Martin Horyna - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 02.01.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 02.01.2019
Husa velká (Anser anser) 02.01.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 02.01.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 02.01.2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 02.01.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 02.01.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 02.01.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 02.01.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 02.01.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 02.01.2019
Polák velký (Aythya ferina) 02.01.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 02.01.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 02.01.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 02.01.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 02.01.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 02.01.2019
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 02.01.2019
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 02.01.2019
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 02.01.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 02.01.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 02.01.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 02.01.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 02.01.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 02.01.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 02.01.2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 03.08.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 02.01.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.01.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 02.01.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 02.01.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 02.01.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 02.01.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 02.01.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 02.01.2019
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 03.08.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 02.01.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 02.01.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 02.01.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 02.01.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 02.01.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 02.01.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 02.01.2019
Orel královský (Aquila heliaca) 02.01.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 6.8.2020 Ludvíkovice 08.08.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.01.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 02.01.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 02.01.2019
Chřástal polní (Crex crex) 02.01.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 02.01.2019
Lyska černá (Fulica atra) 02.01.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 02.01.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 02.01.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 02.01.2019
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 02.01.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 02.01.2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 02.01.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 02.01.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 02.01.2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 02.01.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 02.01.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 02.01.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 02.01.2019
Racek bouřní (Larus canus) 03.01.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 02.01.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 02.01.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 02.01.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 02.01.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 02.01.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.01.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 02.01.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 02.01.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.01.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 02.01.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 02.01.2019
Výr velký (Bubo bubo) 02.01.2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 02.01.2019
Sýček obecný (Athene noctua) 02.01.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 02.01.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 02.01.2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) 02.01.2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 02.01.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 02.01.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 02.01.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 02.01.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 02.01.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 02.01.2019
Žluna šedá (Picus canus) 02.01.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 02.01.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 02.01.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 02.01.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 02.01.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) 02.01.2019
Strakapoud malý (Dendrocopos minor) 02.01.2019
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 02.01.2019
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 02.01.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 02.01.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 02.01.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 02.01.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 02.01.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 02.01.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 02.01.2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) 03.08.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 02.01.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 02.01.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 02.01.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 02.01.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 02.01.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 02.01.2019
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 02.01.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 02.01.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 02.01.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 02.01.2019
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 02.01.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 02.01.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 02.01.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 02.01.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 02.01.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 02.01.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 02.01.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 02.01.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 02.01.2019
Kos horský (Turdus torquatus) 02.01.2019
Kos černý (Turdus merula) 02.01.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 02.01.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 02.01.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 02.01.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 02.01.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 02.01.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 02.01.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 02.01.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 03.01.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 02.01.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 02.01.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 02.01.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 02.01.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 02.01.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 02.01.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 02.01.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 02.01.2019
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 03.08.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 02.01.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 02.01.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 02.01.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 02.01.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 02.01.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 02.01.2019
Lejsek malý (Ficedula parva) 02.01.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 02.01.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 02.01.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 02.01.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 02.01.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 02.01.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 02.01.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 02.01.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 02.01.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 02.01.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 02.01.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 02.01.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 02.01.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 02.01.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 02.01.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 02.01.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 02.01.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 02.01.2019
Straka obecná (Pica pica) 02.01.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 02.01.2019
Kavka obecná (Corvus monedula) 02.01.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 02.01.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 02.01.2019
Vrána černá (Corvus corone) 02.01.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 02.01.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 02.01.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 02.01.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 02.01.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 02.01.2019
Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) 02.01.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 02.01.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 02.01.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 02.01.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 02.01.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 02.01.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 02.01.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 03.08.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 02.01.2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 02.01.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 02.01.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 02.01.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 02.01.2019
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 02.01.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 02.01.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 02.01.2019

Přihlášení a registrace nového uživatele


Seznamy

Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.

Pokud něco hledáte
Vláďa Teplý

Vláďa Teplý

Robert

Robert "Dodin" Doležal

Jirka Šafránek

Jirka Šafránek

Honza Haber

Honza Haber

Jarda Vaněk

Jarda Vaněk

Laďa Jasso

Laďa Jasso

František Kopecký

František Kopecký

Petr Suvorov

Petr Suvorov

Libor Schröpfer

Libor Schröpfer

Renata Hasilová

Renata Hasilová

Michal Staněk

Michal Staněk

Richard Stehlík

Richard Stehlík

birdfoto birdwatching.cz legendy rockpalace birdwatching.cz holik birdwatching supra b irdwatching soucek birdwatching
birdwatcher biřrdwatching2018 hasilova birdwatching 2018
hok birdwatching jarda vanek logo birdtelemetry birdwatching 2018 vebr foto birdwatching
    ak havlena birdwatching 2018      

TOP seznamy - celkem registrováno 95 uživatelů

ČR Life List WP Life List ČR Year List 2021 WP Year List 2021 Poslední přírůstky
298 Jaroslav Vaněk 369 Vláďa Teplý 190 Jaroslav Vaněk 190 Jaroslav Vaněk 16.05.2021 Linduška lesní Luboš Klikar
289 Birdwatching.cz 336 Jaroslav Vaněk 181 Jirka Rohlena 181 Jirka Rohlena 16.05.2021 Rybák černý Luboš Klikar
276 Jirka Rohlena 323 Birdwatching.cz 169 Pavel Mezulián 169 Pavel Mezulián 16.05.2021 Žluva hajní Luboš Klikar
273 Vláďa Teplý 303 Jan Veber 152 Markéta Večeřová 152 Markéta Večeřová 16.05.2021 Lejsek šedý Luboš Klikar
258 Pavel Mezulián 286 Renata Hasilová 150 Vláďa Teplý 150 Vláďa Teplý 16.05.2021 Sedmihlásek hajní Michal Staněk
257 Michal Staněk 281 Jirka Rohlena 149 Michal Staněk 150 Michal Staněk 16.05.2021 Luňák červený Michal Staněk
252 Renata Hasilová 272 Michal Staněk 140 Vratislav Ježek 141 Vratislav Ježek 16.05.2021 Žluva hajní Michal Staněk
245 Blancherose 264 Ondřej Beneš 135 Michal Hlaváč 135 Michal Hlaváč 16.05.2021 Rákosník velký Michal Staněk
219 Vladimír Toman 258 Pavel Mezulián 132 Luboš Klikar 133 Luboš Klikar 16.05.2021 Rákosník obecný Michal Staněk
206 Ondřej Beneš 246 Blancherose 122 Renata Hasilová 122 Renata Hasilová 16.05.2021 Rákosník zpěvný Michal Hlaváč
203 Vratislav Ježek 239 Martin Horyna 120 Birdwatching.cz 120 Birdwatching.cz 16.05.2021 Rehek domácí Jirka Sochor
202 Markéta Večeřová 230 Markéta Večeřová 102 Blancherose 104 Blancherose 15.05.2021 Potáplice malá Vratislav Ježek
200 Ilona Jurečková 220 Vratislav Ježek 84 Jindřich 84 Jindřich 15.05.2021 Moudivláček lužní Vratislav Ježek
200 Michal Hlaváč 219 Vladimír Toman 70 Zdeněk Švajda 70 Zdeněk Švajda 15.05.2021 Rákosník obecný Vratislav Ježek
193 Martin Horyna 201 Michal Hlaváč 60 Miroslav Horák 60 Miroslav Horák 15.05.2021 Cvrčilka slavíková Vratislav Ježek
187 Miroslav Horák 200 Ilona Jurečková 54 Jirka Sochor 54 Jirka Sochor 15.05.2021 Ostříž lesní Vratislav Ježek
149 Jaromír Žebrák 189 Jiří Šantavý 15.05.2021 Žluva hajní Vratislav Ježek
145 Jiří Šantavý 187 Miroslav Horák 15.05.2021 Čáp bílý Michal Hlaváč
140 Lukáš Novotný 149 Jaromír Žebrák 15.05.2021 Ťuhýk obecný Michal Hlaváč
107 David Kuba 148 Martin Sochor 15.05.2021 Krutihlav obecný Michal Hlaváč
90 Radomír Zdarsa 140 Lukáš Novotný 15.05.2021 Jeřáb popelavý Michal Hlaváč
48 Lenka Marianna 108 David Kuba 15.05.2021 Luňák hnědý Michal Hlaváč
35 Iveta Doleželová 90 Radomír Zdarsa 12.05.2021 Kukačka obecná Michal Hlaváč
16 Tereza Froňková 49 Lenka Marianna 12.05.2021 Rorýs obecný Vratislav Ježek
11 Lenka Hodačová 35 Iveta Doleželová 11.05.2021 Břehule říční Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 16 Tereza Froňková 11.05.2021 Vlha pestrá Renata Hasilová
11 Lenka Hodačová 11.05.2021 Rorýs obecný Renata Hasilová
6 Daniel Horálek 11.05.2021 Hrdlička divoká Renata Hasilová
1 Pepa z Mrákova 11.05.2021 Žluva hajní Renata Hasilová
1 Martin Vašíček 11.05.2021 Moták pilich Birdwatching.cz