Pozorování v pandemii

  • úterý, 09 červen 2020 08:21

Díky covid 19 se dubnové pozorování soustředilo pouze na Velkou Británii. Josh Johnes k tomu říká, i přes omezení pohybu v Británii a Irsku každodenní procházky zaznamenaly i během dubna pěkný výběr rarit a vzácností.

Nejvzácnějším ptákem měsíce byl strnadec zpěvný na ostrově Fair (ostrov Fair je nevelký ostrov mezi Orknejemi a Shetlandami), který zde pobýval pár dní od 9. a na ostrově se ukázal po páté.

Irsko hostilo několik fantastických brodivých ptáků během dubna. Na ostrově byl 18. nalezen ouhorník stepní v Gearagh, v hrabství Cork, který byl pro zemi pátým. Byl tu asi tři dny a skvěle nechal pozorovat místním pozorovatelům, kteří měli štěstí, že bydleli poblíž, aby ho mohli vidět. Na stejném místě byl 12. skvěle vyfotografován buřňáček dlouhokřídlý, který byl poutavým dubnovým záznamem.

Hot-spot v Tacumshinu, v hrabství Wexford, přilákal 7. jespáka srostloprstého v 1. letním šatu. Zdržel se zde několik dní. Vedle toho tady na začátku měsíce zůstal také zimující slukovec dlouhozobý, který během svého pobytu získal letní zabarvení. Dungenees (ostroh na pobřeží Kentu) zaznamenal 14. svého třetího šoupálka krátkoprstého na jaře, velmi to upevnilo místo pro tento tajemný kontinentální druh v Británii.

Mezitím se na ostrovech Sicílie zdržoval dospělý sameček poštolky jižní, který byl viděn v podstatě denně celý měsíc v oblasti St. Mary´s. Nakonec se však zdálo, že se přemístil s příchodem května.

Sousední Cornwall přilákal ve dnech 2-3. racka stříbřitého v 1. zimním šatu. Vyšlo najevo, že tento jedinec, který byl na pláži v Penzance, je ten samý, který byl spatřen v Dorset a Devon během zimních měsíců. Dlouhodobě pobývající kajka Stellerova, která se poprvé objevila na Westray v říjnu ( Westray je jeden ze skotských ostrovů Orkneje), byla po celý duben na Papa Westray, jak o jejím potulování průběžně referovalo několik zpráv. Melanitta deglandi byl také stále začátkem měsíce poblíž Musselburghr (největší osada ve východním Lothian ve Skotsku),stejně jako turpan pestrozobý. Několik samiček kajky královské bylo nalezeno poslední den měsíce poblíž pobřeží Embo na skotské Vysočině a na South Uist (ostrov ve Skotsku). Kromě toho se „Elvis“, stálý sameček aberdeenského hrabství, vrátil na další léto do ústí řeky Ythan.

Dalšími ptáky volně žijícími v přírodě byli kačer čírky modrokřídlé 6. v Exminster Marshes ( přírodní rezervace) v hrabství Devon (možná se pták přemístil z Man Sands), šest čírek obecných, v Northumberland se stále zdržoval kačer hvízdáka amerického a osm poláků proužkozobých (včetně tří, kteří byli společně v hrabství Galway).

Kačer turpana pestrozobého byl zajímavým objevem 29. ve vnitrozemí u Chasewater, Staffs. Byl ve zlém stavu, a nacházel se ve společnosti několika samiček turpana černého. Následující den se tam už nenašel. Uprostřed měsíce v hrabství navštívil po několik dní racek Bonapartův Belvide Reservoir (vodní nádrž v Anglii).

Skupinka potáplic žlutozobých byla viděna na severu pobřeží Aberdeenshire v polovině měsíce, zatímco spousta zajímavých pozorování byla zaznamenána i na ostrovech v okolí – Severní ostrovy hostily několik jedinců různých druhů potáplic, Papa Westray a North Rolandsay na Orkney, a nejméně čtyři jedinci byli viděni ve vodách Shetlandských ostrovů.

Moták stepní v Norfolku letěl na východ přes Weybourne, pak Sheringham brzo ráno 22. Další byl vyfotografován 28. na ostrově Yell, Shetlandy. Přišlo víc než 20 zpráv, týkajících se luňáka hnědého včetně několika vyfotografovaných jedinců v Kentu a Suffolku.

V dubnu bylo spatřeno kolem osmi volavek červených se třemi kvakoši nočními, oba druhy se zde vyskytovaly jen zřídka.

Je překvapivé, že volně žijící čáp bílý utvořil pár s jedincem odchovaným v zajetí v oblasti v Knepp Estate v Západním Sussexu;

Znovuobjevení jednotlivci cestovali po jižní polovině Anglie. Duben byl také skvělý měsíc pro pozorování jeřábů popelavých, jejichž skvělý stav jasně povzbuzoval ptáky k putování z jejich zimovišť – ptáci byli hlášeni z 90 rozšířených míst včetně dalekého severu, jako je ostrov Lewis ve Vnějších Hebridách a Orkneje a Shetlandy. Několik nových ibisů hnědých se najednou objevilo, včetně dvou na ostrovech Benbecula, Outer Hebrides a Somerset Levels.

Bahňáci zahrnovali od 18. do 20. jespáky skvrnité ve Frodsham March, Cheshire a v St.John´s Loch na Vysočině 29. Splnil se předpoklad, že zimující slukovec dlouhozobý se vrátí k ústí řeky Exe v hrabství Devon a to se skutečně stalo 25. Bylo zaznamenáno několik zvláště neobvyklých dytíků úhorních včetně jednoho, který byl 19. daleko až severozápadně od Ardalanish na ostrově Mull v oblasti Argyll. První pisila čaponohá letošního roku byla 10. v Cotswold Water Park, v hrabství Wilts; následovalo několik v Dungenees, hrabství Kent, 16. a další byla 21. ve Welney WWT v hrabství Norfolk (jedna z největších a nejuznávanějších organizací na ochranu mokřadů na celém světě). Pelichající kulík hnědokřídlý krátce navštívil 13. Ballycotton v hrabství Cork.

Rybák velkozobý přeletěl 28. nad Tingley, hrabství Západní York, zatímco první letošní rybák bělokřídlý letěl 23. kolem Selsey, hrabství Západní Sussex přibližně ve stejné době, kdy byla zaznamenána malá skupinka rybáků černých, kteří se v jižních oblastech ukázali dříve, než bývá obvyklé. Jediný dubnový racek delawarský byl 21. na Benbecula( ostrov ve skotských Vnějších Hebridách).

V dubnu bylo zaznamenáno také slušné množství pozorování asi 75 dudků. Jako vždy většina z nich byla v jižních oblastech, avšak hrstka se dostala až na sever do Skotska včetně dvou na Shetlandech. Mnozí byli spatřeni v předměstských oblastech, což není překvapující vzhledem k uzavření (koronavir) – člověk tuší, že tento přírůstek by mohl prokazovat, že podstatně většina skalních pozorovatelů byla venku během měsíce přibližně stejně jako normálně.

Také bylo spatřeno kolem 15 krutihlavů, zatímco první vlha pestrá v sezóně byla 15. v Barnstaple v hrabství Devon; zdá se, že žluva hajní je v Británii čím dál vzácnější, tento měsíc byly viděny jen tři, když první byla spatřena 13. – všechny byly na St. Mary´s.

Bylo vidět nebo slyšet asi 20 zvonohlíků zahradních, téměř u všech šlo o přelety. Vlaštovek zahradních bylo také kolem 20 jedinců, a většina z nich byla jen krátkými návštěvníky v převážně slunečném počasí. Byly zaznamenány přelety sedmi rorýsů velkých včetně záznamu z hrabství Dublin a Lincolnshire, kdežto jediný ťuhýk rudohlavý byl 21. v Portlandu, v hrabství Dorset. Skřivánek krátkoprstý navštívil 21. St. Agnes, na Sicílii. Pozorování několika slavíků modráčků zahrnovalo také samečka, který byl 9. na Gibraltar Point (národní přírodní rezervace) v hrabství Lincoln. Zimující bramborníček sibiřský v Cheshire byl naposledy spatřen 12. v Ashton´s Flash. Samička konipase citronového byla v Siddick Ponds v hrabství Cumbria (je to chráněná přírodní rezervace a místo zvláštního vědeckého zájmu), zatímco sameček konipase lučního navštívil v polovině měsíce Brading Marshes, na ostrově Wight (přírodní rezervace je jedinou královskou společností na ochranu ptáků na tomto ostrově). Bylo zaznamenáno půl tuctu lindušek velkých – všechny v oblasti východního pobřeží, byly viděny 26. v Little Orme, v oblasti Conwy (leží v severním Walesu na pobřeží irského moře). Linduška rudokrká byla 26. na St. Mary´s na Sicílii a zdržela se zde čtyři dny.

Sameček pěnice bělohrdlé zpíval ve dnech 18. - 19. v Porthleven, v hrabství Cornwall. V dubnu bylo viděno 6 pěnic vousatých včetně samečka pěnice vousaté v Pembrokenshire (hrabství na jihozápadě Walese (dva), na Sicílii a Shetlandy plus samičky na stejných místech tj. Sicílie a Shetlandy. Budníček iberský zpíval 15. v Mynydd Rhiw, Gwyneth (Wales), další byl 24. na St. Mary´s; několik zpívajících cvrčilek slavíkových bylo hlášeno z hrabství na jižním pobřeží. První sedmihlásek švitořivý letošního roku byl 30. odchycen a okroužkován v Landguard, v hrabství Suffolk.

01 motak stepni anglie 2020
Tento nedospělý moták stepní byl senzačním úlovkem jednoho šťastného pozorovatele na pobřeží severního Norfolku 22.

2 Dytík úhorní anglie 2020
Dytík úhorní je typický pro oblast v jižní Anglii, takže vzbudil překvapení, když byl tento pták nalezen na jedné z pláží ostrova Mull ve Skotsku.

3 turpan pestrozoby anglie 2020
Staffordshire měl v dubnu dva velké úlovky – racka Bonapartův v Belvide Reservoir a zcela senzačně tohoto kačera turpana pestrozobého v Chasewater.

4. racek stříbřitý v Penzance
Tento nápadný racek stříbřitý v Penzance, Cornwall začátkem měsíce uzavřel relativně dobrou letošní zimu pro tento druh

05 ouhorlik stepní anglie 2020
Ouhorník stepní má obrovskou prestiž v Irsku, a tak byl tento nápadný jedinec docela trhákem novinových titulků v hrabství Cork.

Zdroj: Birdwatch červen 2020

 

 

Naposledy změněno úterý, 09 červen 2020 08:29

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte