Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích – minizastávka táhnoucích bahňáků

  • neděle, 05 listopad 2017 21:44

Rolnický cukrovar akciový v Prosenicích byl postaven a zprovozněn v roce 1881 na břehu strouhy, která napájela místní rybník. Provoz cukrovaru byl ale ukončen v roce 1996. V té době bylo v České republice v provozu 58 cukrovarů (1992), ale do roku 2008 jich zůstalo pouze sedm. Jedním z nich je i Cukrovar v Prosenicích, jehož provoz byl obnoven v roce 2000 a funguje dodnes.

foto 1 16 04 07 Prosenice

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích. Foto Jiří Šafránek, 7. 4. 2016


Odkaliště cukrovarů jsou velmi specifické průmyslové lokality. V září, se začátkem řepné kampaně se napouští zabahněnou vodou, ve které se praly řepné bulvy. Později do odkališť přitéká i voda znečištěná z průmyslové výroby cukru. Po ukončení řepné kampaně dochází k postupnému usazování mechanických nečistot a odpařování vody. Od jara odkaliště postupně vysychají a potom se odtěžují usazeniny, tak aby bylo odkaliště opět připraveno na novou kampaň. Některé cukrovary mají více odkališť, proto je neodtěžují každoročně a někteří bahňáci je mohou využívat celoročně a to i k hnízdění.

foto 2 Prosenice cukrovar 2003 15

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích v letech 2001-2003 až 2015. Foto Mapy.cz.

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích je jedno z nejmenších, má rozměr cca 210 x 220 m. Jde pouze o jednu velmi členitou nádrž, ale mokré vytěžené bahno se nechává vyschnout i v jejím okolí. Odkaliště není oploceno a je tedy veřejnosti přístupné, ale vzhledem k tomu že usazované kaly zapáchají, tak tam takřka nikdo nechodí. Parkovat je možno v obci u cukrovaru nebo na polní cestě k odkališti, pokud je sucho. Osobními auty na odkaliště občas jezdí akvaristé, kteří zde loví zooplankton (perloočky a larvy komárů).

foto 3 15 08 08

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích. Foto Jiří Šafránek, 8. 8. 2015.

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích není nijak zvlášť významnou ornitologickou lokalitou, ale výjimečně se tam na tahu objevují i zajímavější druhy ptáků, jako například lyskonoh úzkozobý. Je proto dobré se tam občas zastavit. Dlouho se tam nezdržíte, protože jde o velmi malou a přehlednou lokalitu. Vyplašení bahňáci často opět sednou nedaleko. Jejich úletová vzdálenost je zde mnohem menší, než na velkých lokalitách.

foto 4 Prosenice 16 07 27

Odkaliště Cukrovaru v Prosenicích. Foto Jiří Šafránek, 27. 7. 2016.

Přehled zjištěných druhů v letech 2014 - 2017:
Husice liščí – (Tadorna tadorna)
14. 5. 2017 – 1 ad. Ondřej Boháč

Kulík říční (Charadrius dubius)
25. 3. až 5. 8. 2017 – 2-24 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Ondřej Boháč
7. 4. až 4. 9. 2016 – 2-31 ex. Jiří Šafránek, Jiří Barták Ondřej Boháč, Pavel Shromáždil
12. 4. až 8. 8. 2015 – 2-22 ex. Ondřej Boháč, Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
1. 7. až 30. 8. 2014 – 5-7 pull., 12-15 ad. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel, Jiří Barták, Zdeněk a Jana Abrahámkovi

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
25. 3. až 14. 5. 2017 – 2-3 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Ondřej Boháč
7. 4. až 11. 8. 2016 – 2-14 ex. Jiří Šafránek, Jiří Barták Ondřej Boháč
12. 4. až 8. 8. 2015 – 2-90 ex. Ondřej Boháč, Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
1. 7. až 28. 8. 2014 – 1 juv., 1-200 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel, Jiří Barták

foto 5 14 08 08

Čejka chocholatá na odkaliště cukrovaru. Foto Jiří Šafránek, 8. 8. 2014.

Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
4. a 10. 9. 2016 – 2 ex. Jiří Šafránek
29. 6. a 13. 7. 2015 – 1-2 ex. Ondřej Boháč
6. 9. 2014 – 1 ex. Ondřej Boháč

Jespák šedý (Calidris temminckii)
10. 9. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Zdeněk Němeček, Ondřej Boháč

Jespák obecný (Calidris alpina)
10. 9. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Zdeněk Němeček, Ondřej Boháč

Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus)
19. 8. 2015 – 1 ex. foto zaměstnanec cukrovaru

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
27. 7. až 4. 9. 2016 – 1-6 ex. Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil, Ondřej Boháč, Petr Křeček, Jitka Růžičková, Jan Růžička
23. 7. až 29. 8. 2015 – 1-4 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek, Adolf Goebel, Jiří Barták, Josef Chytil, Martin Vymazal, Petr Křeček, Marcela Rýparová
18. 7. až 6. 9. 2014 – 1-2 ex. Jiří Šafránek, Adolf Goebel, Jiří Barták, Ondřej Boháč

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
30. 6. až 23. 7. 2017 – 8-25 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek
25. 3. 2017 – 2 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
1. 7. až 4. 9. 2016 – 2-21 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil
29. 6. až 26. 8. 2015 – 1-22 ex. Ondřej Boháč, Josef Chytil, Martin Vymazal
1. 7. až 21. 9. 2014 – 1-15 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel, Jiří Barták

Vodouš tmavý – (Tringa erythropus)
8. 8. 2014 – 1 ex. p.š. Jiří Šafránek

foto 6 14 08 08 tmavy

Vodouš tmavý na odkališti cukrovaru. Foto Jiří Šafránek, 8. 8. 2014.


Vodouš šedý (Tringa nebularia)
4. až 10. 9. 2016 – 1 ex. Jiří Šafránek, Zdeněk Němeček, Ondřej Boháč
3. 8. až 6. 9. 2014 – 1-4 ex. Adolf Goebel, Zdeněk a Jana Abrahámkovi, Jiří Šafránek, Ondřej Boháč

Vodouš bahenní (Tringa glareola)
23. 7. až 1. 9. 2017 – 1 ex. Jiří Šafránek, Adolf Goebel
14. 5. 2017 – 1 ex. Ondřej Boháč
1. 7. až 12. 8. 2016 – 1-5 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek, Pavel Shromáždil, Petr Křeček
13. 7. až 26. 8. 2015 – 9-29 ex. Ondřej Boháč, Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Josef Chytil, Martin Vymazal
1. 7. až 6. 9. 2014 – 3-25 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková, Adolf Goebel, Jiří Barták, Zdeněk a Jana Abrahámkovi, Ondřej Boháč

Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
14. 5. 2016 – 1 pár Ondřej Boháč
28. 8. a 6. 9. 2014 – 1-2 ex. Jiří Šafránek, Ondřej Boháč

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
12. 8. až 20. 9. 2016 – 1-13 ex. Petr Křeček, Jiří Šafránek, Zdeněk Němeček, Ondřej Boháč,
23. 7. až 29. 8. 2015 – 2-9 ex. Ondřej Boháč, Jiří Šafránek, Adolf Goebel, Jiří Barták, Petr Křeček, Marcela Rýparová
27. 7. až 24. 9. 2014 – 1-4 ex. Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták, Ondřej Boháč

foto 7 15 08 08

Bekasina otavní na odkališti cukrovaru. Foto Jiří Šafránek, 8. 8. 2015.


Racek chechtavý – (Larus ridibundus)
2. 5. 2016 – 2 ad. (pár varující - možné hnízdění) Jiří Šafránek, Jiří Barták
27. 7. 2014 – 1 ex. (leucismus*) Adolf Goebel, Jiří Šafránek, Jiří Barták
18. 7. 2014 – 1 ex. (leucismus) Jiří Šafránek, Adolf Goebel
7. 7. 2014 – 1 ex. (leucismus) Jiří Šafránek
* video: http://youtu.be/v0FdeN7fkXM

foto 8 rac chech leucista

Racek chechtavý – leucismus na odkališti cukrovaru. Foto Jiří Šafránek, 7. 7. 2014.


Více informací najdete v článku: Pozorování racka chechtavého s barevnou vadou – leucismus .. http://klub300.cz/clanky/faunistika/319-pozorovani-racka-chechtaveho-s-barevnou-vadou-leucismus
Vlha pestrá – (Merops apiaster)
1. 7. 2014 – 1 ex. Jiří Šafránek, Jarmila Kačírková

Andulka vlnkovaná – (Melopsittacus undulatus)
7. 7. 2014 – 1 ex. Jiří Šafránek

Konipas horský – (Motacilla cinerea)
8. 11. 2015 – 2 ex. Ondřej Boháč

Zajímavé lokality v okolí:
Meandry řeky Bečvy u Oseka nad Bečvou
Malá laguna (PP) a Žebračka (NPR)

Zdroje informací:
Vlastní pozorování a http://birds.cz/avif/
http://www.hps.cz/historie-a-soucasnost/

Autor: Jiří Šafránek

Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

birdfoto birdwatching.cz 37116415 1810227479057993 6310805665187102720 n
rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching limetal
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo advokat david koura birdwatching veryhero
soucek birdwatching birdtelemetry birdwatching 2018
ak havlena birdwatching 2018 zahrada birdwtching 2018 vebr foto birdwatching legendy