Klenot v koruně

  • pondělí, 12 prosinec 2022 08:01

Sam Viles referuje o tom, jak pozorovatelé ptáků napříč regionem byli nadšeni výjimečným příletem amerických suchozemských ptáků během října včetně pozoruhodného záznamu z Německa a několika skandinávských překvapení.

Sled transatlantických povětrnostních systémů a přetrvávajících západních větrů způsobil přílet severoamerických ptáků přes širokou frontu, která se táhla od Islandu po Azory a na několika místech mezi nimi. Pravděpodobně nejmimořádnější záznam měsíce se týkal brhlíka amerického, který byl 28. chycen a okroužkován v německém Tönsheider Wald, což je přírodní rezervace severně od Hamburku. Je to teprve čtvrtý záznam pro region, který následuje po dvou na Islandu a jednom v Británii a málokdo předpovídal jeho výskyt na německé pevnině!

Stejně překvapivý byl i první švýcarský lesňáček žlutohrdlý z 29. v Magadinu. Další lesňáček byl o den dříve na norském pobřeží v Øygarden a znamenal další národní prvenství. Tento měsíc byl v Norsku také drozd šedolící a zelenáček červenooký v Utsiře – třetí a respektive čtvrtý záznam a dále v Drange byl drozd malý.

Ve vnitrozemí v Nieuwe Driemanspolder byl 18. vyfotografován první nizozemský bobolink kanadský. Stejně tak byla v zemi vítaná první kukačka dešťová, která byla 12. v Maasvlakte, i když bizarně vletěla do kanálu a brzy po objevení se utopila. Měsíc, ve kterém se setkávaly východní a západní druhy ptáků zpestřil mladý samec strnada zlatobrvého - druhý národní záznam - v Donderenu ve dnech 21.-24. května.

Ve Francii si Ouessant užil neuvěřitelné řady ptáků včetně dvou národních prvenství - trupiála baltimorského z 5. a mladé káně americké ze 6. O další záznamy se postarali dva zelenáčci červenoocí a na nedalekém Île-deSein byl 8. druhý francouzský lelek sokolí a ještě působivější byla v zemi první vlaštovka stromová ve dnech 28.- 29. Na Ouessantu nelze zapomenout také na strnada olivového, zatímco na Île-de-Sein byla linduška sibiřská a šlo o třetí respektive čtvrtý národní záznam.

Na Île-de-Sein byl také trasochvost tundrový a v Ouessantu byl jak ťuhýk středoasijský, tak bělořit plavý. Faerské ostrovy zaznamenaly vynikající nález, když první lesňáček žlutý byl 7. v Gasadalur, Vágar a stal se ještě výjimečným záznamem, když se následujícího dne dostal na dánskou pevninu do Agger Tange. Faerské ostrovy se chlubily i dalšími ptáky jako strnadcem bělokorunkatým, linduškou proměnlivou a kachnou tmavou, kteří byli na Suðuroy.

Na Islandu regionální šestý králíček americký sdílel ve dnech 12.-13. ve Stokkseyri zahradu s lesňáčkem žlutohrdlým, který byl pátým záznamem v zemi. Islandský čtvrtý dlaskovec řůžovoprsý byl ve dnech 2.-3. v Eyrarbakki, linduška proměnlivá byla na Grímsey a melanitta deglandi zůstala v Kefalvíku. Švédský druhý strnadec zpěvný byl nalezen 19. v síti daleko ve vnitrozemí ve Djura Nöbbele. Druhý v zemi strnadec zimní byl 12. v Karlstadu.

Na ostrově Lampedusa byl 29. druhý italský zelenáček červenooký. Vezmeme-li v úvahu, že jinde v regionu byla opravdu bohatá nabídka, tak Azory měly na své poměry spíše klidný měsíc. Nejvíc ceněný byl asi Bukáček bažinný, který byl 10. na Corvu, mezi ostatní ostrovní zajímavosti patřili lesňáček lejskovitý, černobílý, drozd stěhovavý, papežník americký, dvě tangary šarlatové, dlaskovec růžovoprsý a tři bobolinci kanadští. K dalším patřili fregatka vznešená, dva jedinci tereje žlutonohého, lejsek malý, pěnice pokřovní a koliha malá.

Mezi rarity na Flores patřila hrdlička karolinská, volavka zelená a koliha malá s novou potápkou šedou, volavka bělostná a jespák aljašský na Terceiře. Pozorováni byli také dva kačeři kachničky karolinské – jeden na São Miguel a druhý na Flores. Volavka bílá a velká byly po jedné na dvou a třech ostrovech.

Větší přílet rorýsů šedohnědých napříč severozápadní Evropou vytvořil jejich úžasný počet, bylo jich 14 a na nizozemském Vlielandu byli 28. Ještě pozoruhodnější byl v zemi první rorýs kaferský 26. nad Schiermonnikoog – byl nalezen, když pozorovatelé před tím hledali tři šedohnědé. Vlieland také hostil bělořita plavého a strakoše turkménského, zatímco rákosník plavý byl okroužkován v Meijendel, trasochvost tundrový byl na Texelu a turpan americký se vrátil do vod u Schiermonnikoog.

Nizozemská pěvuška podhorní v 1. podzimním šatu byla 31. na střeše v Middelburgu. Ve Francii na pevnině byla káně bělochvostá v Thibie, terej žlutonohý letěl kolem mysu Gris-Nez a keptušky stepní byly na dvou lokalitách, zatímco jespák klínoocasý, rybák uzdičkový a rybák západní - ti všichni ještě začátkem měsíce zůstali z minulého měsíce. Potenciální italské prvenství se týkalo stříbrozobky malabarské - potenciálního zatoulance z naturalizovaných populací v sousední Francii.

V Belgii orel jestřábí přeletěl nad Hollain a strnad viničný byl v Membach, zatímco cvrčilka pruhovaná zůstala z minulého měsíce až do 2. v Zeebrugge. Na Normanských ostrovech byli dva bělořiti pouštní – jeden na ostrově Jersey v Noirmont Point a druhý na ostrově Guernsey v Pleinmontu a rorýs šedohnědí byli na ostrově Alderney i Jersey. Pěvuška sibiřská byla 6. chycena a okroužkována ve švédském Stora Fjäderägg. Třetí a čtvrtý budníček dvoupruhý pro Norsko ve Fedje a Kvitsøy a po dvou jedincích byli zaznamenáni drozd tajgový, hrdlička východní a linduška sibiřská.

V dánském Randers byl od 19. morčák chocholatý a strnad bělohlavý byl na ostrově Christiansø se dvěma turpany americkými u pobřeží. Finský druhý kormorán malý v Maari a Kotce následuje po prvním finském záznamu tohoto ptáka ze začátku roku. Polsko překvapilo a zabodovalo samečkem strnada hnědohlavého v 1. zimním šatu, který byl 6. v Helu a znamenal polské prvenství a 22. tam byla linduška mongolská. Německý třetí budníček dvoupruhý byl 4. bezděčně vyfotografován na Helgolandu a dva slukovci dlouhozobí byli v Hauke-HaienKoogu.

Maďarsko se těšilo ze dvou národních prvenství – z jestřába kanadského v Balmazújváros a z racka arménského v Debrecenu. Albánie zaznamenala prvního budníčka pruhohlavého, který byl ve Spille, zatímco gruzínský první budníček altajský byl v Batumi. Teprve druhý luněc šedý pro Bulharsko byl v Kaliakra, třetí slovinská chaluha malá byla v Cerknica. V Maďarsku bylo asi pět keptušek stepních. Úctyhodný počet tří chaluh arktických byl zaznamenán 1. na pelagické stanici u španělského města Muxía a další z výletu lodí z Gijónu v polovině měsíce. Tereji žlutonozí letěli kolem tří stanovišť a rybák západní byl v Chipioně. Několik vodoušů bylo v nádrži Nois a Cecebre. Další byl na Kapverdách na ostrově Sal, kde byl také vodouš Wilsonuv.

Dva strnadi pruhovaní v posledních týdnech na Gibraltaru představují třetí a čtvrtý záznam na tomto území, zatímco portugalští pozorovatelé se radovali z rybáka oranžovozobého, který byl v Algarve v  Lagoa dos Salgados. V Rudém moři u izraelského Eilatu byl 17. zaznamenán pozoruhodný výskyt až dvaceti buřňáčků vlaštovčích, což je zdaleka největší počet, jaký kdy byl zaznamenán v regionu Western Palearctic a je téměř bezprecedentní kdekoliv mimo Tichý oceán. Orel damaní poblíž Eilatu z 20. je prvním twičovaným od 80. let. Všelojed chocholatý přeletěl 11. nad kyperským Akrotiri.

birdwatching kralicek americky

Islandský třetí králíček amarický byl nalezen 12. v Stokkseyri.

birdwatching brhlik americky

Nejpozoruhodnějším záznamem měsíce byl tento brhlík americký, který byl 28. chycen a okroužkován v Německu.

birdwatching bukacek bazinny

Ze třinácti záznamů bukáčků bažinných v regionu Western Palearctic, jich 10 bylo na Azorech. Tenhle byl 10. na Corvu.

birdwatching strnad zlatobrvy

Druhý nizozemský strnad zlatobrvý byl nalezen v Donderen přesně 40 let a dva dny od jediného předchozího záznamu.

 

Zdroj: Birdwatch prosinec 2022

Naposledy změněno pondělí, 12 prosinec 2022 08:10

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte