a tak na rozdíl od většiny druhů ptáků je to sameček, který sedí na vajíčkách spíše než samička.
Jakmile samička snese vajíčka, obvykle čtyři do hnízda, které je o něco větší než nakladená vajíčka a je v otevřeném terénu, samec se usadí, aby inkuboval vajíčka po dobu asi 26 – 28 dní. Z toho důvodu je méně barevný než samička, takže může splynout se svým okolím, když sedí v hnízdě.

Druhá snůška
Samička může na začátku inkubovat několik dní, ale pak odletí možná do úplně jiné oblasti, samečka a vajíčka ponechá napospas jejich osudu. Na druhou stranu je pravděpodobné, že vyhledá jiného samečka, s kterým se spáří a naklade druhou snůšku vajíček a dokonce to možná zopakuje i potřetí. Takže její šat je pestřejší a výraznější.
Měli jsme štěstí dostatečně vidět kulíky hnědé v jejich arktických hnízdištích, když jsme byli v červnu pozorovat ptáky v severním Norsku. Vysoko nad hranicí lesů se otevřená tundra v horách kolem Båtsfjord táhne míle po míli zdánlivě pustou krajinou. Mezi holými skalami poskytuje řídká půda, po které se musí chodit opatrně, útočiště mechům, lišejníkům, travinám, divoce rostoucím květinám, prostým keřům, roztroušených mezi mělkými bažinami a tůněmi.
V krajinném měřítku to může vypadat chmurně a prázdně, ale při bližším pohledu zblízka jsou tyto pomalu rostoucí rostliny ohromující a oblast se ve skutečnosti hemží životem, zvláště velkým množstvím hmyzu. Díky tomu je to perfektní místo pro odchov mláďat, a to je důvod, proč tolik ptáků včetně kulíků sem každý rok migruje hnízdit.
V Norsku jsme byli pozorovat ptáky po večeři – tak daleko na severu slunce nikdy nezapadlo v polovině léta, takže je báječné užít si ptáků večer. Povětrnosti podmínky byly neuvěřitelné, žádný závan větru, sálající slunce z kobaltové oblohy a tak jsme se vydali na procházku podél kamenité stezky, která vedla, kdo ví kam za obzor. Bylo nádherné být venku na čerstvém vzduchu, obklopen nedotčeným stanovištěm a žádní lidé v dohledu. V tichu se zřetelně nesly zvuky a tak jsme mohli slyšet pisklavé volání, které přicházelo z vrcholu hřebene a tak jsme šli za tím zvukem. Když jsme se přiblížili, viděli jsme ptáka, jak stoupá a krouží, třepetá svými křídly a vydává vysoko posazené pisklavé volání, které jsme slyšeli dole: kulík hnědý. Pak jsme viděli dalšího na zemi a pak ještě třetího. Čím vice jsme se dívali, tím více těchto kulíků jsme viděli, samečky stejně jako samičky. Seděli jsme na zemi a dívali se na představení, jak ptáci, s největší pravděpodobností samičky, vylétli nahoru a opakovaně se nám ukázali nad hlavou.
Stejně jako na Great Orme jsme seděli klidně, abychom splynuli s krajinou, protože naši kulíci měli na starosti naléhavější problémy, i když byli jen pár kroků od nás. Bylo to vzrušující být nablízko těmto nebojácným ptákům, nemohli jsme se ubránit myšlence, zda by tihle stejní ptáci mohli vůbec udělat krátkou zastávku v Severním Walesu na své cestě do arktické tundry.
Zpátky na Great Orme přímo nad námi a naší skupinou osmi kulíků hnědých letěla dvojice kavčat červenozobých, která hlasitě volala „cheeough“ jeden na druhého. Normálně rádi vidíme tyto zvláštní červenozobé „corvids“ (v Anglii používaný technický pojem pro ptáky z rodiny vranovitých,kterých je popsáno více než 120 druhů) z čeledi vranovitých, ale za této situace bylo vyrušení kulíků příliš. Se štěbetáním a cvrlikáním všech osm ptáků vzlétlo a přeletěli okraj vápencové stezky a zmizeli nám z dohledu. Představení kulíků skončilo. Ale ráda si představuji, jak se vrací do severního Norska a vystavují se nad horami, když začíná další rušná hnízdící sezóna.

01Jeden z osmi kuliku hnedych
Jeden z osmi kulíků hnědých vypadal báječně na skalnatém terénu

02 kulík hnedy
Kulík hnědý může být opravdu velmi krotký!

Zdroj Bird Watching UK 8/2020
foto zdroj Bird Watching UK 8/2020 a internet

Naposledy změněno pondělí, 13 červenec 2020 19:25

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte