Jiří Šantavý - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) Pasohlávky, velmi hojný počet 17.04.2017
Husa velká (Anser anser) 01.05.2017
Berneška velká (Branta canadensis) 06.05.2018
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.06.2018
Kopřivka obecná (Anas strepera) 06.05.2018
Čírka obecná (Anas crecca) 06.05.2018
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Na zahradě 17.04.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 06.05.2018
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 01.05.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.08.2017
Polák velký (Aythya ferina) 02.05.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 06.05.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.05.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 22.08.2018
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Na zahradě 17.04.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 22.08.2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 06.05.2018
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 01.05.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Neratovice 17.04.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 09.07.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 19.04.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 17.04.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.04.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 17.04.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 10.08.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 01.05.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 17.04.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 06.05.2018
Moták lužní (Circus pygargus) 06.05.2018
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 09.07.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Na zahradě 17.04.2017
Káně lesní (Buteo buteo) Na zahradě 17.04.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 17.04.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 06.05.2018
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 06.05.2018
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 17.04.2017
Lyska černá (Fulica atra) 01.05.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) Pár přelétal nad zahradou v dubnu 17.04.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 06.05.2018
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 01.05.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 10.06.2018
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 06.05.2018
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.08.2017
Racek bouřní (Larus canus) 10.08.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 01.05.2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 10.08.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 10.08.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 17.04.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 17.04.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 17.04.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 17.04.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 06.05.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 17.04.2017
Výr velký (Bubo bubo) 22.08.2018
Rorýs obecný (Apus apus) 17.04.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Na zahradě 17.04.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 10.08.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 06.05.2018
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 01.05.2017
Žluna šedá (Picus canus) 06.05.2018
Žluna zelená (Picus viridis) Na zahradě 17.04.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 17.04.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 17.04.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 09.07.2017
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 01.05.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 06.05.2018
Skřivan lesní (Lullula arborea) 25.07.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 06.05.2018
Břehule říční (Riparia riparia) 22.08.2018
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Na zahradě 17.04.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 17.04.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 06.05.2018
Linduška luční (Anthus pratensis) 06.05.2018
Konipas luční (Motacilla flava) 09.07.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 25.07.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) Na zahradě 01.05.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 06.05.2018
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 25.07.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 09.07.2018
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.04.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 01.05.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Na zahradě 17.04.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 01.05.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 06.05.2018
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 06.05.2018
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 06.05.2018
Kos černý (Turdus merula) Na zahradě 17.04.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 09.07.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Na zahradě 17.04.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 04.11.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 25.07.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 10.06.2018
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 01.05.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 06.05.2018
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 01.05.2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 09.07.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 06.05.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.08.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 01.05.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.07.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 06.05.2018
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.05.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 01.05.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 06.05.2018
Lejsek malý (Ficedula parva) 09.07.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 06.05.2018
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 01.05.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.04.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Na krmítku i v budce 17.04.2017
Sýkora koňadra (Parus major) Na krmítku i v budce 17.04.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 17.04.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 25.11.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 06.05.2018
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10.08.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) Na krmítku 17.04.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 22.08.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Na zahradě 17.04.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 09.07.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 09.07.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Na zahradě 17.04.2017
Straka obecná (Pica pica) Na zahradě 17.04.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 22.08.2018
Kavka obecná (Corvus monedula) 01.05.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 17.04.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 17.04.2017
Vrána černá (Corvus corone) 17.04.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 09.07.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Na zahradě 17.04.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) Na zahradě 17.04.2017
Vrabec polní (Passer montanus) Na zahradě 17.04.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 17.04.2017
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 17.04.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 17.04.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) Na zahradě 17.04.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Na zahradě 17.04.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 06.05.2018
Konopka obecná (Linaria cannabina) 06.05.2018
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 25.11.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 17.10.2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 09.07.2018
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 17.04.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 09.07.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.08.2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 06.05.2018
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 06.05.2018

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Michal Javůrek

Michal Javůrek

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2022 WP Year List 2022 Poslední přírůstky
304 Jaroslav Vaněk 380 Zdeněk Souček 227 Jirka Rohlena 227 Jirka Rohlena 05.12.2022 Skorec vodní Luboš Klikar
297 Birdwatching.cz 369 Vláďa Teplý 218 Jaroslav Vaněk 218 Jaroslav Vaněk 28.11.2022 Husice nilská Josef Trojan
296 Zdeněk Souček 345 Jaroslav Vaněk 216 Luboš Klikar 217 Luboš Klikar 28.11.2022 Křivka obecná Josef Trojan
276 Jirka Rohlena 331 Birdwatching.cz 205 Zdeněk Souček 205 Zdeněk Souček 27.11.2022 Racek mořský Jirka Rohlena
273 Vláďa Teplý 311 Jirka Rohlena 200 Pavel Mezulián 201 Pavel Mezulián 27.11.2022 Potápka rudokrká Jirka Rohlena
273 Pavel Mezulián 303 Jan Veber 177 Birdwatching.cz 177 Birdwatching.cz 27.11.2022 Turpan hnědý Jirka Rohlena
272 Michal Staněk 288 Renata Hasilová 153 Blancherose 153 Blancherose 27.11.2022 Sněhule severní Jirka Rohlena
256 Renata Hasilová 286 Michal Staněk 146 Vratislav Ježek 146 Vratislav Ježek 23.11.2022 Dřemlík tundrový Luboš Klikar
247 Blancherose 273 Pavel Mezulián 138 Renata Hasilová 139 Renata Hasilová 15.11.2022 Berneška rudokrká Zdeněk Souček
235 Patrik 264 Ondřej Beneš 132 Michal Hlaváč 132 Michal Hlaváč 13.11.2022 Vrána černá Zdeněk Švajda
219 Vladimír Toman 256 Martin Horyna 121 Michal Staněk 122 Michal Staněk 08.11.2022 Puštík obecný Pavel Mezulián
213 Martin Horyna 248 Blancherose 117 Patrik 117 Patrik 05.11.2022 Moudivláček lužní Pavel Mezulián
206 Ondřej Beneš 235 Patrik 115 Zdeněk Švajda 115 Zdeněk Švajda 05.11.2022 Potápka černokrká Pavel Mezulián
205 Michal Hlaváč 230 Markéta Večeřová 89 Josef Trojan 89 Josef Trojan 05.11.2022 Kalous pustovka Pavel Mezulián
203 Vratislav Ježek 220 Vratislav Ježek 77 Miroslav Horák 77 Miroslav Horák 25.10.2022 Pěnkava jíkavec Luboš Klikar
202 Markéta Večeřová 219 Vladimír Toman 5 PrcaCZ 6 PrcaCZ 23.10.2022 Ořešník kropenatý Luboš Klikar
200 Ilona Jurečková 206 Michal Hlaváč 21.10.2022 Racek stříbřitý Jirka Rohlena
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 19.10.2022 Racek bělohlavý Josef Trojan
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 19.10.2022 Kormorán velký Josef Trojan
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 09.10.2022 Linduška luční Zdeněk Souček
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 09.10.2022 Křivka obecná Zdeněk Souček
113 Josef Trojan 148 Martin Sochor 09.10.2022 Pěnkava jíkavec Zdeněk Souček
107 David Kuba 140 Lukáš Novotný 09.10.2022 Pěvuška modrá Zdeněk Souček
90 Radomír Zdarsa 113 Josef Trojan 03.10.2022 Pěnkava jíkavec Jirka Rohlena
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 02.10.2022 Krkavec velký Josef Trojan
37 Jirka Sochor 90 Radomír Zdarsa 02.10.2022 Moudivláček lužní Josef Trojan
35 Iveta Doleželová 49 Lenka Marianna 02.10.2022 Sýkora lužní Josef Trojan
16 Tereza Froňková 37 Jirka Sochor 01.10.2022 Moudivláček lužní Zdeněk Souček
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 29.09.2022 Chaluha příživná Pavel Mezulián
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 29.09.2022 Jespák rezavý Pavel Mezulián