Ilona Jurečková - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 16.01.2017
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 2015,2016 Chropyně 16.01.2017
Husa polní (Anser fabalis) 16.01.2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.01.2017
Husa velká (Anser anser) 16.01.2017
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Tovačov 2016 16.01.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.01.2017
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Uherské Hradiště 2015 16.01.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 16.01.2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 16.01.2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) řeka Bystřice, Olomouc 16.01.2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 16.01.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 16.01.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 16.01.2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 16.01.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 16.01.2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 16.01.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.01.2017
Polák velký (Aythya ferina) 16.01.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 16.01.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.01.2017
Polák kaholka (Aythya marila) 16.01.2017
Kajka mořská (Somateria mollissima) Tovačov 2014, Chomoutov 2014 16.01.2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 16.01.2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 16.01.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 16.01.2017
Morčák prostřední (Mergus serrator) 16.01.2017
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 16.01.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 16.01.2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 16.01.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 16.01.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 16.01.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.01.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 16.01.2017
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Tovačov 2014 16.01.2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 16.01.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 16.01.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 16.01.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 16.01.2017
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Záhlinice 2012 16.01.2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 16.01.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 16.01.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 16.01.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 16.01.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 16.01.2017
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Tovačov 2013 16.01.2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) jen Madarsko 2012 16.01.2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 16.01.2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 16.01.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 16.01.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 16.01.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16.01.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 16.01.2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.01.2017
Orel křiklavý (Aquila pomarina) 16.01.2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 16.01.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 16.01.2017
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Příkazy 2015 16.01.2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.01.2017
Chřástal polní (Crex crex) 16.01.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 16.01.2017
Lyska černá (Fulica atra) 16.01.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 16.01.2017
Drop velký (Otis tarda) Madarsko 2012 16.01.2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Záhlinice 2015 16.01.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 16.01.2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Nesyt 2016 16.01.2017
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 16.01.2017
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 16.01.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 16.01.2017
Jespák rezavý (Calidris canutus) Nesyt 2016 16.01.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 16.01.2017
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 16.01.2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 16.01.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.01.2017
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 16.01.2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 16.01.2017
Koliha malá (Numenius phaeopus) 16.01.2017
Koliha velká (Numenius arquata) 16.01.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 16.01.2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 16.01.2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 16.01.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 16.01.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 16.01.2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 16.01.2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) jen Madarsko 2012 16.01.2017
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Vrbátky 2014 16.01.2017
Racek černohlavý (Larus melanocephalus) 16.01.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.01.2017
Racek bouřní (Larus canus) 16.01.2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 16.01.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 16.01.2017
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Tovačov 2012 16.01.2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 16.01.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 16.01.2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 16.01.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 16.01.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 16.01.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.01.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 16.01.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 16.01.2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.01.2017
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 16.01.2017
Puštík obecný (Strix aluco) 16.01.2017
Puštík bělavý (Strix uralensis) 2016 okres Kroměříž 16.01.2017
Rorýs obecný (Apus apus) 16.01.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 16.01.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 16.01.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 16.01.2017
Žluna šedá (Picus canus) 16.01.2017
Žluna zelená (Picus viridis) 16.01.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.01.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 16.01.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 16.01.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 16.01.2017
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 16.01.2017
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 16.01.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 16.01.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.01.2017
Břehule říční (Riparia riparia) 16.01.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 16.01.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 16.01.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 16.01.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 16.01.2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 16.01.2017
Konipas luční (Motacilla flava) 16.01.2017
Konipas citronový (Motacilla citreola) Záhlinice 2015 16.01.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.01.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.01.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 16.01.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 16.01.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 16.01.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.01.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 16.01.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16.01.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 16.01.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 16.01.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 16.01.2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 16.01.2017
Kos horský (Turdus torquatus) 16.01.2017
Kos černý (Turdus merula) 16.01.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 16.01.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.01.2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 16.01.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 16.01.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 16.01.2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 16.01.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 16.01.2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.01.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 16.01.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 16.01.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 16.01.2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 16.01.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 16.01.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 16.01.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.01.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.01.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 16.01.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.01.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 16.01.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 16.01.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 16.01.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 16.01.2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 16.01.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 16.01.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 16.01.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 16.01.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.01.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 16.01.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 16.01.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 16.01.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 16.01.2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 16.01.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 16.01.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 16.01.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 16.01.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 16.01.2017
Straka obecná (Pica pica) 16.01.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 16.01.2017
Kavka obecná (Corvus monedula) 16.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 16.01.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 16.01.2017
Vrána černá (Corvus corone) 16.01.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 16.01.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16.01.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 16.01.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 16.01.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 16.01.2017
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 16.01.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 16.01.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 16.01.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 16.01.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 16.01.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 16.01.2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 16.01.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 16.01.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 16.01.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 16.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 16.01.2017
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 15.1.2017 15.01.2017

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 190 Jaroslav Vaněk 190 Jaroslav Vaněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 11.05.2021 Vlha pestrá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 11.05.2021 Rorýs obecný Renata Hasilová
6 Daniel Horálek 11.05.2021 Hrdlička divoká Renata Hasilová
1 Pepa z Mrákova 11.05.2021 Žluva hajní Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Moták pilich Birdwatching.cz