David Kuba - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 04.09.2015 Pištín 02.03.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 27.2.2019 Lenešický rybník 02.03.2019
Husa velká (Anser anser) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Husice liščí (Tadorna tadorna) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Čírka obecná (Anas crecca) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Polák velký (Aythya ferina) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Morčák velký (Mergus merganser) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 04.10.2015 Plzeň - borská pole 09.10.2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Volavka bílá (Ardea alba) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Luňák červený (Milvus milvus) 25.9. Kyjická nádrž (cestou) 09.10.2018
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 03.09.2015 CT Park Bor, louka u rybníka Pískový 09.10.2018
Moták pochop (Circus aeruginosus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Moták lužní (Circus pygargus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Káně lesní (Buteo buteo) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Káně rousná (Buteo lagopus) 14.12.2015 letiště Lnáře 09.10.2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 03.09.2015 CT Park Bor, louka u rybníka Pískový 09.10.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.10.2018 Nový rybník 25.10.2018
Lyska černá (Fulica atra) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák šedý (Calidris temminckii) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 27.08.2015 nádrž Nechranice 09.10.2018
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 25.9.2018 Kyjická nádrž 09.10.2018
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 25.9.2018 Kyjická nádrž 09.10.2018
Koliha velká (Numenius arquata) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 01.09.2015 Kněžický rybník 09.10.2018
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 27.08.2015 Nechranická přehrada 09.10.2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 04.09.2015 Pištín 09.10.2018
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 01.09.2015 Kněžický rybník 09.10.2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 27.08.2015 Nechranice 09.10.2018
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Racek středomořský (Larus michahellis) 27.08.2015 Nechranice 09.10.2018
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 27.08.2015 Nechranice 09.10.2018
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 09.09.2015 Šlapanice 09.10.2018
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Sýček obecný (Athene noctua) 20.09.2015 Nevid 09.10.2018
Puštík obecný (Strix aluco) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Puštík bělavý (Strix uralensis) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sýc rousný (Aegolius funereus) 15.09.2007 Opolenec 09.10.2018
Rorýs obecný (Apus apus) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Žluna zelená (Picus viridis) 10.09.2015 park 09.10.2018
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.11.2015 Hořice 09.10.2018
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 10.09.2015 park 09.10.2018
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Skřivan polní (Alauda arvensis) 10.8.2015 Nevid 09.10.2018
Břehule říční (Riparia riparia) 25.9. Kyjická nádrž 09.10.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 6.10. Nový rybník 09.10.2018
Konipas bílý (Motacilla alba) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.09.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 06.09.2015 Tisovské rybníky 09.10.2018
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 10.09.2015 park 09.10.2018
Kos černý (Turdus merula) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 07.03.2016 park 09.10.2018
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15.04.2016 park 09.10.2018
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 09.09.2015 Plzeň - podél řeky 09.10.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 04.10.2015 park 09.10.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 04.10.2015 park 09.10.2018
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 04.10.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 04.10.2015 Plzeň - park 09.10.2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.04.2016 park 09.10.2018
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 09.09.2015 Žatec - nádraží 09.10.2018
Sýkora koňadra (Parus major) 03.09.2015 Tisovský rybník Modrý 09.10.2018
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sýkora babka (Poecile palustris) 12.10.2015 park 09.10.2018
Brhlík lesní (Sitta europaea) 09.09.2015 Plzeň - podél řeky 09.10.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 09.09.2015 park 09.10.2018
Straka obecná (Pica pica) 09.09.2015 park 09.10.2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 05.10.2015 Nevid 09.10.2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.10.2015 Losiná - Šťáhlavy 09.10.2018
Vrána šedá (Corvus cornix) 04.09.2015 Pištín, rybník Volešek 09.10.2018
Vrána černá (Corvus corone) 04.09.2015 Pištín, rybník Volešek 09.10.2018
Krkavec velký (Corvus corax) 09.09.2015 šlapanice 09.10.2018
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 09.09.2015 šlapanice 09.10.2018
Vrabec domácí (Passer domesticus) 05.09.2015 Nevid 09.10.2018
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 18.04.2016 park 09.10.2018
Zvonek zelený (Chloris chloris) 20.03.2016 krmítko 09.10.2018
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 12.10.2015 park 09.10.2018
Čížek lesní (Spinus spinus) 29.02.2016 krmítko 09.10.2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 14.12.2015 Stožec - Šumava 09.10.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 04.09.2015 rybník Volešek 09.10.2018

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Michal Javůrek

Michal Javůrek

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2022 WP Year List 2022 Poslední přírůstky
304 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 227 Jirka Rohlena 227 Jirka Rohlena 05.12.2022 Skorec vodní Luboš Klikar
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 218 Jaroslav Vaněk 218 Jaroslav Vaněk 28.11.2022 Husice nilská Josef Trojan
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 216 Luboš Klikar 217 Luboš Klikar 28.11.2022 Křivka obecná Josef Trojan
276 Jirka Rohlena 331 Birdwatching.cz 205 Zdeněk Souček 205 Zdeněk Souček 27.11.2022 Racek mořský Jirka Rohlena
273 Vláďa Teplý 311 Jirka Rohlena 200 Pavel Mezulián 201 Pavel Mezulián 27.11.2022 Potápka rudokrká Jirka Rohlena
273 Pavel Mezulián 303 Jan Veber 177 Birdwatching.cz 177 Birdwatching.cz 27.11.2022 Turpan hnědý Jirka Rohlena
272 Michal Staněk 288 Renata Hasilová 153 Blancherose 153 Blancherose 27.11.2022 Sněhule severní Jirka Rohlena
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 146 Vratislav Ježek 146 Vratislav Ježek 23.11.2022 Dřemlík tundrový Luboš Klikar
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 138 Renata Hasilová 139 Renata Hasilová 15.11.2022 Berneška rudokrká Zdeněk Souček
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 132 Michal Hlaváč 132 Michal Hlaváč 13.11.2022 Vrána černá Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 256 Martin Horyna 121 Michal Staněk 122 Michal Staněk 08.11.2022 Puštík obecný Pavel Mezulián
213 Martin Horyna 248 Blancherose 117 Patrik 117 Patrik 05.11.2022 Moudivláček lužní Pavel Mezulián
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 115 Zdeněk Švajda 115 Zdeněk Švajda 05.11.2022 Potápka černokrká Pavel Mezulián
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 89 Josef Trojan 89 Josef Trojan 05.11.2022 Kalous pustovka Pavel Mezulián
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 77 Miroslav Horák 77 Miroslav Horák 25.10.2022 Pěnkava jíkavec Luboš Klikar
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 5 PrcaCZ 6 PrcaCZ 23.10.2022 Ořešník kropenatý Luboš Klikar
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 21.10.2022 Racek stříbřitý Jirka Rohlena
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 19.10.2022 Racek bělohlavý Josef Trojan
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 19.10.2022 Kormorán velký Josef Trojan
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 09.10.2022 Linduška luční Zdeněk Souček
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 09.10.2022 Křivka obecná Zdeněk Souček
113 Josef Trojan 148 Martin Sochor 09.10.2022 Pěnkava jíkavec Zdeněk Souček
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 09.10.2022 Pěvuška modrá Zdeněk Souček
90 Radomír Zdarsa 113 Josef Trojan 03.10.2022 Pěnkava jíkavec Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 02.10.2022 Krkavec velký Josef Trojan
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 02.10.2022 Moudivláček lužní Josef Trojan
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 02.10.2022 Sýkora lužní Josef Trojan
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 01.10.2022 Moudivláček lužní Zdeněk Souček
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 29.09.2022 Chaluha příživná Pavel Mezulián
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 29.09.2022 Jespák rezavý Pavel Mezulián