Výlet turpanů

  • úterý, 05 kvě 2020 04:34

Vrchol v pozorování Black Scoter v záznamech celého regionu upoutala pozornost spolu se zachycením mýtického Western Palearctic druhu, referuje Josh Jones.

Záznam měsíce se týkal objevu „Omid“, posledního zbývajícího samce jeřába bílého ze západní populace v NP Shirvan v Azerbajdažnu a to 1. Bohužel zůstal jen jeden den bez jakéhokoliv znamení v dalších dnech. Na Kanárských ostrovech vydrželo štěstí až do března s mandelíkem sahelským, který plnil titulky až do 9., kdy byl naposledy hlášen. Na stejném ostrově pobýval skřivan pruhoocasý a racek atlantický, a také pár vran černobílých. Významný nález se týkal dospělého racka jižního na jihozápadním cípu ostrova Fuerteventura. Byl vyfotografován 15. v Puerto de la Cruz, a poté již nebyl znovu viděn. V tentýž den tam stále ještě byl Eastern Yellow Wagtail v Morro Jable, zatímco skřivan pruhoocasý byl na Tenerife. Začátkem března byl na Azorech na ostrově Flores znovu viděn moták pilich, zatímco kulík říční 1. doletěl na západní výběžek ostrova Corvo – záznam, díky kterému jsou nadšeni severoameričtí pozorovatelé. Španělsko si užilo dobrý měsíc díky rackům. Do Xove v Galicii se znovu vrátil racek kanadský a racek stříbřitý byl stále v Muxía. Racci Bonapartův byli viděni jak v Madridu, tak v Malaze. Výjimkou z této přehlídky racků byla keptuška stepní ve svatebním šatu poblíž Tauste, která zde pobývala několik dní až do 10. Stejně jako se pravidelně vrací jedinec do Dinanu, se na severním pobřeží ve Francii objevil i druhý zedníček skalní – tentokrát na katedrále v Coutances. Nedaleko odsud pokračoval v průběhu března rybák královský ve svém putování po pobřeží Guernsey. Orel skalní, který byl 18. nad Braine-leChâteau v Belgii, byl v zemi spatřen teprve 17x. Holandsko hlásilo racka vnitrozemského, který byl 16. v Zoetermeer a hrdlička východní a vrána černobílá byly stále ještě v Sneek aLeeuwarden. Další hrdlička východní byla začátkem měsíce v Sulgenu ve Švýcarsku a keptuška stepní byla v Memmingenu v Bavorsku, zatímco kačer čírky sibiřské strávil několik dní u jezera Steinhude v Dolním Sasku v první polovině března. Nejméně dva Black Scoter byli u německé části Baltického pobřeží a další byli viděni v Polsku u Dziwnów po většinu měsíce. Rakouský patnáctý racek velký v 1. zimním šatu byl v Hohenaou ve dnech 15. - 16. Keptuška stepní byla 17. v Baks v Maďarsku a v České republice byl 21. poprvé od roku 1950 viděn drop malý v Drahotuši.

Zpátky k mořským kachnám - kačer Stejneger’s Scoter byl u pláže Rørvig v Dánsku až do 3. s Black Scoter u Asserbo. Mezitím začátkem měsíce na Islandu byl stále pravidelně viděn kačer Melanitta deglandi u Keflavíku. Eastern Yellow Wagtail v Trelleborgu ve Švédsku byl stále ještě kolem 25., a začal přepelichat do svatebního šatu. Výrazný žlutý nadoční proužek a olivově černé zabarvení na hlavě a tvářích naznačují, že jde o poddruh taivana nebo „Green-headed Wagtail“, což by byl první potvrzený záznam pro WP tohoto taxonu (podle wikipedie taxon je systematická jednotka-skupina konkrétních žijících nebo vymřelých organizmů, které mají společné určité znaky a tím se odlišují od jiných taxonů. Konkrétní taxon bývá obvykle pojmenovaný, ale může být i bez názvu). Nedaleko od pobřeží byl stále 23. ve Falkenbergu Masked Wagtail a hrdlička východní byla v Kristinehamnu až do 9. Mezitím ve Finsku zůstaly dvě sýkory azurové poblíž Porvoo 8., přičemž jedna byla stále ještě přítomna 23.

WP 3 2020 01
Pro Black Scoter to byl dobrý měsíc, s dvěma jedinci zaznamenanými v Německu, jedním v Dánsku a tento v Polsku

WP 3 2020 02
Tento Eastern Yellow Wagtail se zdá být poddruhem taivana nebo ‘Green-headed Wagtail’ a byl by prvním potvrzeným záznamem v tomto taxonu ve WP.

WP 3 2020 03
V roce 2012 Rakousko uvedlo svého třetího racka velkého – od té doby jich bylo sedm včetně tohoto jedince, který byl v březnu ve dnech 15.-16. v Hohenau

WP 3 2020 04
Stejně jako častý jedinec v Dinanu byl i na severním pobřeží Francie k vidění druhý zedníček skalní v Countances (viz. foto)

WP 3 2020 05

Začátkem měsíce Švýcarsko hostilo tuto hrdličku východní v Sulgenu.

WP 3 2020 06

Mandelík sahelský nadále přitahoval davy na Gran Canarii až do 9., kdy byl naposledy spatřen.

Překlad: Peter Haluza
Zdroj: Birdwatch.Březen 2020

Naposledy změněno úterý, 05 kvě 2020 08:59

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte